Albert Heijn gaat starten met verbouw

Albert Hein-Sprengenpark aan de Schapendoesweg heeft vorig jaar een omgevingsvergunning voor een grootschalige verbouwing aangevraagd bij de gemeente. Onlangs heeft Albert Heijn de wijkraad geïnformeerd dat de omgevingsvergunning definitief door de gemeente is verleend.

De verbouwing houdt in dat:

  • Het huidige winkelpand wordt aan zowel de westzijde als aan de oostzijde uitgebreid.
  • Het laden en lossen komt aan de Asselsestraat.
  • Het winkelpand wordt binnen opnieuw ingedeeld. Er komt ruimte voor een Etos en Gall & Gall.
  • Parkeerterrein en speelterrein worden opnieuw ingericht.

Op dinsdag 19 april wordt gestart met de werkzaamheden.
Er kan overigens niet meteen echt gebouwd worden. Eerst moeten er aanpassingen in de openbare ruimte uitgevoerd worden opdat er ruimte komt voor de uitbreidingen van het winkelpand. Een van de eerste activiteiten is het kappen van de bomen die niet kunnen blijven, en het maken van tijdelijke verhardingen. Het plan voorziet o.a. in het planten van nieuwe bomen en hagen.