Nieuwsbrief  Jan van Eijk, Buurtregisseur Apeldoorn Noordwest

Hierbij even een update en informatie over aan aantal zaken die te maken hebben met zorg en welzijn in onze wijk ten tijde van de Corona pandemie.

Er zijn verschillende initiatieven die bedoelt zijn om mensen met elkaar in contact te houden, een hart onder de riem te steken of gewoon ondersteuning te bieden. Daarover wordt u regelmatig via onze website geïnformeerd.

Met Kleine Klus zijn ruim 100 mensen in Apeldoorn geholpen door een vrijwilliger (200 aanmeldingen) uit de buurt.

Van wijkverpleegkundigen horen we dat de thuishulp vrij goed doorloopt bij mensen. Slechts enkelen van bv 100 mensen kiezen nu voor andere oplossingen. Er zijn wel wat meer mensen die vanwege de risico’s de huishoudelijke hulp afzeggen. Een signaal is wel dat er flink wat situaties zijn waar verdrietige gebeurtenissen plaatvinden en het vanwege gedragsregels lastig is om troost te bieden. Binnen Stimenz zijn we bezig om daar zodra dat kan aandacht voor te hebben via bv lotgenotencontacten.

Er zijn verschillende activiteiten geweest op plekken in de buurt. Bewegen op je balkon bij Berkenhoven en Hof van Orden. Orgel en zang op diverse plekken, Buiten Bingo bij de Groene Hoven etc. Mooie initiatieven.

Er zijn ook wat meer incidenten van burenoverlast maar we proberen dat zo goed mogelijk te begeleiden. Voor wat betreft de jeugd houden politie, Boa’s en jongerenwerkers de hotspots in de gaten. Het komt soms tot incidenten, een vechtpartij en/of vandalisme zoals in speeltuin Kindervreugd.

In de Speeltuin gaan overigens het Buurtpalet en de Vereniging Kindervreugd vanaf juni weer binnen verantwoordde grenzen hun werk hervatten.

Ook de ontmoetingsplekken zijn protocollen aan het schrijven om open te gaan. De dagbesteding gaat weer starten wat mantelzorgers ontlast. We merken dat de mensen in de buurten elkaar weer willen ontmoeten.

De Goede Herder Kerk is ook weer begonnen met een inloop. De Moestuin Havenpark in het Centrum is met haar vrijwilligers op verantwoorde wijze doorgegaan. De mensen die het WeeWeeCafe in de Herberg organiseren hebben alweer een eerste digitaal treffen georganiseerd. Dit zijn wat voorbeelden van die geweldige inwoners in onze wijken die er voor elkaar willen zijn en weer aan het opstarten zijn. Waar wij kunnen en waar het gewenst is ondersteunen we daar natuurlijk bij.

Stimenz heeft verder de Oppepper ontwikkeld. Het idee is dat je voor iemand een Oppepper kunt aanvragen. Allerlei creatieve mensen zangers dichters etc willen die Oppepper dan belangeloos geven. Op die manier houden we mensen in verbinding.

Informatie kan u vinden op: https://stimenz.nl/oppepper/

Natuurlijk gebeuren er nog veel meer dingen op het gebied van werk, inkomen en gezondheid, maar ik wilde jullie hier even van op de hoogte brengen.

Jan van Eijk, buurtregisseur Apeldoorn Noordwest

Email j.vaneijk@stimenz.nl