Algemene Ledenvergadering Wijkraad Brink & Orden

Op woensdag 26 oktober is de algemene ledenvergadering van de wijkraad.
Het is een belangrijke vergadering. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in ons (laatste) wijkblad en in vorige nieuwsbrieven heeft het voltallige bestuur besloten om haar werkzaamheden te stoppen met ingang van 1 januari 2023. Ondanks oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dat betekent dat er met ingang van volgend jaar geen actieve wijkraad meer is. De vraag die we tijdens deze ALV moeten beantwoorden is of de wijkraad Brink & Orden al dan niet moet worden opgeheven. Als bestuur kunnen wij besluiten om onze werkzaamheden te stoppen, maar het is aan de ledenvergadering om te besluiten of de wijkraad wel of  niet moet doorgaan.
U bent van harte uitgenodigd om uw stem uit te brengen!

Locatie: Goede Herderkerk aan de Asselsestraat.
Start:  20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur