Nieuwe ontwikkelingen Kleiberg

Het complex Kleiberg is nu in het bezit van een pensioenfonds. Dat pensioenfonds overlegt met enkele projectontwikkelaars en de gemeente over mogelijke toekomstige invulling. De betrokken afdeling(en) binnen de gemeente hebben een Ruimtelijk Kader voor de Kleiberg opgesteld. Het Ruimtelijk Kader wordt donderdagavond 1 oktober 2020 in de Politieke Markt behandeld. Deze behandeling kunt u via internet volgen via https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/id=611

Brief van 28 september 2020 van de wijkraad aan de Voorzitter Politieke Markt Apeldoorn.
Betreft: Inspraakreactie op Ruimtelijk Kader Kleiberg

Geachte voorzitter

De wijkraad is verheugd dat er nu een oplossing wordt gezocht voor de leegstaande gebouwen op de Kleiberg. Gaarne willen wij u een en ander meegeven voor de consultatie van het Ruimtelijk Kader in de Politieke Markt op 1 oktober a.s.
De wijkraad heeft een sterke voorkeur om het complex terug te geven aan de natuur. Op dit moment wordt het complex omgeven door Natura 2000 gebied. Door het teruggeven aan de natuur ontstaat er een aaneengesloten gebied waarvan natuur en natuurliefhebbers zullen profiteren. Gelijkertijd houdt de wijkraad rekening dat dit teruggeven problemen bij de huidige eigenaar en potentiële ontwikkelaars geen bruikbare optie zal zijn. Hierbij nog een inhoudelijke reactie op de drie genoemde opties.
– Een beperkte vorm van recreatie lijkt ons zeer bruikbaar. Intensieve recreatie lijkt ons uitgesloten . M.a.w. de wijkraad is tegen een grote publiekstrekker of gebruik als attractieterrein.
– Een toekomstige gebruik als woonzorgcentrum, opleidingsinstituut voor natuur of duurzaamheid is denkbaar.
– Footprint huidige bebouwing liefst verminderen, nieuwe bebouwing niet hoger dan 12 meter, geen groter bouwvolume dan het huidige bouwvolume en niet meer verharding.
– De toename van het verkeer naar de Kleiberg beperken. Verkeersbewegingen naar de Kleiberg zo veel als mogelijk via de Sportlaan. Daarbij te denken aan het treffen van enkele verkeersvoorzieningen aan de Sportlaan, Ordermolenweg en Pieter de Hooghlaan vanaf de Laan van Spitsbergen.
Met betrekking tot het bestemmingsplan is de wijkraad gehecht aan een nieuw bestemmingsplan voor de Kleiberg. Immers de huidige bestemming voor de Kleiberg is geregeld in de voorloper van het huidige bestemmingsplan voor Brink en Orden en is daarom gedateerd. De bestemming voor de Kleiberg is verdient een update naar moderne inzichten overeenkomstige eerdere mededelingen door de gemeente.

Wij zijn bereid om deze reactie mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet

Margaret Bakker
Interim voorzitter wijkraad Brink & Orden