De gemeente Apeldoorn deelt mede:

Bijgaand drie linken naar een drietal berichten van de gemeente Apeldoorn, die mogelijk voor u (als wijkbewoner) van belang kunnen zijn. Het betreft actuele onderwerpen uit het programma Energie van de gemeente Apeldoorn.

Te weten: komende activiteiten rondom energiebesparing en de themabijeenkomst RES op 2 september (bijeenkomst over het concept-plan voor duurzame energie in de regio, met daarin de zoekgebieden voor nieuwe zonneparken en windmolens).

Deze zaken zijn wellicht ook relevant voor u als lezer.

Een en ander is ook terug te vinden op onze webpagina’s