Alle berichten van Wijkraad Brink&Orden

Ontbinding van de Wijkraad Brink & Orden

Het belangrijkste agendapunt van de Algemene Vergadering op 16 november was een voorstel tot ontbinding van de wijkraad.

Dit voorstel is gedaan omdat het huidige bestuur aftreedt per 1 januari en er zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld voor een bestuursfunctie, ondanks diverse oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief .

Bij de ALV  op 16 november was een klein aantal bewoners aanwezig. Een tweederde  meerderheid  van de aanwezige bewoners is nodig om het voorstel tot ontbinding aan te nemen. Die meerderheid was er, weliswaar bij menigeen onder protest. Met name het twee maal per jaar uitkomende wijkblad en de nieuwsbrieven zullen gemist worden. Een dankwoord werd namens de stadsdeelregisseur en de wijkbeheerder uitgesproken door de wijkbeheerder van de gemeente. Met hen hadden wij een prima samenwerking.

Het bestuur heeft de vergadering voorgesteld om het verwachte batig saldo van ongeveer € 10.500 in samenwerking met de gemeente te besteden aan het planten van bloembollen aan de PWA-laan en een bijdrage te leveren aan het opknappen van wijkontmoetingscentrum Orca.  Verantwoording achteraf zal gedaan worden in één van de komende nieuwsbrieven. De aanwezigen in de ALV zijn hiermee akkoord gegaan.  Zodra er geen batig saldo meer is zal het bestuur aftreden en de Wijkraad laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Als bestuur betreuren wij het zeer dat het zo heeft moeten lopen, maar we zijn ook realistisch: de belangstelling van bewoners, en van politici, voor de wijkraden is verminderd. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden besloten dat andere vormen van burgerparticipatie nu de aandacht krijgen. We merken ook dat bewoners minder betrokken zijn bij de belangen van een hele wijk en meer de aandacht hebben voor zaken die hen direct raken. Begrijpelijk, maar anderzijds hebben buurtoverstijgende ontwikkelingen hun invloed op het wonen in iedere straat, buurt of wijk.  Voor o.a. die belangen zijn wij als wijkraad opgekomen.

Het bestuur gaat nu aan de slag met de besteding van het resterende geld en met de verdere afhandeling van diverse zaken. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven die voorlopig nog even verschijnen.

Plaatsing wildroosters in de J.C. Wilslaan 

Om overlast van wilde zwijnen en edelherten te voorkomen plaatst de gemeente twee wildroosters in de J.C. Wilslaan.

Het eerste wildrooster wordt in de week van 5 december 2022 geplaatst ter hoogte van het depot van de firma Leemans nabij de rotonde met de Amersfoortseweg (N344). Vanwege de werkzaamheden wordt de J.C. Wilslaan ter plaatse vijf werkdagen afgesloten voor autoverkeer. Auto’s worden omgeleid via de Kampsteeg en Jachtlaan. Fietsers en voetgangers leiden we binnen het werk om zodat ze niet hoeven om te rijden of lopen.

Het tweede rooster wordt geplaatst in maart 2023 ter hoogte van de dienstingang van de Apenheul. De precieze datum is vanwege omleidingsroutes afhankelijk van de afsluiting van de Hoog Buurloseweg. De werkzaamheden worden in ieder geval niet uitgevoerd als de Apenheul is geopend (vanaf april 2023). Zodra de planning van deze locatie bekend is worden er vooraankondigingsborden geplaatst en informeren we u.

Het werk wordt begeleid door Tonnie Berends van de gemeente Apeldoorn. Indien u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u met hem contact opnemen op t.berends@apeldoorn.nl of telefoonnummer 06-51155302.

SinterKerstMarkt

Op zaterdag 26 november organiseert de werkgroep Kerk in Actie voor Moldavië van de Goede Herderkerk samen met de Stichting Grote Kerk Werkt, wederom een gezellige en sfeervolle Sinterkerstmarkt. U kunt er terecht voor originele en betaalbare cadeautjes voor de decemberfeesten. Bijvoorbeeld: handgemaakte kerstkaarsen, 2de handsboeken, zelfgemaakte wolproducten zoals sjaals, kerstsokken en mutsen etc. Naast de heerlijke versnaperingen oliebollen, ambachtelijke rookworsten kerststol en glühwein, hebben we ook dit jaar een wijnproeverij.

De SinterKerstMarkt wordt gehouden op het terrein van de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat en duurt van 10:00 tot 15:00 uur. De gehele opbrengst is voor de opvang in dagcentra van kinderen, geconfronteerd met extreme armoede, verwaarlozing en misbruik, in het armste land van Europa, Moldavië.

Moldavie gaat een moeilijke periode door na Corona, nu de oorlog in Oekraïne en het enorme aantal vluchtelingen dat men opvangt, alsmede de enorme inflatie in het land. De hulp is nog harder nodig. In de dagcentra krijgen deze kinderen volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd, hulp bij hun huiswerk en allerhande activiteiten. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 16 november is de Algemene Ledenvergadering van de wijkraad.

Het is een belangrijke vergadering. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in ons (laatste) wijkblad en in vorige nieuwsbrieven heeft het voltallige bestuur besloten om haar werkzaamheden te stoppen met ingang van 1 januari 2023.

Ondanks oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dat betekent dat er met ingang van volgend jaar geen actieve wijkraad meer is en doen wij daarom het voorstel tot ontbinding van de wijkraad per 1 januari 2023.

Dit voorstel zal aan de ALV worden voorgelegd. Tot ontbinding kan door de ALV worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

U bent van harte uitgenodigd om uw stem uit te brengen!

Locatie: Goede Herderkerk aan de Asselsestraat.

Start:  20.00 uur  uur, inloop vanaf 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering Wijkraad Brink & Orden

Op woensdag 26 oktober is de algemene ledenvergadering van de wijkraad.
Het is een belangrijke vergadering. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in ons (laatste) wijkblad en in vorige nieuwsbrieven heeft het voltallige bestuur besloten om haar werkzaamheden te stoppen met ingang van 1 januari 2023. Ondanks oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dat betekent dat er met ingang van volgend jaar geen actieve wijkraad meer is. De vraag die we tijdens deze ALV moeten beantwoorden is of de wijkraad Brink & Orden al dan niet moet worden opgeheven. Als bestuur kunnen wij besluiten om onze werkzaamheden te stoppen, maar het is aan de ledenvergadering om te besluiten of de wijkraad wel of  niet moet doorgaan.
U bent van harte uitgenodigd om uw stem uit te brengen!

Locatie: Goede Herderkerk aan de Asselsestraat.
Start:  20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur