Recente ontwikkelingen “De Kleiberg”

Een pensioenfonds in het zuiden van ons land heeft het complex De Kleiberg in het bos achter de Koning Willem III kazerne aangekocht. Dit complex was een aantal jaren geleden in gebruik als politieacademie. Dit pensioenfonds wil in samenwerking met een aantal projectontwikkelaars plannen maken om dit complex te herontwikkelen. Om de planontwikkeling te kunnen sturen heeft de gemeente Apeldoorn een zogenaamd Ruimtelijk Kader opgesteld. Onlangs heeft hierover een consult in de gemeenteraad plaats gevonden. Hierbij heeft de meerderheid in de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor een opleidingsinstituut. Ook werd een voorkeur aangegeven voor een (opleidings)instituut voor (digitale) veiligheid.
Andere mogelijkheden die in het Ruimtelijk Kader werden genoemd zijn bouw van (zorg)woningen en de ontwikkeling van een recreatiespot. De gemeente gaat na het consult bij de gemeenteraad het Ruimtelijk Kader bespreken met het pensioenfonds. Vervolgens is het pensioenfonds aanzet de plannen nader uit te werken.