Plan voor 150 woningen Beatrixlaan

Ten oosten van het doorlopende gedeelte Beatrixlaan is een plan voor de ontwikkeling voor ongeveer 150 woningen in hoogbouw.
Op de foto links van de weg, waar nu het bedrijfspand staat.
De gemeente zal de wijkraad in een latere fase nader informeren