Categoriearchief: Bestuur Wijkraad

Stand van zaken rond Dorps- en Wijkraden

Wellicht heeft u het gelezen in de Stentor: een aantal dorps- en wijkraden (DWR’n) heeft besloten om zichzelf op te heffen of hebben de bestuursleden unaniem besloten af te treden. Het heeft alles te maken met de opheffing van de Verordening DWR’n waarin de status, rechten en plichten van de DWR’n zijn vastgelegd. Daarmee krijgen deze een andere positie tov de gemeente. Ook de subsidieregeling is drastisch gewijzigd.
Wij, als bestuur van de Wijkraad Brink & Orden hebben besloten om voorlopig door te gaan. Dat kan, omdat wij een financiële reserve hebben en dus een aantal activiteiten kunnen voortzetten. Want de subsidie is voor dit jaar nihil. Juist omdát wij die reserve hebben, die moet eerst worden opgemaakt. Daarna zal de subsidie ongeveer 1/3 bedragen dan wij tot nu toe ontvingen.
Het uitgeven van ons wijkblad 2 x per jaar doet een grote aanslag op onze financiën, ondanks de inkomsten van adverteerders. Dit jaar kunnen we ons nog veroorloven om het blad uit te brengen. Of dat volgend jaar nog het geval zal zijn, weten we nu niet. We willen dit jaar ook bekijken hoe de samenwerking met de gemeente zal zijn: worden we inderdaad nog als serieuze gesprekspartner gezien, neemt men onze adviezen ter harte? Dat willen we aan het einde van het jaar evalueren. Wij hopen dat we tegen die tijd ook weer een Algemene Ledenvergadering kunnen organiseren, want uw inbreng als bewoner van ons wijkgebied is natuurlijk ook hierin van groot belang.
Gezien de coronamaatregelen zal er in het voorjaar geen ledenvergadering belegd worden. Mocht u ideeën of wensen hebben die van belang kunnen zijn voor uw straat of buurt, of indien u in gesprek wilt gaan met (één van) de bestuursleden, neem gerust contact met ons op.

Dorps- en wijkraden en burgerparticipatie

Het leek er even op dat we als wijkraad geen, of een zeer beperkte, rol meer zouden spelen in de ontwikkelingen van de wijk of het dorp.
Twee jaar hebben de dorps- en wijkraden (DWR’n) gesproken, overlegd en gedebatteerd over rol en positie. En daaraan gekoppeld de subsidies.

Gemeenteraad en college van B&W willen dat ook andere belanghebbenden participeren in beleidsmaatregelen die relevant zijn voor hun buurt of wijk. Daarbij zou Apeldoorn verdeeld moeten worden in 47 buurten, die worden vertegenwoordigd door een groep van bewoners.
Een amendement van het merendeel van de raadsfracties heeft er donderdag 17 december toe geleid dat de DWR’n (toch) een vanzelfsprekende gesprekspartner zullen zijn in de beleidsvorming en dat zij vroegtijdig in het proces zullen worden betrokken. Weliswaar is de verordening DWR’n (waarin rol, positie, bevoegdheden en subsidie is geregeld) ingetrokken, maar een aantal zaken zal straks in de Subsidieregeling Gebiedsparticipanten worden vastgelegd.

Het idee van de 47 buurten is verlaten. Het is aan de bewoners om aan te geven wat een logische gebiedsbepaling is.
Wij zijn verheugd dat de raadsfracties hebben ingezien dat wij als wijkraad, naast andere belanghebbenden, een rol moeten blijven spelen in de verdere ontwikkelingen van onze buurten en onze wijken.

In ons laatste wijkblad hebben wij u opgeroepen u aan te melden als lid van onze wijkraad, opdat wij kunnen aangeven dat wij de belangen van de bewoners (in zijn algemeenheid) van onze wijken en buurten vertegenwoordigen. Daar hebben velen van u gehoor aan gegeven. Daar zijn we zeer blij mee. Maar nog niet iedereen heeft zich aangemeld voor een (gratis) lidmaatschap.
Wilt u dat alsnog doen? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@brinkenorden.nl
Wij willen in ieder geval graag doorgaan met onze werkzaamheden! Heeft u ideeën of suggesties voor de verbetering van onze wijk? Neem gerust contact op, voor (mail-)adressen of telefoonnummers verwijs ik u naar ons wijkblad of de website.

