Planning werkzaamheden Sportpark Orderbos

Start werkzaamheden rond het Sportpark Orderbos

De planning is als volgt: week 39 en 40 (27 september t/m 8 oktober 2021)
* Fietspad door het bos en parkeerplaats (zie tekening 502)
Week 39 t/m 42 (27 september t/m 22 oktober 2021):
* Sportpark Orderbos en aansluiting met de Sportlaan
Week 43 t/m 45 (25 oktober t/m 12 november 2021):
* Fiets- en voetpad langs de Sportlaan