Bromtoon Jachtlaan-Asselsestraat

Bromtoon Jachtlaan-Asselsestraat

Sinds begin juni horen wij, twee bewoners uit Orden (hoek Jachtlaan-Asselsestraat), een constante bromtoon die we niet kunnen thuisbrengen. Alsof de buren altijd aan het stofzuigen zijn, of verderop iemand de hele tijd aan het bladblazen is. Vooral ’s nachts is dat heel hinderlijk. We hebben het vOproepermoeden dat het van het industrieterrein aan de overkant van het spoor komt, ter hoogte van de Pieter Saenredamstraat. Zijn er meer mensen die deze bromtoon horen en is er iemand die weet wat de geluidsbron is? Zoja, zou u dit willen doorgeven aan de wijkraad Brink & Orden, e-mailadres voorzitter@brinkenorden.nl