Advies en hulp in ieder Apeldoorns stadsdeel

Advies en hulp in ieder Apeldoorns stadsdeel

Komend jaar verandert er een aantal zaken op de plekken waar Apeldoorners terecht kunnen voor hulp en advies, de zogenoemde Basisontmoetingsplekken. Die veranderingen zijn bedoeld om ook in de toekomst te zorgen voor toegankelijke en betaalbare sociale voorzieningen in de wijken en dorpen.

Zo wordt het aanbod aan ondersteuning en hulp op sommige locaties geconcentreerd. Ook de manier van financiering en samenwerking verandert. Mensen die een steun in de rug nodig hebben, krijgen individuele hulp als dat nodig is, maar de nadruk komt steeds meer te liggen op ondersteuning en advies bij centrale inloop- en/of ontmoetingspunten in hun eigen stadsdeel: de Basisontmoetingsplekken. Voor mensen die echt individuele ondersteuning nodig hebben, blijft die uiteraard beschikbaar. Daarvoor kunnen ze terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO), die de gemeente nu op vier plekken inricht, in ieder stadsdeel één. Waar mogelijk worden die gecombineerd met een Basisontmoetingsplek.

Duidelijke keuzes nodig
Verspreid over de hele stad zijn er nu zo’n 20 Basisontmoetingsplekken. In een Basisontmoetingsplek zijn er, naast allerlei dagbestedingsactiviteiten, ook professionals en vrijwilligers actief die mensen kunnen helpen als ze informatie of begeleiding nodig hebben. Het belang van deze zogeheten ‘algemene voorzieningen’ wordt steeds groter, omdat de kosten voor individuele hulp en ondersteuning (de zogeheten ‘maatwerkvoorzieningen’) voor volwassenen én jeugd enorm stijgen. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst nog goede ontmoetingsplekken en hulpverlening kunnen bieden, is het nodig duidelijke keuzes te maken. Dat kan betekenen dat sommige Basisontmoetingsplekken van plek veranderen of dicht gaan, wanneer er in de nabije omgeving al een Basisontmoetingsplek is. De organisaties en vrijwilligers die dit mogelijk betreft, hebben van de gemeente rechtstreeks bericht gehad. Omdat in de dorpen veel door vrijwilligers gebeurt, geldt hier een andere aanpak; in de dorpen komt subsidie beschikbaar voor nieuwe initiateven gericht op ontmoeten.

Voor Wethouder Nathan Stukker staat voorop dat er ook in de toekomst goede ondersteuning en voorzieningen moeten zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben. “Daarom is dit een goede stap: we willen dat iedereen mee kan blijven doen in Apeldoorn en op deze manier zorgen we daarvoor.

Meer weten over deze keuzes? Lees dan hier verder:

Dit is wat er gaat veranderen:

1. Werken per stadsdeel
Voor individuele hulp kunnen de inwoners van Apeldoorn terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO). Deze richt de gemeente momenteel per stadsdeel in; het Julianakwartier in Noordwest, de Zilverschoon in Noordoost, De Stolp in Zuidoost en Dok Zuid in Zuidwest. In Samen055 kunnen inwoners terecht voor individuele hulp, persoonlijk advies en ondersteuning (CJG, Inwonersondersteuning, de consulenten Wmo, activeringscoaches en schuldhulpverleners). Waar dat kan, combineren we dat met een Basisontmoetingsplek. Doel daarvan is nauwere samenwerking tussen de verschillende hulpverleners.

In de dorpen is meestal geen behoefte aan een volledig ingerichte professionele Basisontmoetingsplek, de ontmoetingsactiviteiten worden daar vaak gedragen door vrijwilligers. Voor de dorpen reserveren we daarom een apart budget. Zij kunnen aanvragen indienen voor ontmoetingsplekken die wij onderling met elkaar vergelijken en beoordelen.