Commissie Bouwen & Wonen

Doelstellingen van de commissie:
Het toetsen van ontwerpbestemmingsplannen en bouwplannen inclusief daarover overleggen met de gemeente.
Het verbeteren van de woonomstandigheden met name het energieneutraal dan wel energiezuinig en levensloopbestendig maken van woningen en overige gebouwen.
Aanspreekpunt richting de gemeente voor de bewoners en bedrijven voor wat betreft bouwen en wonen in de wijk Brink & Orden.

Hierna volgt een opsomming van onderwerpen die in 2022 aandacht van de Commissie Bouwen en Wonen vragen:
• Duurzaam materiaalgebruik.
• Energietransitie
• Woningen levensloopbestendig maken
• Westpoint / ombouw naar woongebouw
• Woningbouw Oost van Beatrixlaan bij spoorbaan
• Ombouw voormalig belastingkantoor JFK2 naar (zorg)woningen (in combinatie met Wijkraad De Sprengen)
. Nieuwe bestemming voormalige politieacademie op de Kleiberg
• Bestemming Karwei-locatie hoek Asselsestraat – Beatrixlaan
• Overige bestemmingsplanaanpassingen en -vrijstellingen
• Omgevingsvergunningen met betrekking bouwen
• Detailhandels- en andere voorzieningen in onze wijk
• Toekomstplannen Park Berg & Bos incl. Apenheul
• Gemeentelijk rioleringsplan incl afkoppelen hemelwater

De commissie is bereikbaar via bouwenenwonen@brinkenorden.nl