Energieconciërge in Orden: gratis materialen en tips

Binnenkort komt de energieconciërge bij u langs. Die helpt u met kleine maatregelen in uw woning waarmee u direct energie bespaart. De energieconciërges komen niet met lege handen: ze nemen gratis materialen mee als ledlampen, een waterbesparende douchekop en radiatorfolie. Ook krijgt u slimme tips, specifiek voor uw huis en situatie. Ze zijn onafhankelijk en denken met u mee. U hoeft niet te betalen voor de energieconciërge.

Óf advies online óf materialen toegestuurd
Wilt u liever een online advies? Dan kan ook. Online bespreken we dan welke energiebesparende producten voor uw specifieke situatie slim zijn. De materialen worden later thuisbezorgd. Handig en leuk! Het gesprek èn de materialen zijn gratis.

Wat gaat u merken?
In juni of juli komt één van de energieconciërges aan de deur om te informeren wat u wilt. Dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek bij u thuis, of online. Bij de activiteiten worden de coronarichtlijnen gehanteerd. Wilt u zelf nu al online een afspraak maken? Aanmelden kan op: www.de-a.nl/injouwbuurt

De gemeente Apeldoorn organiseert diverse acties om u te helpen met het besparen van energie. Daardoor woont u comfortabeler en gebruiken we met elkaar minder energie. In juni en juli komen daarom de energieconciërges van energiecoöperatie deA in Orden langs. In het najaar volgen er nog meer acties.
Maak vooral gebruik van dit gratis aanbod!

Heeft u vragen? Kijk op: www.de-a.nl/injouwbuurt
Mail naar deA: energieconcierge@de-a.nl of bel: 06 42 8383 87.

GroenLinks en Partij voor de Dieren lanceren meldpunt houtrook

Al enkele jaren houden GroenLinks Apeldoorn en Partij voor de Dieren zich bezig met houtrook. Naast het verspreiden van (meer) kennis hierover door middel van informatieavonden en informatie op de website van de gemeente Apeldoorn, krijgen beide partijen nog regelmatig klachten van inwoners over overlast van houtrook.

Een aantal bewoners van de wijk Welgelegen hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Apeldoorn. Regelmatig wordt er overlast ervaren van houtrook door houtkachels in de buurt, niet alleen in de straat maar ook in hun eigen huis. Een van de bewoners: “We kunnen bij bepaalde windrichtingen geen raam openzetten omdat de smog van de houtkachels dan zo het huis inwaait. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de energietransitie?” Daarnaast verslechtert de luchtkwaliteit in huis aanzienlijk als er vanuit aangrenzende panden wordt gestookt. Je bent altijd te laat met het sluiten van ramen, dit beïnvloedt het woongenot aanzienlijk.

Emeritus hoogleraar Martijn Katan geeft aan dat hout verbranden twee keer zoveel CO2 produceert als steenkool en dus absoluut geen duurzame energiebron is. En niet alleen de CO2 uitstoot stijgt, het heeft ook grote gevolgen voor de luchtkwaliteit en dus voor de gezondheid. Het RIVM geeft aan dat de uitstoot van fijnstof door houtstook in Nederland bijna half zo groot is als die van wegverkeer. De uitstoot van het wegverkeer neemt al jaren af, terwijl de uitstoot door houtrook juist toeneemt. In het Schone Lucht Akkoord zijn afspraken gemaakt om hier iets tegen te doen, maar de trend is nog niet gekeerd.
Houtkachels blijken na opnieuw rekenen grootste bron van fijnstofuitstoot

Voor GroenLinks Apeldoorn en Partij voor de Dieren een goede reden om zich meer te verdiepen in dit onderwerp. Zij willen graag meer inzicht in houtstook in Apeldoorn. Wordt er vaak en veel gestookt, is er veel overlast? Zo ja, waar en hoe vaak? En wat doen inwoners daartegen? Daarom hebben zij een houtrookmeldpunt geopend.

Als blijkt dat door veel burgers overlast en problemen met de gezondheid wordt ervaren dan zal dit onder de aandacht van de gemeenteraad worden gebracht met de vraag wat er beleidsmatig gaat gebeuren om te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht voor schone lucht. Iedereen die hierover wat wil melden, wordt uitgenodigd om een mail te sturen naar houtrook@apeldoorn.nl

Vrijwillige chauffeurs gevraagd voor AutoMobiel

Er ligt een plan om tussen 1 augustus en 1 september 2021 met een sociale vervoersdienst van start te gaan voor oudere en/of minder mobiele mensen die in de gemeente Apeldoorn wonen.

