Gemeentelijk water- en rioleringsplan 2022-2026

Op 2 december j.l. heeft de gemeenteraad het gemeentelijk water- en rioleringsplan voor de jaren 2022-2026 vastgesteld.

In dit plan is te lezen hoe Apeldoorn zich de komende jaren zich voorbereid op extreme weersituaties.  Er wordt ingegaan op het omgaan met wateroverlast, warmte en droogte ten gevolge van klimaatveranderingen.  Denk daarbij aan het vasthouden van regen- en grondwater door o.a. regenpijpen af te koppelen van het riool. Daarnaast aan het vergroenen van de openbare – en privéruimte (zoals particuliere tuinen).  En ook aan natuurlijk beheer van het waterpeil van beken, vijvers en kanalen.

Dit plan kunt u inzien door hier te klikken op Gemeentelijk water-  rioleringsplan