Parkeren Apenheul en de AGOVV velden

Het einde van een jarenlange discussie met betrekking rond het parkeren voor Apenheul leek in zicht. Maar nu verzet AGOVV zich tegen de verkoop van de twee voetbalvelden die als overloopparkeerplaats moeten dienen voor de bezoekers van Apenheul.

Als Wijkraad Brink & Orden, en ook de andere omliggende wijkraden, hebben wij ons steeds verzet tegen het gebruik van deze velden als parkeerplaats: gezondheid en veiligheid van de bewoners en aandacht voor de natuur vinden wij belangrijker dan “het parkeren bij de voor- of achterdeur van Apenheul”. Alternatieven zijn door de gemeente afgewezen.
In maart 2020 stemt de gemeenteraad echter voor de aankoop van twee voetbalvelden die tot dan toe gebruikt werden als tijdelijke parkeerplaatsen. Een motie waarin werd voorgesteld om de parkeerplaatsen weer terug te geven aan de natuur als de velden niet meer nodig zouden zijn als parkeerplaats, is daarbij aangenomen.

De gemeente is er hierbij van uitgegaan dat AGOVV de velden zou verkopen. Want, zo zegt de gemeente, in het koopcontract van 1999 staat dat AGOVV de grond moet verkopen zodra de bestemming van het terrein wordt gewijzigd. Echter AGOVV ziet geen reden om de bestemming te wijzigen. De voetbalvereniging is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft in ieder geval één van de twee velden hard nodig om op te kunnen sporten. In het genoemde contract van 1999 staat dat er bij terugkoop van de velden door de gemeente elders ruimte geboden moet worden om te voetballen. Dat is uiteraard niet wat AGOVV wil. Zij willen op hun eigen plek, waar zij al sinds 1921 gehuisvest zijn, kunnen voetballen. Het is een prachtige plek om te sporten en volgens menig Apeldoorner “hoort AGOVV daar gewoon”.

Een door AGOVV aangereikte tussenoplossing, namelijk de verkoop van één van de twee velden, wordt door de gemeente/wethouder niet opgepakt. Deze blijft erbij dat beide velden nodig zijn en dat eventueel overgegaan zal worden tot gedwongen verkoop.
Wat is nu de stand van zaken? De huurovereenkomst voor de twee velden voor het overloopparkeren is per 1 november 2021 beëindigd. De gemeente is verplicht om de beide velden weer in de oude staat terug te brengen. Dat betekent dat alle voorzieningen die enkele jaren geleden zijn aangebracht, inmiddels verwijderd zijn.