Het parkeerverbod op de Chamavenlaan

Op 17 februari 2020 ontving de wijkraad een klacht van een bewoner van de Laan van Orden over het parkeren op de hoek van de Laan van Orden en de Chamavenlaan. Het parkeerverbod is aan een lantaarnpaal bevestigd en die paal staat een eindje van de hoek vandaan. Met als gevolg dat er vóór het bord twee auto’s kunnen parkeren. De wet schrijft voor dat je binnen 5 meter vanaf de bocht niet mag parkeren. De huidige situatie geeft in ieder geval problemen voor het verkeer vanaf de Laan van Orden. Automobilisten die om de geparkeerde auto’s heen moeten rijden, zien soms de tegemoet komende fietsers over het hoofd en dat kan niet de bedoeling zijn. Kortom, hier is sprake van een gevaarlijke situatie.

Als wijkraad hebben wij deze ‘merkwaardige’ situatie een aantal malen aan de verkeersdeskundige en aan andere medewerkers van de gemeente voorgelegd. Wij zijn zelfs met medewerkers van de gemeente ter plekke wezen kijken. Ons voorstel was eenvoudig. Zet het verkeersbord op de hoek van de Chamavenlaan. Wij zijn nu 9 maanden na het ontvangen van de klacht én …. Het ‘probleem’ is nog immer actueel. Het is voor de wijkraad onduidelijk waarom een vrij eenvoudige kwestie niet kan worden opgelost. Het zal niet om de kosten gaan.