Henk Rijke zette onze wijkraad in het voetlicht

De Wijkraad Brink & Orden in een artikel van Henk Rijke en op 11-11-2020 gepubliceerd op de website van Apeldoorn Direct (https://www.apeldoorndirect.nl)

Waar woon ik eigenlijk? Het lijkt een overbodige gedachte, en natuurlijk, ik weet mijn eigen huis echt wel te vinden, maar mijn eigen stad (of zijn we nog steeds een dorp), mijn eigen buurt, de wijk waar ik woon, hoe goed ken ik die eigenlijk? Na 37 jaar is het de hoogste tijd voor een ontdekkingstocht. En waar die beter te beginnen dan in mijn eigen wijk: Brink & Orden. Ik ontmoet er dagelijks vriendelijke mensen. Dat voelt al jaren goed. Maar ik ben nu vooral ook nieuwsgierig naar de wijkraad. Mensen die zich actief inzetten om de wijk leefbaar te houden.

Groen leefklimaat
“Heb je die extra groenbeplanting gezien bij het Orderplein?” Ik spreek Margaret Bakker, interim-voorzitter van de wijkraad. “We willen helpen de wijk nog groener te maken dan hij al is. En extra bomen plaatsen lijkt simpel, maar dat kan zo maar niet. Bekabeling onder de grond, bereikbaarheid van locaties voor mensen in rolstoelen, de eigenaar van de grond. Er moet met veel zaken rekening worden gehouden.”
Gelukkig kent Brink en Orden het nodige groen. Het Orderbos bijvoorbeeld. Uitdagend en rustgevend tegelijkertijd. Dat deel van onze wijk ken ik goed, verken ik zelf al jaren. Vaak op de fiets, vroeger hardlopend en nu in een wat rustiger tempo, wandelend op zondagmiddag als ik probeer mijn vrouw bij te houden. De sportvelden en de bospaden bieden alle ruimte om gezonder te leven. Ook de Kleiberg, met aan de voet de sprengen van de Orderbeek, is prachtig. Een uitdaging is nog het terrein van de oude politieacademie, dat wacht op een nieuwe bestemming die recht doet aan de belangen van de wijk. Margaret Bakker is daar heel helder in: “We volgen de ontwikkelingen op de voet.”
Soms is er ook wel iets teveel groen. “Op sommige plekken staat het onkruid tot aan je heup”, vult Jan van der Wal, bestuurslid Groen en Kunst, aan. “De mensen zien het niet. De gemeente veegt 2 maal per jaar de straat en dat is het dan. Dat mag wel vaker en het eigen initiatief van de burger zou op dit punt ook nog wel iets beter kunnen”.

Diversiteit
Brink en Orden is een heel diverse wijk. “Eigenlijk vind je hier alles”, zegt Margaret. “Sociale woningbouw en villa’s, diverse bevolkingsgroepen en culturen tijdens de buurtpicknick of een spelletjesmiddag, iedereen saamhorig met elkaar. Dichtbij het bos en dicht bij het centrum, met overal uitvalswegen. Het leven is niet voor iedereen even fijn, maar Brink en Orden is een goede leefbare wijk waar je prettig woont.”
Uit de gebiedsscan van de gemeente Apeldoorn blijkt dat de criminaliteit in de wijk al jaren daalt en een, in opdracht van de gemeente uitgevoerde gezondheidsscan bevestigt alle mogelijkheden die Brink en Orden biedt: ruimte voor bewegen (spelen, sporten, wandelen en fietsen) en voldoende mogelijkheden voor ontmoetingen in bijvoorbeeld de ontmoetingstuin ’t Palet, in wijkcentrum Orca of het +Punt Orden. De gezondheidsscan benoemt ook de goede infrastructuur en de sociale veiligheid. Ik moet eerlijk zeggen, dat beeld herken ik na al die jaren zelf ook. Misschien ken ik de wijk onderhand toch wel een beetje.

CruyffCourt
De wijkraad krijgt zowel grote als kleinere dossiers op hun bordje. Margaret: “De plannen om van Westpoint appartementen te maken zijn door de gemeenteraad goedgekeurd en daar zijn we blij mee. Er zit eindelijk schot in de zaak. Ook een mooie ontwikkeling: er wordt nagedacht om in samenwerking met de CruyffFoundation het huidige CruyffCourt een opknapbeurt te geven. Als dat gaat lukken wordt het iets moois voor vooral jong, maar ook oud.”

