De gemeente Apeldoorn vraagt om uw medewerking.

De Rekenkamercommisie van de gemeente Apeldoorn voert een onderzoek uit naar het evenementenbeleid van de gemeente. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau Unravelling. Voor het onderzoek vindt een enquête plaats onder inwoners om hun visie op het evenementenbeleid te peilen. Graag willen wij u vragen deze enquête vóór 20 november 2020 in te vullen via de volgende link: https://nl.surveymonkey.com/r/enquete_Apeldoorn_evenementenbeleid
Alvast bedankt namens de gemeente.