Categoriearchief: Bestuur Wijkraad

Ontbinding van de Wijkraad Brink & Orden

Het belangrijkste agendapunt van de Algemene Vergadering op 16 november was een voorstel tot ontbinding van de wijkraad.

Dit voorstel is gedaan omdat het huidige bestuur aftreedt per 1 januari en er zich geen nieuwe kandidaten hebben aangemeld voor een bestuursfunctie, ondanks diverse oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief .

Bij de ALV  op 16 november was een klein aantal bewoners aanwezig. Een tweederde  meerderheid  van de aanwezige bewoners is nodig om het voorstel tot ontbinding aan te nemen. Die meerderheid was er, weliswaar bij menigeen onder protest. Met name het twee maal per jaar uitkomende wijkblad en de nieuwsbrieven zullen gemist worden. Een dankwoord werd namens de stadsdeelregisseur en de wijkbeheerder uitgesproken door de wijkbeheerder van de gemeente. Met hen hadden wij een prima samenwerking.

Het bestuur heeft de vergadering voorgesteld om het verwachte batig saldo van ongeveer € 10.500 in samenwerking met de gemeente te besteden aan het planten van bloembollen aan de PWA-laan en een bijdrage te leveren aan het opknappen van wijkontmoetingscentrum Orca.  Verantwoording achteraf zal gedaan worden in één van de komende nieuwsbrieven. De aanwezigen in de ALV zijn hiermee akkoord gegaan.  Zodra er geen batig saldo meer is zal het bestuur aftreden en de Wijkraad laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Als bestuur betreuren wij het zeer dat het zo heeft moeten lopen, maar we zijn ook realistisch: de belangstelling van bewoners, en van politici, voor de wijkraden is verminderd. De gemeenteraad heeft twee jaar geleden besloten dat andere vormen van burgerparticipatie nu de aandacht krijgen. We merken ook dat bewoners minder betrokken zijn bij de belangen van een hele wijk en meer de aandacht hebben voor zaken die hen direct raken. Begrijpelijk, maar anderzijds hebben buurtoverstijgende ontwikkelingen hun invloed op het wonen in iedere straat, buurt of wijk.  Voor o.a. die belangen zijn wij als wijkraad opgekomen.

Het bestuur gaat nu aan de slag met de besteding van het resterende geld en met de verdere afhandeling van diverse zaken. We houden u op de hoogte via de nieuwsbrieven die voorlopig nog even verschijnen.

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 16 november is de Algemene Ledenvergadering van de wijkraad.

Het is een belangrijke vergadering. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in ons (laatste) wijkblad en in vorige nieuwsbrieven heeft het voltallige bestuur besloten om haar werkzaamheden te stoppen met ingang van 1 januari 2023.

Ondanks oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dat betekent dat er met ingang van volgend jaar geen actieve wijkraad meer is en doen wij daarom het voorstel tot ontbinding van de wijkraad per 1 januari 2023.

Dit voorstel zal aan de ALV worden voorgelegd. Tot ontbinding kan door de ALV worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

U bent van harte uitgenodigd om uw stem uit te brengen!

Locatie: Goede Herderkerk aan de Asselsestraat.

Start:  20.00 uur  uur, inloop vanaf 19.30 uur

Algemene Ledenvergadering Wijkraad Brink & Orden

Op woensdag 26 oktober is de algemene ledenvergadering van de wijkraad.
Het is een belangrijke vergadering. Zoals u eerder heeft kunnen lezen in ons (laatste) wijkblad en in vorige nieuwsbrieven heeft het voltallige bestuur besloten om haar werkzaamheden te stoppen met ingang van 1 januari 2023. Ondanks oproepen in het wijkblad en in de nieuwsbrief hebben zich tot op heden geen nieuwe kandidaten aangemeld. Dat betekent dat er met ingang van volgend jaar geen actieve wijkraad meer is. De vraag die we tijdens deze ALV moeten beantwoorden is of de wijkraad Brink & Orden al dan niet moet worden opgeheven. Als bestuur kunnen wij besluiten om onze werkzaamheden te stoppen, maar het is aan de ledenvergadering om te besluiten of de wijkraad wel of  niet moet doorgaan.
U bent van harte uitgenodigd om uw stem uit te brengen!

Locatie: Goede Herderkerk aan de Asselsestraat.
Start:  20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Inspreekavond inzake beweegakkoord

DOE MEE AAN ONZE INSPRAAKAVOND!
IEDEREEN MOET KUNNEN SPORTEN, TOCH?

Maar wat nou als je dat niet kunt betalen? Heb jij daar ideeën over of wil je jouw stem laten horen? Denk dan met ons mee en kom op donderdag 29 september naar de inspraakavond in CODA.
Wij horen graag of je de mogelijkheden kent voor betaalbaar sporten en bewegen en wat je
daarvan vindt. Wat zou er beter kunnen? Wat helpt jou als inwoner van Apeldoorn? Kom op 29 september naar CODA en laat je stem horen. De koffie en thee staan klaar. Jouw stem kan van invloed zijn! Opgeven hoeft niet voor deze avond. Donderdag 29 september!save the date!

Wanneer: Donderdag 29 september
Tijd: Inloop 18:45, start 19:00 – 20:30 uur

Waar: CODA, Vosselmanstraat 299 Apeldoor

Flyer inspreekavond beweegakkoord