petitie parkeren AGOVV

Petitie

In diverse media en ook op deze website hebben wij meermalen informatie gegeven over de ontwikkelingen met betrekking tot de verkeer- en parkeerproblematiek in West-Apeldoorn.

De gemeente heeft in 2018 besloten twee oefenvelden van AGOVV te gebruiken voor overloopparkeren. De SWMA heeft van de toenmalige wethouder Kruithof de schriftelijke toezegging gekregen dat dit maximaal 5 jaar zou duren. Ondanks deze belofte heeft het college van B&W het voorstel aan de gemeenteraad gedaan om dit tijdelijk gebruik om te zetten in een structurele parkeerplaats voor bezoekers van Apenheul. Want, zo zegt wethouder Willems, de toezegging tot tijdelijk gebruik is te strikt opgevat. Over het voorstel van B&W is op donderdag 20 februari een hoorzitting, op 5 maart vergadert de raad hierover en op 12 maart zal zij een uiteindelijk besluit nemen.

Als wijkraad hebben wij gepleit voor een transferium buiten de wijk. Dat voorkomt extra verkeersbewegingen, extra CO2- en fijnstofuitstoot en is beter voor natuur en milieu.

De SWMA is een petitie gestart om mogelijk te voorkomen dat het voorstel van het college wordt overgenomen c.q. dat hier zeer kritisch naar gekeken zal worden. En natuurlijk om het bestuur aan haar belofte te houden.

Wilt u de petitie ondertekenen? Ga dan naar

https://petities.nl/petitions/transferium-voor-apeldoorn?locale=nl