AutoMobiel zoekt vrijwilligers

Het openbaar vervoer is (voor een deel) verdwenen uit de wijken. Er zijn bushaltes en buslijnen opgeheven. Sommige mensen met een beperking of senioren hebben niemand in hun omgeving om op terug te vallen voor vervoer. Hierdoor raken mensen geïsoleerd en ontstaan sociale problemen. Ook in onze wijk is dat het geval.

AutoMobiel biedt vervoer van deur tot deur en wil mensen daarmee uit hun isolement halen. Zij blijven langer mobiel en kunnen meedoen aan activiteiten buitenshuis. Ook voor vervoer naar de winkel, een kennis of de huisarts is AutoMobiel beschikbaar.

AutoMobiel heeft een belteam dat de planning verzorgt voor heel Apeldoorn. Chauffeurs rijden in een straal van 10 km om hun huis en krijgen een vergoeding van 0.30 per km direct van de cliënt.

Voor dit mooie initiatief zijn natuurlijk chauffeurs nodig!

Heeft u wat vrije tijd over? U rijdt graag auto? U ontmoet graag mensen? Meld u dan aan! Hieronder leest u meer informatie.

PDF 210607 Folder chauffeur

Demonstratie in Brink & Orden

Op 12 juni 2021 vond in onze wijk een grote demonstratie tegen de Corona maatregelen van de overheid plaats. Naar schatting liepen tussen de 2500 en 3000 demonstraten vanuit het Sportpark Orderbos, via Asselstraat richting het centrum en via de Prins Willem Alexanderlaan en Jachtlaan weer terug naar het sportpark. Er vonden geen noemenswaardige incidenten plaats. Voor de toeschouwers was een kleurrijk geheel. Ook RTV Gelderland besteedde aandacht aan deze demonstratie.

Verkeerstechnische maatregelen rond de basisschool De Vijfster

De gemeente Apeldoorn informeerde de omwonenden van de school De Vijfster over het treffen van een verkeersmaatregel in de omgeving van de school. Het betreft het instellen van eenrichtingsverkeer voor brommers, auto’s en andere grote voertuigen op de Texandrilaan tijdens haal- en brengtijden van deze basisschool.

Waarom deze maatregelen ?
Tijdens het halen en brengen van kinderen zijn er veel verkeersbewegingen. Er ontstaan gevaarlijke situaties. De straat is smal en door de geparkeerde auto’s blijft er weinig ruimte over. Om elkaar te passeren moeten auto’s soms over de stoep rijden en komen fietsers en voetgangers in het gedrang. Dit is gevaarlijk en onwenselijk, zeker voor kinderen, omdat die doorgaans een slechte inschatting kunnen maken van het gevaar dat verkeer met zich meebrengt.

Wat houdt de maatregel in ?
Op de Texandrilaan wordt ter hoogte van de school eenrichtingsverkeer ingesteld (met uitzondering van fietsers). Dit wordt alleen gedaan tijdens de haal- en brengtijden van de school. Het instellen van eenrichtingsverkeer wordt gedaan middels een opklapbaar bord die een medewerker van De Vijfster kan openen of dichtmaken.

Effect op omwonenden
Tijdens haal- en brengtijden van de school zal het niet mogelijk zijn om vanaf de Amsivarilaan richting de Texandrilaan en de Germanenlaan te rijden. Dit geldt niet voor fietsers. Het kan handig zijn om uw auto alvast in de goede richting te parkeren als u van plan bent tijdens haal- en brengtijden te vertrekken.