Kunstroute
“Misschien kunnen we wel zeggen dat deze wijk de meeste kunstwerken van Apeldoorn heeft”, gaat Margaret verder. “In het Sprengenpark, ter hoogte van de torens van de belastingdienst aan de J.F. Kennedylaan, staan een flink aantal kunstwerken, er hangt er zelfs één in een boom. De makers van deze kunstwerken hebben voor hun oeuvre een prijs ontvangen van de Stichting Wilhelminaring. De prijs bestaat onder andere uit de opdracht voor een kunstwerk dat nabij de vallei van het Sprengenpark komt te staan. Het zorgt ervoor dat liefhebbers in het Sprengenpark een heuse kunst-/wandelroute kunnen afleggen.”
Ook bijzonder in Brink en Orden zijn de zogenaamde ‘dwaallichten’. Dit kunstproject beslaat in totaal zeven bronzen beelden, gemaakt door kunstenaar Margot Berkman en zijn bedoeld om kinderen alert te maken bij drukke verkeerspunten.

Beweegtuin

Ook nieuw en al in gebruik, maar nog niet officieel geopend, is de ‘beweegtuin’, in winkelcentrum Orden. In de binnentuin van het gezondheidscentrum kunnen mensen hun arm- en beenspieren versterken. Eén van de toestellen is ook geschikt voor rolstoelers. In opdracht van en gefinancierd door de wijkraad wordt daar deze maand ook nog een fraaie pergola gebouwd.
“We hebben als wijkraad in de afgelopen jaren ook andere verfraaiingen in de wijk kunnen helpen realiseren”, vult Jan aan. “Met het spoormonument op de hoek van de Prins Willem Alexanderlaan, een blijvende herinnering aan het Koningslijntje, hebben we bijvoorbeeld mogen bijdragen aan het herleven van een klein stukje Apeldoornse historie.”
Ook mooi is het hek om de koningslinde aan de Prins Willem Alexanderlaan. Deze boom is geplant ter ere van de kroning van Koning Willem Alexander. Het hekwerk is afkomstig van het Raadhuisplein waar het om het borstbeeld van Koning Willem I stond. Best bijzonder.

Klachten & wensen

“Gelukkig krijgen we weinig klachten uit de wijk”, weet Jan. “Natuurlijk is nooit iedereen tevreden. Zeker het vele verkeer zorgt wel voor uitdagingen.” Jolanda Boukari, al 15 jaar secretaris van de wijkraad vult aan: “We houden scherp bij wat er met alle klachten gebeurt en of mensen goed geïnformeerd worden. Niet alle klachten kunnen worden opgelost, maar voor wat betreft terugkoppeling durf ik te zeggen: 100%”.
Ik vraag mij af of er nog wensen zijn. “Weet je wat nog een verrijking voor de wijk zou kunnen zijn”, realiseert Margaret Bakker zich. “Wat leuke horeca, ergens midden in de wijk, waar je in het weekend gezellig een drankje kan drinken.”

Meedoen
Ik merk dat ik onder de indruk ben van de motivatie bij de leden van de wijkraad. “Ik ben een doeman”, zegt Jan. “Dingen doen voor mensen in de wijk, daar ga ik voor.” Jolanda benadrukt de open samenwerking in het bestuur. “Ik werk graag achter de schermen om te zorgen dat alles goed loopt”. Margaret voegt er tot slot aan toe: ”Je kunt wel hard roepen dat het allemaal beter moet, maar ik merkte 8 jaar geleden al dat de wijkraad een actieve club mensen is die daadwerkelijk iets voor elkaar wil krijgen. Daar wil ik graag bijhoren.”
Voor meer informatie over de wijk(raad) Brink en Orden kijk je op www.brinkenorden.nl

