Bestuursleden gezocht

Zoals u in vorige nieuwsbrieven en in het laatste wijkblad hebt kunnen lezen zal het huidige wijkraadsbestuur per 1 januari 2023 niet meer in functie zijn.  Met veel plezier hebben wij als bestuurders de belangen van de wijk zo goed als mogelijk behartigd.  Maar het is nu tijd voor verjonging, voor nieuwe inzichten, een andere manier van werken.

Er is dus dringend behoefte aan wijkbewoners die tijd en energie over hebben om op te komen voor de belangen van de wijk. Het is een vrijwilligersfunctie. U krijgt er dus niet voor betaald maar hebt wel veel contacten: met de gemeente, met andere instanties,  met bewoners uit de wijk, met collega wijkraadbestuurders.  Soms gaat dat over kleine zaken, soms over grote veranderingen.  U leert uw wijk, en Apeldoorn, beter kennen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over een bestuursfunctie in de wijkraad?  Neem dan contact op via wijkraad@brinkenorden.nl

We informeren u graag!