Stand van zaken rond Dorps- en Wijkraden

Wellicht heeft u het gelezen in de Stentor: een aantal dorps- en wijkraden (DWR’n) heeft besloten om zichzelf op te heffen of hebben de bestuursleden unaniem besloten af te treden. Het heeft alles te maken met de opheffing van de Verordening DWR’n waarin de status, rechten en plichten van de DWR’n zijn vastgelegd. Daarmee krijgen deze een andere positie tov de gemeente. Ook de subsidieregeling is drastisch gewijzigd.
Wij, als bestuur van de Wijkraad Brink & Orden hebben besloten om voorlopig door te gaan. Dat kan, omdat wij een financiële reserve hebben en dus een aantal activiteiten kunnen voortzetten. Want de subsidie is voor dit jaar nihil. Juist omdát wij die reserve hebben, die moet eerst worden opgemaakt. Daarna zal de subsidie ongeveer 1/3 bedragen dan wij tot nu toe ontvingen.
Het uitgeven van ons wijkblad 2 x per jaar doet een grote aanslag op onze financiën, ondanks de inkomsten van adverteerders. Dit jaar kunnen we ons nog veroorloven om het blad uit te brengen. Of dat volgend jaar nog het geval zal zijn, weten we nu niet. We willen dit jaar ook bekijken hoe de samenwerking met de gemeente zal zijn: worden we inderdaad nog als serieuze gesprekspartner gezien, neemt men onze adviezen ter harte? Dat willen we aan het einde van het jaar evalueren. Wij hopen dat we tegen die tijd ook weer een Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren, want uw inbreng als bewoner van ons wijkgebied is natuurlijk ook hierin van groot belang.
Gezien de coronamaatregelen zal er in het voorjaar geen ledenvergadering belegd worden. Mocht u ideeën of wensen hebben die van belang kunnen zijn voor uw straat of buurt, of indien u in gesprek wilt gaan met (één van) de bestuursleden, neem gerust contact met ons op.