Transitievisie Warmte 2021 tot 2050

Uw wijkraad heeft de volgende informatie gevonden in het document dat u kan vinden via onderstaande link:
https://www.de-a.nl/wp-content/uploads/2021/10/Transitievisie-Warmte-2021-TG.pdf

In het kort komt het voor Brink & Orden op het volgende neer:

Orden: Is aan de beurt in het tijdvak 2025-2035 Gedacht wordt aan een individuele warmtepomp of warmtenet. Er is in de buurten in dit tijdvak aquathermie en restwarmte beschikbaar voor ten minste 35% van de buurt. Gemeente e.a. doen vanaf 2025 onderzoek naar de potentie van aquathermie en restwarmte, en de haalbaarheid ervan voor het verwarmen van woningen. Als het voorwerk en onderzoek aanleiding geeft, dan start men het proces om tot een Uitvoeringsplan te komen.

Brink (buurten Driehuizen, Waterloo en Brinkhof): Is aan de beurt in het tijdvak 2040-2050. In dit tijdvak is met de huidige stand van de techniek, eigenlijk nog geen goede duurzaam alternatief. Er wordt voor de buurten in dit tijdvak verschillende ontwikkelingen afgewacht. Denk hierbij aan de komst van bijvoorbeeld waterstof, groen gas of andere innovatieve alternatieven. Men krijgt op de langere termijn pas echt zicht op de beschikbaarheid hiervan.

Parkeren Apenheul en de AGOVV velden

Het einde van een jarenlange discussie met betrekking rond het parkeren voor Apenheul leek in zicht. Maar nu verzet AGOVV zich tegen de verkoop van de twee voetbalvelden die als overloopparkeerplaats moeten dienen voor de bezoekers van Apenheul.

Als Wijkraad Brink & Orden, en ook de andere omliggende wijkraden, hebben wij ons steeds verzet tegen het gebruik van deze velden als parkeerplaats: gezondheid en veiligheid van de bewoners en aandacht voor de natuur vinden wij belangrijker dan “het parkeren bij de voor- of achterdeur van Apenheul”. Alternatieven zijn door de gemeente afgewezen.
In maart 2020 stemt de gemeenteraad echter voor de aankoop van twee voetbalvelden die tot dan toe gebruikt werden als tijdelijke parkeerplaatsen. Een motie waarin werd voorgesteld om de parkeerplaatsen weer terug te geven aan de natuur als de velden niet meer nodig zouden zijn als parkeerplaats, is daarbij aangenomen.

De gemeente is er hierbij van uitgegaan dat AGOVV de velden zou verkopen. Want, zo zegt de gemeente, in het koopcontract van 1999 staat dat AGOVV de grond moet verkopen zodra de bestemming van het terrein wordt gewijzigd. Echter AGOVV ziet geen reden om de bestemming te wijzigen. De voetbalvereniging is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft in ieder geval één van de twee velden hard nodig om op te kunnen sporten. In het genoemde contract van 1999 staat dat er bij terugkoop van de velden door de gemeente elders ruimte geboden moet worden om te voetballen. Dat is uiteraard niet wat AGOVV wil. Zij willen op hun eigen plek, waar zij al sinds 1921 gehuisvest zijn, kunnen voetballen. Het is een prachtige plek om te sporten en volgens menig Apeldoorner “hoort AGOVV daar gewoon”.

Een door AGOVV aangereikte tussenoplossing, namelijk de verkoop van één van de twee velden, wordt door de gemeente/wethouder niet opgepakt. Deze blijft erbij dat beide velden nodig zijn en dat eventueel overgegaan zal worden tot gedwongen verkoop.
Wat is nu de stand van zaken? De huurovereenkomst voor de twee velden voor het overloopparkeren is per 1 november 2021 beëindigd. De gemeente is verplicht om de beide velden weer in de oude staat terug te brengen. Dat betekent dat alle voorzieningen die enkele jaren geleden zijn aangebracht, inmiddels verwijderd zijn.

Welkom in Brink & Orden

Als wijkraad willen “Dagactiviteiten bij 1419” en Stimenz van harte welkom heten in onze wijk.
Beide organisaties hebben zich onlangs aan de Prins Willem Alexanderlaan 1419 gevestigd.

