Plan voor woningen op voormalig Karwei locatie 

Vorig najaar heeft de gemeenteraad zich uitgesproken tegen een plan voor een supermarkt ter plaatse. De projectontwikkelaar Nikkels heeft er daarna geen gras over laten groeien en heeft voor dit terrein een plan voor woningen bij de gemeente ingediend. Eind januari 2022 heeft de gemeenteraad zich al positief uitgesproken over het stedenbouwkundig kader voor woningbouw ter plaatse. Nu kan het plan verder worden uitgewerkt en een bestemmingsplanwijziging voor woningbouw worden voorbereid.