Geplande werkzaamheden in Orden

De gemeente Apeldoorn gaat in Orden vijf straten ‘op de schop’ nemen. Hieronder een opgave van de werkzaamheden per straat. Deze werkzaamheden starten eind mei / begin juni 2021 volgens de planning van de gemeente.

Hobbemalaan (tussen Mauvestraat en Pieter de Hoochlaan)
– De rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen worden opnieuw gelegd. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt.
– Er wordt een verkeersdrempel aangebracht. Deze drempel helpt om het verkeer zich aan de snelheid te laten houden.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Jan van Goyenlaan (tussen Mauvestraat en Pieter de Hoochlaan)
– In deze straat worden de trottoirs versmald om de bomen meer ruimte te geven om te groeien.
– Er wordt een verkeersdrempel aangebracht. Deze verkeersdrempel helpt om het verkeer zich aan de snelheid te laten houden.
– Er wordt parkeervakscheiding aangebracht.
– De trottoirs aan beide kanten van de straat worden voorzien van nieuwe tegels.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de grond wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Johannes Bosboomstraat (tussen P.P. Rubensstraat en J. Bosboomstraat huisnr. 13)
– In deze straat gaan we een deel van de rijbaan opnieuw bestraten. Oude materialen worden hergebruikt.
– Er worden verkeersdrempels aangebracht. Deze drempels helpen om het verkeer zich beter aan de snelheid te laten houden.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– Vanaf de Pieter de Hoochlaan tot aan de J. Bosboomstraat 13 wordt een nieuw stuk riool aangebracht.

Pieter de Hoochlaan (tussen Ferdinand Bollaan en Petrus Paulus Rubensstraat)
– In deze straat gaan we een deel van de rijbaan opnieuw bestraten. Oude materialen worden hergebruikt.
– De trottoirs aan de kant van de even huisnummers worden smaller gemaakt en opnieuw gelegd. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt. Dit smaller maken doen we om de bomen meer ruimte te geven en extra groen toe te voegen.
– Het trottoir aan de kant van de oneven nummers wordt voorzien van nieuwe tegels.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de grond wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Rembrandtlaan (tussen de Frans Halslaan en Pieter de Hoochlaan)
– In deze straat gaan we de rijbaan opnieuw bestraten. De klinkers worden hergebruikt en waar nodig vervangen door nieuwe.
– De trottoirs aan de kant van de even huisnummers worden opnieuw gelegd. De trottoirs aan de kant van de oneven huisnummers worden waar het kan smaller gemaakt en opnieuw gelegd. Dit smaller maken doen we om de bomen meer ruimte te geven en extra groen toe te voegen. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt.
– Er komt een plateau bij de Frans Halslaan. Dit plateau helpt om het verkeer zich beter aan de snelheid te laten houden.
– Er wordt parkeervakscheiding aangebracht aan een kant van de weg. Dit wordt hetzelfde als nu al het geval is bij de Van Ostadelaan.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De huisaansluitingen voor afvalwater op het gemeentelijk riool wordt vervangen tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Planning
De gemeente verwacht eind 2021 met de uitvoering te starten en de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2022 af te ronden. Een precieze planning en fasering volgt nadat de aannemer bekend is. Van de aannemer ontvangen de bewoners ongeveer 2 weken voordat de werkzaamheden starten opnieuw bericht. Per straat duren de werkzaamheden ongeveer 8 weken.