Plannen voor voormalig belastingkantoor JFK2 aan de J.F. Kennedylaan

Vastgoedbedrijf Explorius maakt nu plannen voor de verbouw van dit voormalige belastingpand. Dit bedrijf heeft ook de nieuwe woningen in het Julianakwartier ontwikkeld. Explorius gaat uit van 100 zorgwoningen en huurappartementen in de vrije sector. Eind dit jaar wordt de bestemmingsplanwijzigingen naar Wonen verwacht. De basis voor de plannen ligt in het behoud van het gebouw, zodat er geen volledige sloop hoeft plaats te vinden. Zo kan de uitstraling van het gebouw als gemeentelijk monument eer aan gedaan worden. Als de bestemmingsplanwijziging spoedig wordt geaccepteerd, wordt in de 2e helft van 2022 het gebouw ontdaan van onnodige onderdelen. Daarna vindt in 2023 volgens de huidige planning de invulling naar woningen plaats. Begin 2024 kunnen naar verwachting de eerste bewoners naar dit pand verhuizen.
Voor meer info zie https://explorius.nl/projecten/belastingkantoor-apeldoorn

Albert Heijn Sprengenpark wil verbouwen

De supermarkt van Albert Heijn aan de Schapendoesweg mag uitbreiden. De vergunning daartoe is eind september 2021 door de gemeente gepubliceerd. De uitbreiding zal ter weerszijden van het AH-gebouw plaatsvinden. Zie daartoe de foto van de huidige situatie. In het vergrote gebouw zal een Etos en een Gall & Gall worden opgenomen. Het parkeerterrein zal volledig op de kop gaan. Er komen meer parkeerplaatsen dan nu het geval is. Laden en lossen geschiedt in de toekomst aan de voorzijde aan de Asselsestraat. Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na de publicatie bij de gemeente op het plan reageren.
Voor meer info zie https://www.apeldoorn.nl/ah-schapendoesweg