Burgerparticipatie en de rol van de wijkraden

De afgelopen 2.5 jaar hebben dorps- en wijkraden (DWR’n) samen met wethouder Willems en diverse gemeenteambtenaren gesprekken gehad over de verbreding van de burgerparticipatie. Aanleiding hiertoe was een document dat een werkgroep van de (vorige) gemeenteraad had geschreven. In dit stuk is o.a. aangegeven dat meer bewoners meer initiatieven zouden moeten en kunnen nemen ter verbetering van hun wijk of buurt. De invloed van de DWR’n zou anders c.q.kleiner worden dan tot nu toe het geval is. De positie van de DWR’n zou in het nieuwe beleid niet anders zijn dan die van iedere andere gebiedsparticipant (individuele bewoner, een groep van bewoners, een straat etc)
De Verordening DWR’n , waarin rechten en plichten van gemeente en DWR’n zijn neergelegd, zou moeten verdwijnen. (Het intrekken van deze Verordening is een bevoegdheid van de Gemeenteraad) Er zouden 46 kleinere buurtraden in heel Apeldoorn moeten komen die een (kleine) basissubsidie krijgen en die voor verdere buurtontwikkelingen bij de gemeente een aanvraag kunnen doen voor financiering.
In ons geval zou dat betekenen dat er een buurtraad komt voor Orden en een voor Brinkhorst en Driehuizen. Opheffing van de Wijkraad Brink & Orden is dan het gevolg.

Alle DWR’n vonden, en vinden nog steeds, dat het een slechte ontwikkeling is als de Verordening DWR’n ingetrokken zou worden.
Zij juichen het zeker toe dat bewoners van Apeldoorn meer betrokken raken bij hun woonomgeving. Dat zou huns inziens echter heel goed kunnen naast het bestaan van de DWR’n. In ons laatste wijkblad zijn wij uitgebreid ingegaan op de voordelen van een wijkraad. Als DWR’n hebben wij dit vele malen besproken met wethouder Willems. Echter na 2.5 jaar praten is deze geen millimeter opgeschoven in zijn standpunt.
Op 2 juli heeft er een inspraak plaats gevonden in de raad (een zgn PMA), De raad heeft geluisterd en heeft de wethouder meegegeven dat deze toch nog eens goed moet nagaan of zijn plannen kloppen met de geluiden die men hoort uit de Apeldoornse samenleving.
Daarna bleef het stil. Tot 28 oktober. Drie dagen voor het verlopen van de deadline om als wijkraad de subsidie voor volgend jaar aan te vragen.

Bij die aanvraag moet een begroting en een activiteitenplan aangeleverd worden. Die hadden wij netjes klaar liggen want: de gemeenteraad heeft nog geen besluit genomen en dus is de Verordening DWR’n (waarop de subsidie gebaseerd is) nog steeds van toepassing, zo is onze redenering.

We hebben 2 weken de tijd gekregen om bezwaar in te dienen tegen de nieuwe subsidieregeling en tegen het intrekken van de Verordening. Wij gaan dat zeker doen. Want als wijkraad Brink & Orden willen we graag doorgaan met het behartigen van de belangen van de bewoners in ons wijkgebied. Samen met de bewoners willen we onze buurten nog mooier maken. We blijven u op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. Als u vragen of suggesties heeft over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.

Algemene vergadering op 28 oktober gaat niet door

Helaas zijn we genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober a.s. af te gelasten. Gezien de huidige coronamaatregelen mogen er 30 personen samenkomen, inclusief bestuurs- en commissieleden van de wijkraad. Dat zou betekenen dat een zeer beperkt aantal bewoners aanwezig zou kunnen zijn. Echter wij willen ook geen enkel risico nemen en hebben daarom besloten de AV niet te laten doorgaan.
Hopelijk kunnen we u in onze voorjaarsvergadering ontmoeten. In het eerstvolgende wijknieuws houden we u op de hoogte van datum en locatie.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u gerust contact op met ons secretariaat (zie website).
Wij wensen u sterkte en gezondheid toe.

Wordt lid van de Wijkraad Brink & Orden

Lid worden van uw wijkraad.
In ons wijkblad, dat de komende weken bij u in de bus ligt, staat een artikel over burgerparticpatie en de toekomstige rol van de dorps- en wijkraden.
Om de rol van de wijkraad en de legitieme vertegenwoordiging van de bewoners door de wijkraad te waarborgen is het van belang dat de bewoners lid worden van de wijkraad. Wij zijn officieel een vereniging en een dergelijke rechtsvorm heeft nu eenmaal een bestuur én leden.
Tot nu toe zijn de bewoners die aanwezig waren bij onze algemene ledenvergadering beschouwd als leden. Leden die mogen stemmen, de begroting, de jaarrekening en de benoeming van bestuursleden wel of niet goedkeuren. De gemeente vraagt echter meer. Zij wil meer duidelijkheid of en hoeveel bewoners wij vertegenwoordigen.
Het is daarom van belang dat u , als bewoners van ons wijkgebied lid wordt van de vereniging Wijkraad Brink & Orden. Dat kost u niets, wij vragen geen contributie. Wel uw naam en adres en graag ook uw emailadres voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden voor niets anders gebruikt dan voor uw registratie als lid.