“Dagactiviteiten bij 1419” is een onderdeel van de Zorggroep Apeldoorn en heeft tot doel om mensen te ondersteunen in hun wens om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Een zinvolle besteding van de dag is in deze wens belangrijk. Dit biedt deze nieuwe locatie.

Stimenz levert diensten en kennis om te zorgen dat mensen zelfredzaam zijn en goed en prettig kunnen wonen en leven. Deze organisatie was voorheen aan de Brinklaan gevestigd is deze maand verhuisd naar de Prins Willem Alexanderlaan

Liecke zet zich als ervaringsmaatje in voor jonge mantelzorgers

Tijdens een ‘Drive-Thru-Kadobon-Uitreiking’ ontving Liecke Ockers als eerste Apeldoornse jonge mantelzorger een kadobon ter waarde van 50 euro uit handen van wethouder Nathan Stukker.
De 20-jarige Apeldoornse is één van de bijna 400 jonge mantelzorgers die deze maand door de gemeente zijn verblijd met een kadobon als blijk van waardering voor hun inzet voor een familielid die langdurige zorg nodig heeft of waar ze zich zorgen over maken.
Jongeren die een broer(tje) of zus(je) hebben met een gedragsstoornis, depressie, chronische ziekte of een beperking, of een vader of moeder met een lichamelijke of psychische ziekte of een verslaving, hebben het vaak zwaar. Als zij langere tijd mantelzorg geven, kan dit een grote impact hebben op hun leven.
Ervaringsmaatje

Zo is Liecke mantelzorger voor haar moeder die meerdere beperkingen heeft, waaronder Gilles de la tourette en het chronisch vermoeidheidssyndroom ME. “Mijn moeder wordt o.a. heel snel moe. Ze kan niet veel meer lopen en er moet altijd wel iemand met haar mee”, vertelt Liecke over haar thuissituatie. “Dat heeft ze al zolang ik mij kan herinneren. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat mijn moeder ziek is en dat het ieder jaar erger wordt.”

Liecke wil haar ervaringen als jonge mantelzorger graag delen met jongeren die in een vergelijkbare situatie zitten. Daarom heeft ze zich als ervaringsmaatje aangemeld bij de Kap. Als maatje biedt ze niet alleen een luisterend oor en praktische ondersteuning, maar is ze er ook voor de gezelligheid. Liecke: “Samen iedere week iets leuks doen, even 1-op-1 aandacht, daar gaat het om”.

Aanmelden
Jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar oud, die zelf ook met zorg in het gezin te maken hebben of hadden, kunnen zich net als Liecke Ockers bij de Kap aanmelden als ervaringsmaatje door een mailtje te sturen naar Büşra Süral, mantelzorgconsulent bij de Kap: b.sural@dekap.nl. Ook jonge mantelzorgers die graag een ervaringsmaatje willen kunnen zich bij Büşra aanmelden.
Kijk voor meer informatie op www.ervaringsmaatjes.nl

Fotobijschrift: Keurig op anderhalve meter afstand overhandigt wethouder Nathan Stukker een kadobon aan Liecke Ockers. Zij krijgt deze bon als dank en waardering voor haar zorgzame inzet voor een ziek familielid. Liecke is tevens ervaringsmaatje voor andere jonge mantelzorgers. (foto: Büşra Süral)

Helpt u mee Apeldoorn verkeersveiliger te maken?

Vul de online enquête van de gemeente in.
Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven we hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Welke kruispunten en wegen zijn belangrijk om aan te pakken? Uw mening is belangrijk, daarom kunt u nu de online enquête over verkeersveiligheid invullen.
Link: Helpt u mee Apeldoorn verkeersveiliger te maken
Enquête: Link naar enquête

Parkeren in Orden

Ons wijkdeel Orden is gebouwd in de tijd dat auto’s geen gemeengoed waren. Inmiddels hebben veel gezinnen één auto en soms meerdere auto’s inclusief bedrijfsauto’s. Dit geeft problemen in de vaak smalle woonstraten. Aan de wijkraad werd een foto’s toegestuurd, dat in sommige gevallen men behoorlijk wat ruimte tussen geparkeerde auto’s laat. Als bewoners hun auto’s meer laten aansluiten, kunnen er in de parkeervakken meer auto’s worden geparkeerd en wordt daarmede de parkeerdruk iets minder. Hou dus rekening met uw buren bij het parkeren van uw auto.