Categoriearchief: Bestuur Wijkraad

21 September 2019. Apeldoorn ruimt op tijdens World Cleanup Day!

Op zaterdag 21 september is er een grote opruimactie voor zwerfafval in Apeldoorn. Op verschillende locaties gaan bewoners tussen 10:00 uur en 12:00 uur op pad om gezamenlijk Apeldoorn een stukje schoner te maken. De gemeente zorgt voor opruimmaterialen.

Graag nodigen we jullie uit om ook mee te doen aan deze actie. Om zo veel mogelijk bewoners te bereiken willen we jullie vragen om deze uitnodiging ook op jullie websites te plaatsen.

Er wordt gestart vanuit de volgende locaties:

 

 

 

 

 

Aanmelding kan via de volgende link: https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/apeldoornrein

Ontwerp bestemmingsplan Karwei naar Lidl

Bouwbedrijf Nikkels heeft in samenwerking met architect, Lidl en gemeente ter plaatse van de voormalige bouwmarkt Karwei (op de hoek van de Asselsestraat en de Beatrixlaan) een plan ontwikkeld voor een nieuwe supermarkt. Nikkels heeft over de plannen info aan naburige bewoners gegeven. Naar Lidl-maatstaven wordt het een kleine supermarkt. Hieronder de aankondiging zoals wij die van de gemeente ontvingen.

Vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Asselsestraat 171-173 en Hoefweg 1 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1369-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de realisering van een supermarkt met twee woningen, het kantoor behorende bij de supermarkt en de technische ruimte op de verdiepingen. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Asselsestraat 171-173 en Hoefweg 1’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer M. Beimer, tel. (055) 580 2476.
  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Sporten met zand tussen je tenen

Sv Orderbos opent het eerste beachveld van Apeldoorn met een afmeting van 43 x 30 meter. Naast dat het geschikt is voor  beachsoccer, kan het ook gebruikt worden voor beachtennis, beachvolleybal en beachfitness. Ook is het te reserveren door verschillende doelgroepen, van kinderen tot 55-plussers.
Het beachveld wordt geopend door wethouder breedte- en  topsport Nathan Stukker. Voorafgaand aan de opening zullen jeugdleden van sv Orderbos korte beachsoccerwedstrijden spelen op het veld, zal er een beachvolleybalwedstrijd zijn en zal er een beachtennis demonstratie gegeven worden. Initiatiefnemer Wim van Kampen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het beachveld. Wim van Kampen: ‘Door een beachveld te openen binden wij beoefenaars van nieuwe sporten zoals, beachsoccer, beachvolleybal, beachtennis als lid of als individuele sporter aan onze vereniging’.
Het beachveld is gesubsidieerd door de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland.

Onderhoud aan verlichting rondom Ordermolenweg

Alle lichtarmaturen binnen het gebied Ordermolenweg, Laan van Spitsbergen en het kazerneterrein gaan in onderhoud. Dit wil zeggen dat men overgaat naar LED verlichting in dit gebied. Moderne rondstralende armaturen komen op de kleinere lichtmasten wat de omgeving een chique uitstraling zal gaan geven. Ook zullen de lichtmasten opnieuw geschilderd gaan worden in de kleur Apeldoorns groen.
De uitvoering zal plaatsvinden medio juli / augustus 2019, afhankelijk van binnenkomen materialen.

Vacatures bestuur wijkraad

Onze wijkraad is op zoek naar een voorzitter voor het dagelijkse bestuur.

De commissies Welzijn is al lange tijd alleen bezet door een commissielid en de commissie voorzitter wordt dan tevens lid van het bestuur. De commissies Verkeer en Groen en Kunst kunnen ook nog wel versterking gebruiken van een commissielid.
Ook is de redactie van het wijkblad nog op zoek naar iemand die de acquisitie voor zijn/haar rekening wil nemen.

Bent u geïnteresseerd in een van deze openstaande vacatures, neemt u eens contact op met een van de bestuursleden van de wijkraad. U vindt de namen en telefoonnummers op de pagina van de betreffende commissie. Zij kunnen u er alles over vertellen.

Bestuur Wijkraad Brink & Orden

Bezorger wijkblad

Wij zijn op zoek naar een bezorger voor het wijkblad van de wijkraad Brink en Orden. De bezorging is 2 maal per jaar, eind maart en eind september. De ca. 3.000 stuks moeten huis aan huis bezorgd worden in de wijken Driehuizen, Brinkhorst, Waterloo en een deel van Orden.

Het gaat om een uitgave op A4 formaat en ook brievenbussen met een sticker krijgen een exemplaar. Het kost u waarschijnlijk een 25-30 uur en u heeft hiervoor ca. 2,5 week de tijd.

Er staat uiteraard een vergoeding tegenover. Heeft u belangstelling of kent u iemand, laat het mij even weten. (u hoeft niet zelf in het verspreidingsgebied te wonen)

Wijkraad@brinkenorden.nl
Of telefoonnr. 055-3555796

Oproep voor panelleden

Betrokken worden bij de wijk?
Wilt u meedenken over allerlei zaken die zich afspelen in uw wijk, buurt of straat? Heeft u ideeën over verbeteringen, veranderingen of aanpassingen? Maar u heeft geen zin in vergaderen, overleggen, lange brieven of e-mails sturen? Word dan panellid bij de wijkraad Brink & Orden!

Regelmatig krijgen wij als wijkraad te maken met zaken waarover aan ons wordt gevraagd om mee te denken of een mening of advies te geven. Wij proberen dan zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van de bewoners. Soms zijn die duidelijk, maar regelmatig verschillen die belangen. Als een bewoner ons vraagt om iets te regelen voor de straat geven wij aan dat een dergelijk verzoek ondersteund moet worden door meerdere bewoners. Bijvoorbeeld door een handtekeningenlijst. Niet altijd gaat het op deze manier en dan proberen wij zo goed mogelijk de verschillende belangen af te wegen. Of we dat altijd goed doen weten we niet precies. Als er achteraf geen commentaar komt, dan zal het wel goed zijn…maar toch, we zouden liever wat beter willen weten hoe bewoners tegen bepaalde zaken aankijken.

Daarom zijn wij op zoek naar bewoners die deel uit willen maken van een panel. Hoe gaat dat in zijn werk? Per e-mail leggen wij een kwestie aan u voor en stellen u daar wat vragen over die u kunt beantwoorden. Dat kan gaan over een verkeerssituatie, over een groenstrook, een speelveldje, over de (ver-)bouw van een pand, over een parkeerterrein, over bomen, etc.
We gaan u geen vragen stellen over zaken waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. Als de gemeente bijvoorbeeld besluit om de riolering in uw straat te vervangen, moet dat gewoon gebeuren. We stellen ook geen vragen over de heg van uw buren of iets dergelijks.
Wij vragen weliswaar uw naam en e-mailadres, maar zullen deze niet gebruiken naar anderen toe. Het kan wel voorkomen dat we contact met u opnemen om een toelichting te vragen. Het is dan aan u om die wel of niet te geven.
Wij gebruiken uw antwoorden om een beter beeld te krijgen wat er leeft onder onze wijkbewoners en om dus een beter (onderbouwd) advies te kunnen geven. Dat betekent dus niet dat we uw mening altijd zullen volgen, want helaas, niet iedere bewoner kijkt op  dezelfde wijze tegen zaken aan. U kunt ons trouwens óók om een toelichting vragen.

Voelt u er wat voor om mee te doen? Stuurt u dan een mail naar secretaris@brinkenorden.nl
Wij hopen op veel aanmeldingen, want hoe meer, hoe beter wij ons “werk” voor de wijk kunnen doen!