Indien u het van belang vindt om
• 2 x per jaar ons wijkblad te ontvangen
• 2 maandelijks de digitale nieuwsbrief te ontvangen
• op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw wijk
• steun van de wijkraad te krijgen bij nieuwe ideeën
• doorverwezen te worden naar de juiste personen bij de gemeente of andere instantie
• door de wijkraad geholpen te worden bij problemen in uw straat of wijk
• door de wijkraad vertegenwoordigd te worden bij het indienen van zienswijzen of bezwaren bij de gemeente
• door de wijkraad vertegenwoordigd wil worden bij het inspreken bij raadsvergaderingen,
meld u dan aan als lid. Dat kan schriftelijk met een kort briefje naar ons secretariaat, Laan van Orden 59, 7312 KE Apeldoorn.

Of via de email: ledenadministratie@brinkenorden.nl of wijkraad@brinkenorden.nl
In het komende wijkblad vindt u deze gegevens ook, alsmede een korte enquête. Het zou fijn zijn als u die ook wilt invullen. Alvast dank voor uw moeite!

Kennismaking Initiatievenmakelaar

 Kennismaking Initiatievenmakelaar
Voor ons wijkraadgebied
Beste lezer,Het is zover! De nieuwe Subsidieregeling Inwonersinitiatieven van gemeente
Apeldoorn is sinds deze week in werking getreden!In deze mail wil ik mijzelf graag voorstellen en jullie alvast in het kort
informeren over wat deze regeling inhoudt.

Mijn naam is Meri Ismirowa en in mijn rol als initiatievenmakelaar ben ik
o.a. verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. De
Subsidieregeling Inwonersinitiatieven is een subsidieregeling voor het
stimuleren van maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het
verbeteren van de sociale en fysieke leefomgeving in onze buurten, wijken en
dorpen. Goed om te weten dat de regeling laagdrempelig is en alle
initiatieven welkom zijn. Zowel van individuele inwoners als van
maatschappelijke organisaties. Zolang het maatschappelijk draagvlak
aantoonbaar is. Het zou natuurlijk helemaal geweldig zijn als er
initiatieven ingediend worden door voor ons tot nog toe onbekende
initiatiefnemers!Graag kom ik met jullie in contact voor een persoonlijke kennismaking,
uiteraard met inachtneming van de RIVM voorschriften en de anderhalve meter
regel! In dat gesprek kan ik jullie meer vertellen over de mogelijkheden van
deze subsidieregeling. Ik hoor dan tijdens ons gesprek ook graag wat er
leeft en speelt in jullie buurt, wijk of dorp. Zijn er al mooie ideeën of
initiatieven? Mogelijk kan deze regeling daarbij helpen om het te
realiseren.Wat kunt u van mij verwachten?

Een open gesprek, oprechte interesse en een houding gericht op wederzijds
begrip en constructieve samenwerking.


Binnenkort zal ik u benaderen voor het maken van een kennismakingsafspraak.
Mocht u alvast vragen hebben naar aanleiding van deze mail, neem dan gerust
contact met mij op.

Ik hoop u snel te spreken.

Met hartelijke groet,

Meri Ismirowa
Initiatievenmakelaar

Telefoon055 580 1726, 06-14836067 of
14 055

E-mail

m.ismirowa@apeldoorn.nl<mailto:m.ismirowa@apeldoorn.nl>


[cid:image001.png@01D62ABF.83A29A00]

Gemeente Apeldoorn
Marktplein 1
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

www.apeldoorn.nl<http://www.apeldoorn.nl/>
[cid:image002.png@01D62ABF.83A29A00]<https://twitter.com/gem_apeldoorn>

[cid:image003.png@01D62ABF.83A29A00]<https://www.facebook.com/gemeenteapeldo
orn/>

[cid:image004.png@01D62ABF.83A29A00]<https://www.instagram.com/gemeenteapeld
oorn/>

[cid:image005.png@01D62ABF.83A29A00]<https://nl.linkedin.com/company/gemeent
e-apeldoorn>