Verbouw Westpoint nog onzeker

Hoewel de gemeenteraad vorig najaar het plan om Westpoint te verbouwen van kantoorgebouw naar woongebouw heeft goedgekeurd, biedt het al jaren leegstaande kamtoorgebouw nog steeds een troosteloze aanblik.


Aanzicht vanaf Handelstraat


Aanzicht vanaf Vosselmanstraat

Bij navraag bij gemeente is gebleken dat er één beroep op het plan door een naburige bewoner is ingediend bij de Raad van State. Het verweer van de gemeente hierop is begin januari 2021 verzonden. De Raad van State moet in dit geval binnen een half jaar uitspraak doen (valt onder de Crisis- en Herstelwet), dus uiterlijk medio juni 2021. Dat is een termijn van orde (dat betekent dat er geen directe rechtsgevolgen zijn als de termijn wordt overschreden), maar de Raad van State houdt zich hier in de regel strak aan. Na de uitspraak van de Raad van State weten we of het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn geworden. Kortom het is nog even wachten voordat we weten of- en wanneer het Westpoint verbouwd gaat worden.