Ontwikkelingen rond “Westpoint”

Over Westpoint is de wijkraad door de projectontwikkelaar BUN als volgt geïnformeerd:
Vooruitlopend op de uitspraak van de raad van state hebben wij de sloper gevraagd alvast de bomen op ons terrein de kappen om het broedseizoen voor te zijn.
Daarnaast hebben wij hun opdracht gegeven om het terrein op de erfscheiding Bun /gemeente te voorzien van een deugdelijk hekwerk met schuifpoorten (afscherming bouwplaats). Deze blijven staan tot oplevering / tot het moment dat ook de terreininrichting Bun / gemeente uitgevoerd gaat worden.
Vooraf aan de sloopwerkzaamheden moet nog een asbestsanering plaats vinden. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen het nog aan te brengen hekwerk die in week 14 geplaatst gaat worden. De aannemer richt de bouwplaats zo in dat de voorbereiding van de bouwplaats hiertoe aansluit bij wat de wet en regelgeving hierover voorschrijft. Daar horen ook de gepaste waarschuwingsborden bij ter bescherming van de omwonenden.