Omgeving Sportpark Orderbos / Willem III kazerne

Rond de Willem III kazerne is aanpassing aan wegen en fietspaden is volle gang. Wie naar het Sportpark Orderbos wil, moet via de Asselsestraat rijden. De werkzaamheden liggen op schema.