Transitievisie Warmte 2021 tot 2050

Uw wijkraad heeft de volgende informatie gevonden in het document dat u kan vinden via onderstaande link:
https://www.de-a.nl/wp-content/uploads/2021/10/Transitievisie-Warmte-2021-TG.pdf

In het kort komt het voor Brink & Orden op het volgende neer:

Orden: Is aan de beurt in het tijdvak 2025-2035 Gedacht wordt aan een individuele warmtepomp of warmtenet. Er is in de buurten in dit tijdvak aquathermie en restwarmte beschikbaar voor ten minste 35% van de buurt. Gemeente e.a. doen vanaf 2025 onderzoek naar de potentie van aquathermie en restwarmte, en de haalbaarheid ervan voor het verwarmen van woningen. Als het voorwerk en onderzoek aanleiding geeft, dan start men het proces om tot een Uitvoeringsplan te komen.

Brink (buurten Driehuizen, Waterloo en Brinkhof): Is aan de beurt in het tijdvak 2040-2050. In dit tijdvak is met de huidige stand van de techniek, eigenlijk nog geen goede duurzaam alternatief. Er wordt voor de buurten in dit tijdvak verschillende ontwikkelingen afgewacht. Denk hierbij aan de komst van bijvoorbeeld waterstof, groen gas of andere innovatieve alternatieven. Men krijgt op de langere termijn pas echt zicht op de beschikbaarheid hiervan.