Ontbinding van de Wijkraad Brink & Orden

Het belangrijkste agendapunt van de Algemene Vergadering op 16 november was een voorstel tot ontbinding van de wijkraad.

Dit voorstel is gedaan omdat het huidige bestuur aftreedt per 1 januari en er zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld voor een bestuursfunctie, ondanks diverse oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief .

Bij de ALV  op 16 november was een klein aantal bewoners aanwezig. Een tweederde  meerderheid  van de aanwezige bewoners is nodig om het voorstel tot ontbinding aan te nemen. Die meerderheid was er, weliswaar bij menigeen onder protest. Met name het twee maal per jaar uitkomende wijkblad en de nieuwsbrieven zullen gemist worden. Een dankwoord werd namens de stadsdeelregisseur en de wijkbeheerder uitgesproken door de wijkbeheerder van de gemeente. Met hen hadden wij een prima samenwerking.

Het bestuur heeft de vergadering voorgesteld om het verwachte batig saldo van ongeveer € 10.500 in samenwerking met de gemeente te besteden aan het planten van bloembollen aan de PWA-laan en een bijdrage te leveren aan het opknappen van wijkontmoetingscentrum Orca.  Verantwoording achteraf zal gedaan worden in één van de komende nieuwsbrieven. De aanwezigen in de ALV zijn hiermee akkoord gegaan.  Zodra er geen batig saldo meer is zal het bestuur aftreden en de Wijkraad laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Als bestuur betreuren wij het zeer dat het zo heeft moeten lopen, maar we zijn ook realistisch: de belangstelling van bewoners, en van politici, voor de wijkraden is verminderd. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden besloten dat andere vormen van burgerparticipatie nu de aandacht krijgen. We merken ook dat bewoners minder betrokken zijn bij de belangen van een hele wijk en meer de aandacht hebben voor zaken die hen direct raken. Begrijpelijk, maar anderzijds hebben buurtoverstijgende ontwikkelingen hun invloed op het wonen in iedere straat, buurt of wijk.  Voor o.a. die belangen zijn wij als wijkraad opgekomen.

Het bestuur gaat nu aan de slag met de besteding van het resterende geld en met de verdere afhandeling van diverse zaken. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven die voorlopig nog even verschijnen.