Ontwerpbestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2

Overloopparkeerterrein voor attracties op 2 voetbalvelden van AGOVV

De gemeente heeft medegedeeld dat van 31 maart 2022 tot en met 11 mei 2022 het ontwerp van het bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2, overloopparkeerterrein attracties met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1430-ont1 ter inzage ligt. Het ontwerp maakt het realiseren van een overloopparkeerterrein voor bezoekers van attracties in Apeldoorn West mogelijk. Onder ‘’attracties’’ wordt in dit geval bedoeld : Apenheul, Boschbad, Klimbos. het park Berg en Bos e.d..

De toegang naar dit parkeerterrein zal geschieden vanaf kruispunt Laan van Spitsbergen/ Asselsestraat, op Asselsestraat 1e weggetje rechts. Dit weggetje staat bekend als Harpweg. Voor de ligging van het geplande overloopparkeerterrein zie bijgevoegde luchtfoto. De rode lijn geeft de plangrenzen aan.

Voor meer informatie over het ontwerpbestemmingsplan kan u  Gemeenteblad 2022, 132751 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl) raadplegen. Het nog te vast te stellen bestemmingsplan voor genoemd overloopparkeren, maakt het voor de gemeente eveneens mogelijk om -in geval AGOVV niet wil meewerken- een onteigeningsprocedure op te starten voor de 2 voetbalvelden. AGOVV heeft al bekend gemaakt niet te willen meewerken, omdat door groei van het ledenaantal AGOVV de betrokken velden hard nodig heeft.

De wijkraad is van mening dat Apenheul e.d. haar bezoekersaantallen moet limiteren tot het aantal parkeerplaatsen dat zij nu tot hun beschikking hebben.  Wij gaan ons beraden over eventuele acties.

Indien u een mening heeft over het plan voor overloopparkeren voor voornamelijk Apenheul, raden wij u aan om uiterlijk 11 mei 2022 zienswijzen in te dienen. Hierbij letten op de aanwijzingen in genoemd gemeenteblad.