Alle berichten van Wijkraad Brink&Orden

Energieconciërge in Orden: gratis materialen en tips

Binnenkort komt de energieconciërge bij u langs. Die helpt u met kleine maatregelen in uw woning waarmee u direct energie bespaart. De energieconciërges komen niet met lege handen: ze nemen gratis materialen mee als ledlampen, een waterbesparende douchekop en radiatorfolie. Ook krijgt u slimme tips, specifiek voor uw huis en situatie. Ze zijn onafhankelijk en denken met u mee. U hoeft niet te betalen voor de energieconciërge.

Óf advies online óf materialen toegestuurd
Wilt u liever een online advies? Dan kan ook. Online bespreken we dan welke energiebesparende producten voor uw specifieke situatie slim zijn. De materialen worden later thuisbezorgd. Handig en leuk! Het gesprek èn de materialen zijn gratis.

Wat gaat u merken?
In juni of juli komt één van de energieconciërges aan de deur om te informeren wat u wilt. Dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek bij u thuis, of online. Bij de activiteiten worden de coronarichtlijnen gehanteerd. Wilt u zelf nu al online een afspraak maken? Aanmelden kan op: www.de-a.nl/injouwbuurt

De gemeente Apeldoorn organiseert diverse acties om u te helpen met het besparen van energie. Daardoor woont u comfortabeler en gebruiken we met elkaar minder energie. In juni en juli komen daarom de energieconciërges van energiecoöperatie deA in Orden langs. In het najaar volgen er nog meer acties.
Maak vooral gebruik van dit gratis aanbod!

Heeft u vragen? Kijk op: www.de-a.nl/injouwbuurt
Mail naar deA: energieconcierge@de-a.nl of bel: 06 42 8383 87.

GroenLinks en Partij voor de Dieren lanceren meldpunt houtrook

Al enkele jaren houden GroenLinks Apeldoorn en Partij voor de Dieren zich bezig met houtrook. Naast het verspreiden van (meer) kennis hierover door middel van informatieavonden en informatie op de website van de gemeente Apeldoorn, krijgen beide partijen nog regelmatig klachten van inwoners over overlast van houtrook.

Een aantal bewoners van de wijk Welgelegen hebben een handhavingsverzoek ingediend bij de gemeente Apeldoorn. Regelmatig wordt er overlast ervaren van houtrook door houtkachels in de buurt, niet alleen in de straat maar ook in hun eigen huis. Een van de bewoners: “We kunnen bij bepaalde windrichtingen geen raam openzetten omdat de smog van de houtkachels dan zo het huis inwaait. Dat kan toch niet de bedoeling zijn van de energietransitie?” Daarnaast verslechtert de luchtkwaliteit in huis aanzienlijk als er vanuit aangrenzende panden wordt gestookt. Je bent altijd te laat met het sluiten van ramen, dit beïnvloedt het woongenot aanzienlijk.

Emeritus hoogleraar Martijn Katan geeft aan dat hout verbranden twee keer zoveel CO2 produceert als steenkool en dus absoluut geen duurzame energiebron is. En niet alleen de CO2 uitstoot stijgt, het heeft ook grote gevolgen voor de luchtkwaliteit en dus voor de gezondheid. Het RIVM geeft aan dat de uitstoot van fijnstof door houtstook in Nederland bijna half zo groot is als die van wegverkeer. De uitstoot van het wegverkeer neemt al jaren af, terwijl de uitstoot door houtrook juist toeneemt. In het Schone Lucht Akkoord zijn afspraken gemaakt om hier iets tegen te doen, maar de trend is nog niet gekeerd.
Houtkachels blijken na opnieuw rekenen grootste bron van fijnstofuitstoot

Voor GroenLinks Apeldoorn en Partij voor de Dieren een goede reden om zich meer te verdiepen in dit onderwerp. Zij willen graag meer inzicht in houtstook in Apeldoorn. Wordt er vaak en veel gestookt, is er veel overlast? Zo ja, waar en hoe vaak? En wat doen inwoners daartegen? Daarom hebben zij een houtrookmeldpunt geopend.

Als blijkt dat door veel burgers overlast en problemen met de gezondheid wordt ervaren dan zal dit onder de aandacht van de gemeenteraad worden gebracht met de vraag wat er beleidsmatig gaat gebeuren om te voldoen aan de gemeentelijke zorgplicht voor schone lucht. Iedereen die hierover wat wil melden, wordt uitgenodigd om een mail te sturen naar houtrook@apeldoorn.nl

Vrijwillige chauffeurs gevraagd voor AutoMobiel

Er ligt een plan om tussen 1 augustus en 1 september 2021 met een sociale vervoersdienst van start te gaan voor oudere en/of minder mobiele mensen die in de gemeente Apeldoorn wonen.

