Bouw Lidl op de voormalige Karwei locatie voorlopig niet van start.

Al vanaf het jaar 2004 staat het pand op de hoek Asselsestraat – Beatrixlaan van de voormalige Karwei leeg. Het oude pand raakt steeds verder in verval. Er sprake is van zware verloedering en gevaar voor omgeving en voorbijgangers. Zo zijn er meldingen bekend van vallend verrot hout en een scheefstaande muur langs de Beatrixlaan. Uit voorzorg heeft de nieuwe eigenaar van het terrein, bouwbedrijf Nikkels die muur langs de Beatrixlaan gesloopt. Hierdoor hebben voorbijgangers nu zicht heeft op de oude parkeerplaats en opslag van Karwei.

In mei en juni 2019 heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan voor een supermarkt (Lidl) ter visie gelegd. Op dat bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Inmiddels vindt de gemeente het nodig om een aantal rapporten die bij het bestemmingsplan waren gevoegd, te herzien. Daarvoor is actualiserend onderzoek nodig. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, ontvangt ieder die een zienswijze heeft ingediend de zienswijze nota en zal een voorstel aan de raad worden gedaan over vaststelling van het bestemmingsplan.
aar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan inclusief geactualiseerde rapporten in de zomer van 2021 behandeld in de gemeenteraad. Gelijktijdig wordt de nota van zienswijzen behandeld. In die nota zal nader worden in gegaan op de eerder ingediende zienswijzen. Het is nu nog niet te zeggen wanneer welke bouwactiviteiten kunnen gaan starten.