Agenda & Activiteiten

Op deze pagina wil de wijkraad regelmatig nieuwe activiteiten in de wijk vermelden. Heeft u iets te melden, stuur ons dan een bericht via de contactpagina.

Op 20 april 2022 houdt de wijkraad haar algemene vergadering.

Aanvang:  20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Agenda

1e.  Opening door de interim-voorzitter

2e.  Goedkeuren en vaststellen notulen AV 13 oktober 2021 (zie ook onze website)

3e.  Financieel verslag 2021

  • Verslag kascommissie
  • Benoeming nieuwe leden kascommissie

4e.  Bestuurszaken

  • Wijkblad voor de laatste keer in maart 2022 (zie artikel in het wijkblad)
  • Aftreden bestuur per 1 januari 2023 (zie artikel in het wijkblad)

5e.  Rondvraag

6e. Sluiting

U wordt van harte uitgenodigd!

Algemene ledenvergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 13 oktober 2021