Voor Apeldoorn zoeken wij vrijwillige chauffeurs die met eigen auto willen rijden tegen een vergoeding van € 0.30 per km.

Het doel van AutoMobiel
Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je daardoor teveel thuisblijven? Met AutoMobiel kom je weer onder de mensen! AutoMobiel is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer aan de vrijwillige chauffeur. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto.

Wat zijn de regels voor de vrijwillige chauffeur?
Je krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Je auto moet APK-gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittenden dekking hebben.

Belangstelling?
Informatie en/of aanmelding bij onze lokale coördinator Gert Mulder mobiel: 06 37129390; email: gertjemulder@gmail.com
óf bij chauffeur/coördinator Gerrit van Soest mobiel: 06 13084010;
email: soest.bimbergen@hetnet.nl

De Wijkraad Brink & Orden ondersteunt dit initiatief van harte !

Geplande werkzaamheden in Orden

De gemeente Apeldoorn gaat in Orden vijf straten ‘op de schop’ nemen. Hieronder een opgave van de werkzaamheden per straat. Deze werkzaamheden starten eind mei / begin juni 2021 volgens de planning van de gemeente.

Hobbemalaan (tussen Mauvestraat en Pieter de Hoochlaan)
– De rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen worden opnieuw gelegd. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt.
– Er wordt een verkeersdrempel aangebracht. Deze drempel helpt om het verkeer zich aan de snelheid te laten houden.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Jan van Goyenlaan (tussen Mauvestraat en Pieter de Hoochlaan)
– In deze straat worden de trottoirs versmald om de bomen meer ruimte te geven om te groeien.
– Er wordt een verkeersdrempel aangebracht. Deze verkeersdrempel helpt om het verkeer zich aan de snelheid te laten houden.
– Er wordt parkeervakscheiding aangebracht.
– De trottoirs aan beide kanten van de straat worden voorzien van nieuwe tegels.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de grond wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Johannes Bosboomstraat (tussen P.P. Rubensstraat en J. Bosboomstraat huisnr. 13)
– In deze straat gaan we een deel van de rijbaan opnieuw bestraten. Oude materialen worden hergebruikt.
– Er worden verkeersdrempels aangebracht. Deze drempels helpen om het verkeer zich beter aan de snelheid te laten houden.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– Vanaf de Pieter de Hoochlaan tot aan de J. Bosboomstraat 13 wordt een nieuw stuk riool aangebracht.

Pieter de Hoochlaan (tussen Ferdinand Bollaan en Petrus Paulus Rubensstraat)
– In deze straat gaan we een deel van de rijbaan opnieuw bestraten. Oude materialen worden hergebruikt.
– De trottoirs aan de kant van de even huisnummers worden smaller gemaakt en opnieuw gelegd. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt. Dit smaller maken doen we om de bomen meer ruimte te geven en extra groen toe te voegen.
– Het trottoir aan de kant van de oneven nummers wordt voorzien van nieuwe tegels.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de grond wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Rembrandtlaan (tussen de Frans Halslaan en Pieter de Hoochlaan)
– In deze straat gaan we de rijbaan opnieuw bestraten. De klinkers worden hergebruikt en waar nodig vervangen door nieuwe.
– De trottoirs aan de kant van de even huisnummers worden opnieuw gelegd. De trottoirs aan de kant van de oneven huisnummers worden waar het kan smaller gemaakt en opnieuw gelegd. Dit smaller maken doen we om de bomen meer ruimte te geven en extra groen toe te voegen. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt.
– Er komt een plateau bij de Frans Halslaan. Dit plateau helpt om het verkeer zich beter aan de snelheid te laten houden.
– Er wordt parkeervakscheiding aangebracht aan een kant van de weg. Dit wordt hetzelfde als nu al het geval is bij de Van Ostadelaan.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De huisaansluitingen voor afvalwater op het gemeentelijk riool wordt vervangen tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Planning
De gemeente verwacht eind 2021 met de uitvoering te starten en de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2022 af te ronden. Een precieze planning en fasering volgt nadat de aannemer bekend is. Van de aannemer ontvangen de bewoners ongeveer 2 weken voordat de werkzaamheden starten opnieuw bericht. Per straat duren de werkzaamheden ongeveer 8 weken.