Voor Apeldoorn zoeken wij vrijwillige chauffeurs die met eigen auto willen rijden tegen een vergoeding van € 0.30 per km.

Het doel van AutoMobiel
Ben je zelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je daardoor teveel thuisblijven? Met AutoMobiel kom je weer onder de mensen! AutoMobiel is een vervoerservice waarbij vrijwillige chauffeurs minder mobiele plaatsgenoten vervoeren. Je betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van € 0,30 cent per kilometer aan de vrijwillige chauffeur. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto.

Wat zijn de regels voor de vrijwillige chauffeur?
Je krijgt als vrijwilliger een kleine vergoeding van € 0,30 per kilometer plus eventuele parkeerkosten. Je auto moet APK-gekeurd zijn en minimaal een WA-verzekering met inzittenden dekking hebben.

Belangstelling?
Informatie en/of aanmelding bij onze lokale coördinator Gert Mulder mobiel: 06 37129390; email: gertjemulder@gmail.com
óf bij chauffeur/coördinator Gerrit van Soest mobiel: 06 13084010;
email: soest.bimbergen@hetnet.nl

De Wijkraad Brink & Orden ondersteunt dit initiatief van harte !

Geplande werkzaamheden in Orden

De gemeente Apeldoorn gaat in Orden vijf straten ‘op de schop’ nemen. Hieronder een opgave van de werkzaamheden per straat. Deze werkzaamheden starten eind mei / begin juni 2021 volgens de planning van de gemeente.

Hobbemalaan (tussen Mauvestraat en Pieter de Hoochlaan)
– De rijbaan, trottoirs en parkeerplaatsen worden opnieuw gelegd. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt.
– Er wordt een verkeersdrempel aangebracht. Deze drempel helpt om het verkeer zich aan de snelheid te laten houden.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Jan van Goyenlaan (tussen Mauvestraat en Pieter de Hoochlaan)
– In deze straat worden de trottoirs versmald om de bomen meer ruimte te geven om te groeien.
– Er wordt een verkeersdrempel aangebracht. Deze verkeersdrempel helpt om het verkeer zich aan de snelheid te laten houden.
– Er wordt parkeervakscheiding aangebracht.
– De trottoirs aan beide kanten van de straat worden voorzien van nieuwe tegels.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de grond wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Johannes Bosboomstraat (tussen P.P. Rubensstraat en J. Bosboomstraat huisnr. 13)
– In deze straat gaan we een deel van de rijbaan opnieuw bestraten. Oude materialen worden hergebruikt.
– Er worden verkeersdrempels aangebracht. Deze drempels helpen om het verkeer zich beter aan de snelheid te laten houden.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– Vanaf de Pieter de Hoochlaan tot aan de J. Bosboomstraat 13 wordt een nieuw stuk riool aangebracht.

Pieter de Hoochlaan (tussen Ferdinand Bollaan en Petrus Paulus Rubensstraat)
– In deze straat gaan we een deel van de rijbaan opnieuw bestraten. Oude materialen worden hergebruikt.
– De trottoirs aan de kant van de even huisnummers worden smaller gemaakt en opnieuw gelegd. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt. Dit smaller maken doen we om de bomen meer ruimte te geven en extra groen toe te voegen.
– Het trottoir aan de kant van de oneven nummers wordt voorzien van nieuwe tegels.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de grond wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De rioolbuizen naar de woningen worden vervangen vanaf de rijbaan tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Rembrandtlaan (tussen de Frans Halslaan en Pieter de Hoochlaan)
– In deze straat gaan we de rijbaan opnieuw bestraten. De klinkers worden hergebruikt en waar nodig vervangen door nieuwe.
– De trottoirs aan de kant van de even huisnummers worden opnieuw gelegd. De trottoirs aan de kant van de oneven huisnummers worden waar het kan smaller gemaakt en opnieuw gelegd. Dit smaller maken doen we om de bomen meer ruimte te geven en extra groen toe te voegen. Waar mogelijk worden de oude materialen hergebruikt.
– Er komt een plateau bij de Frans Halslaan. Dit plateau helpt om het verkeer zich beter aan de snelheid te laten houden.
– Er wordt parkeervakscheiding aangebracht aan een kant van de weg. Dit wordt hetzelfde als nu al het geval is bij de Van Ostadelaan.
– Het regenwater wordt afgekoppeld. Dat wil zeggen dat er een nieuwe leiding onder de rijbaan wordt gelegd. Het regenwater wordt hierdoor rechtstreeks de bodem in geleid. De straatkolken (putten) worden vervangen.
– De huisaansluitingen voor afvalwater op het gemeentelijk riool wordt vervangen tot aan het ontstoppingsstuk in de tuinen. Dat is een klein putje in de voortuinen, 50 centimeter van de erfgrens.

