Verkeerstechnische maatregelen rond de basisschool De Vijfster

De gemeente Apeldoorn informeerde de omwonenden van de school De Vijfster over het treffen van een verkeersmaatregel in de omgeving van de school. Het betreft het instellen van eenrichtingsverkeer voor brommers, auto’s en andere grote voertuigen op de Texandrilaan tijdens haal- en brengtijden van deze basisschool.

Waarom deze maatregelen ?
Tijdens het halen en brengen van kinderen zijn er veel verkeersbewegingen. Er ontstaan gevaarlijke situaties. De straat is smal en door de geparkeerde auto’s blijft er weinig ruimte over. Om elkaar te passeren moeten auto’s soms over de stoep rijden en komen fietsers en voetgangers in het gedrang. Dit is gevaarlijk en onwenselijk, zeker voor kinderen, omdat die doorgaans een slechte inschatting kunnen maken van het gevaar dat verkeer met zich meebrengt.

Wat houdt de maatregel in ?
Op de Texandrilaan wordt ter hoogte van de school eenrichtingsverkeer ingesteld (met uitzondering van fietsers). Dit wordt alleen gedaan tijdens de haal- en brengtijden van de school. Het instellen van eenrichtingsverkeer wordt gedaan middels een opklapbaar bord die een medewerker van De Vijfster kan openen of dichtmaken.

Effect op omwonenden
Tijdens haal- en brengtijden van de school zal het niet mogelijk zijn om vanaf de Amsivarilaan richting de Texandrilaan en de Germanenlaan te rijden. Dit geldt niet voor fietsers. Het kan handig zijn om uw auto alvast in de goede richting te parkeren als u van plan bent tijdens haal- en brengtijden te vertrekken.