Commissie Bouwen & Wonen

Doelstellingen van de commissie:
Het toetsen van ontwerpbestemmingsplannen en bouwplannen inclusief daarover overleggen met de gemeente.
Het verbeteren van de woonomstandigheden met name het energieneutraal dan wel energiezuinig en levensloopbestendig maken van woningen en overige gebouwen.
Aanspreekpunt richting de gemeente voor de bewoners en bedrijven voor wat betreft bouwen en wonen in de wijk Brink & Orden.

Voorzitter:

imagelib_image_488

Bert Vierhout
Fr. Van Mierisstraat 29B
7312 LB Apeldoorn
Tel. 055-355 49 89 óf 06-20 97 05 89
Email: bouwenenwonen@brinkenorden.nl

 

Commissieleden:

 Lida SchaapLida Schaap
Zanderijweg 30
7312 EJ Apeldoorn
Tel. 06-23 03 51 31
Email: lidaschaap52@gmail.com

 

Mieke Nieuwenhuis
Ietje Kooistraweg 10
7311 GZ Apeldoorn
Email: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl

Hierna volgt een opsomming van onderwerpen die in 2019 aandacht van de Commissie Bouwen en Wonen vragen:

• Duurzaam materiaalgebruik.
• Energietransitie
• Woningen levensloopbestendig maken
• Westpoint / ombouw naar woongebouw
• Stedenbouwkundige ontwikkeling PWA-laan en omgeving
• Bestemming voormalige Politieacademie aan De Kleiberg
• Locatie Julianaziekenhuis (in combinatie met Wijkraad De Sprengen)
• Verbouwingen kazerneterrein
• Bestemming Karwei-locatie hoek Asselsestraat – Beatrixlaan
• Overige bestemmingsplanaanpassingen en -vrijstellingen
• Omgevingsvergunningen met betrekking bouwen
• Detailhandels- en andere voorzieningen in onze wijk
• Toekomstplannen Park Berg & Bos incl. Apenheul
• Voormalige stortplaats in het Sprengenpark
• Gemeentelijk rioleringsplan incl afkoppelen hemelwater