Planning
De gemeente verwacht eind 2021 met de uitvoering te starten en de werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2022 af te ronden. Een precieze planning en fasering volgt nadat de aannemer bekend is. Van de aannemer ontvangen de bewoners ongeveer 2 weken voordat de werkzaamheden starten opnieuw bericht. Per straat duren de werkzaamheden ongeveer 8 weken.

Groot onderhoud vijver park Berg en Bos afgerond

De vijver in park Berg en Bos is flink onderhanden genomen: de gemeente heeft de sliblaag laten verwijderen en de wanden van de vijver zijn weer waterdicht gemaakt. Dat was nodig om het natuurlijk evenwicht van de bosvijver te herstellen. In het najaar van 2020 is aannemer Gerwers met voorbereidende werkzaamheden gestart en heeft men 1400 kubieke meter slib verwijderd. In maart 2021 waren de werkzaamheden afgerond.

Geschiedenis
De vijver bestaat al heel wat jaren. In 1932 is de bosvijver aangelegd en werd toen door grondwater gevoed. Door daling van de grondwaterstand was het noodzakelijk om in 1973 de vijver te voorzien van een folie, afgedekt met een dikke laag zand. Nu, 47 jaar later, heeft men de sliblaag die in al die jaren is ontstaan verwijderd en zijn de wanden van de vijver weer waterdicht gemaakt.

Natuurlijk evenwicht
De uitbraak van blauwalg een aantal jaar geleden duidde op het verstoorde natuurlijk evenwicht. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar waterbodem en diktes van de sliblagen. De sliblaag op de bodem van de vijver bleek mede de oorzaak van de blauwalgenbloei. In de tussentijd zijn onder andere de karpers uit de vijver verwijderd.

Flora en fauna
Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft er een flora en fauna onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn geen beschermde dier -en plantensoorten aangetroffen. Er werd gewerkt volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen. Daarin staan de voorwaarden beschreven waaronder het werk mag worden uitgevoerd.

Onderhoud
Oorspronkelijk stond het groot onderhoud al in 2019 gepland. Net als talloze andere baggerwerkzaamheden in ons land is toen ook dit project stil komen te liggen vanwege de stof(groep) PFAS. Het afgelopen jaar is de norm verruimd waardoor grond en slib met PFAS mag worden afgevoerd en verwerkt.
Bron: website gemeente Apeldoorn

Container aan de Chamavenlaan

Nu te zien de laatste container mode aan de Chamavenlaan. “Wrappen” heet deze techniek. Omdat daar veel gedumpt wordt en overlast is van glasscherven en gemorst GFT werd besloten tot een nieuwe verbeterde (22 cm lagere) GFT container.

Ook werden de containers geadopteerd. Overlast van glas en klein zwerfvuil kan nu eenvoudiger gestort worden. De Goede Woning bood een bezemhok aan.

Gemeente en Circulus gaven alle medewerking. Omwonenden krijgen binnenkort een folder over container gebruik. Ook worden mede-adoptanten gevraagd.
Met opgeruimde groeten van Dick Verboom (tekst & foto’s)

Vitaliteitsagenda Orden

U heeft er over kunnen lezen in ons laatste wijkblad. En kerngroep, bestaande uit twee vertegenwoordigers van de gemeente, een vertegenwoordiger namens de woningcorporaties, de buurtregisseur van Stimenz en de interim-voorzitter van onze wijkraad gaan aan de slag om het wonen en werken in de wijk Orden goed en voor iedereen prettig te houden. In veel gevallen lukt dat prima, maar soms is er ook sprake van overlast, verrommeling, een gevoel van onveiligheid.
Naast het bestuderen van de objectieve feiten en cijfers vinden we het ook belangrijk om met bewoners, ondernemers en sportverenigingen te spreken. De leden van de kerngroep hebben inmiddels met 23 betrokkenen uitgebreid gepraat over hun gevoelens, ervaringen en verwachtingen met betrekking tot de wijk Orden. Daarbij ging het niet alleen wat men vindt dat anderen of andere organisaties zouden moeten doen, maar ook hoe eenieder daar zelf een bijdrage aan kan leveren. Participeren wordt dat genoemd.
Uit die gesprekken zijn zeer interessante zaken naar voren gekomen. De meeste zaken zijn ons bekend, maar het is interessant om de dingen ook eens vanuit een heel andere hoek te horen en andere oplossingen te zien dan de meest voor de hand liggende. Inhoudelijk gaan we daar nu nog niet op in. De kerngroep gaat binnenkort een aantal belangrijke aandachtspunten benoemen met concrete stappen en acties daarbij.
We houden u op de hoogte. Misschien vragen we ú wel om mee te doen…..we hebben bewoners en ondernemers hard nodig om de acties te kunnen realiseren!
Heeft u hierover vragen, ideeën, suggesties? Neem gerust contact op met Margaret Bakker.
Mailadres: voorzitter@brinkenorden.nl óf via 06 12863657