Renovatie deel van de Schildersbuurt in Orden.

Begin augustus is de renovatie van een deel van de Schildersbuurt in Orden van start gegaan.
Allereerst worden de woningen aangepakt en daarna volgt de aanpassing van de riolering en worden de straten en voetpaden opnieuw aangelegd.
In de nieuwsbrieven van de wijkraad is het tijdspad al eerder vermeld.