Categoriearchief: Bestuur Wijkraad

Inloopavond Westpoint

De gemeente heeft een inloopavond gepland om informatie aan buurtbewoners te geven over de plannen om het leegstaande kantoorpand Westpoint om te vormen tot een woongebouw. De inloopavond is op 1 oktober a.s in de Oude Enk aan de Vosselmanstraat 10 tussen 19.00 en 21 uur. De laatste versie van de plannen voor het Westpoint zal worden getoond. Het plan voorziet nu in 94 appartementen met diverse groottes. Het oorspronkelijke plan met alleen maar kleine appartementen is van tafel. De openbare ruimte om het Westpoint zal worden vernieuwd. Naast parkeerplaatsen worden er groenvoorzieningen, een speelplek en een hondenuitlaatplaats geprojecteerd. Om het parkeren zo goed mogelijk te regelen  komt er vergunningparkeren.

Na de inloopavond wordt naar verwachting in november dit jaar de procedure gestart om de huidige kantoorbestemming te wijzigen naar een woonbestemming. Dan is er mogelijkheid om formele zienswijzen in te dienen.

Plaatsing zitbanken

De Wijkraad Brink & Orden heeft, in goed overleg met de gemeente Apeldoorn, zitbanken laten plaatsen op een tweetal wandelroutes. Eén zitbank is geplaatst aan de Prins Willem Alexanderlaan ter hoogte van de brug over De Grift (bij de Waterloseweg) en de tweede bank is geplaatst aan de Zanderijweg ter hoogte van de Swiftstraat. De banken zijn betaald uit het budget van de wijkraad en geplaatst in overleg met de aanwonenden.

21 September 2019. Apeldoorn ruimt op tijdens World Cleanup Day!

Op zaterdag 21 september is er een grote opruimactie voor zwerfafval in Apeldoorn. Op verschillende locaties gaan bewoners tussen 10:00 uur en 12:00 uur op pad om gezamenlijk Apeldoorn een stukje schoner te maken. De gemeente zorgt voor opruimmaterialen.

Graag nodigen we jullie uit om ook mee te doen aan deze actie. Om zo veel mogelijk bewoners te bereiken willen we jullie vragen om deze uitnodiging ook op jullie websites te plaatsen.

Er wordt gestart vanuit de volgende locaties:

 

 

 

 

 

Aanmelding kan via de volgende link: https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/apeldoornrein

Ontwerp bestemmingsplan Karwei naar Lidl

Bouwbedrijf Nikkels heeft in samenwerking met architect, Lidl en gemeente ter plaatse van de voormalige bouwmarkt Karwei (op de hoek van de Asselsestraat en de Beatrixlaan) een plan ontwikkeld voor een nieuwe supermarkt. Nikkels heeft over de plannen info aan naburige bewoners gegeven. Naar Lidl-maatstaven wordt het een kleine supermarkt. Hieronder de aankondiging zoals wij die van de gemeente ontvingen.

Vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Asselsestraat 171-173 en Hoefweg 1 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1369-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de realisering van een supermarkt met twee woningen, het kantoor behorende bij de supermarkt en de technische ruimte op de verdiepingen. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Asselsestraat 171-173 en Hoefweg 1’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer M. Beimer, tel. (055) 580 2476.
  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Sporten met zand tussen je tenen

Sv Orderbos opent het eerste beachveld van Apeldoorn met een afmeting van 43 x 30 meter. Naast dat het geschikt is voor  beachsoccer, kan het ook gebruikt worden voor beachtennis, beachvolleybal en beachfitness. Ook is het te reserveren door verschillende doelgroepen, van kinderen tot 55-plussers.
Het beachveld wordt geopend door wethouder breedte- en  topsport Nathan Stukker. Voorafgaand aan de opening zullen jeugdleden van sv Orderbos korte beachsoccerwedstrijden spelen op het veld, zal er een beachvolleybalwedstrijd zijn en zal er een beachtennis demonstratie gegeven worden. Initiatiefnemer Wim van Kampen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het beachveld. Wim van Kampen: ‘Door een beachveld te openen binden wij beoefenaars van nieuwe sporten zoals, beachsoccer, beachvolleybal, beachtennis als lid of als individuele sporter aan onze vereniging’.
Het beachveld is gesubsidieerd door de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland.

Onderhoud aan verlichting rondom Ordermolenweg

Alle lichtarmaturen binnen het gebied Ordermolenweg, Laan van Spitsbergen en het kazerneterrein gaan in onderhoud. Dit wil zeggen dat men overgaat naar LED verlichting in dit gebied. Moderne rondstralende armaturen komen op de kleinere lichtmasten wat de omgeving een chique uitstraling zal gaan geven. Ook zullen de lichtmasten opnieuw geschilderd gaan worden in de kleur Apeldoorns groen.
De uitvoering zal plaatsvinden medio juli / augustus 2019, afhankelijk van binnenkomen materialen.

Vacatures bestuur wijkraad

Onze wijkraad is op zoek naar een voorzitter voor het dagelijkse bestuur.

De commissies Welzijn is al lange tijd alleen bezet door een commissielid en de commissie voorzitter wordt dan tevens lid van het bestuur. De commissies Verkeer en Groen en Kunst kunnen ook nog wel versterking gebruiken van een commissielid.
Ook is de redactie van het wijkblad nog op zoek naar iemand die de acquisitie voor zijn/haar rekening wil nemen.

Bent u geïnteresseerd in een van deze openstaande vacatures, neemt u eens contact op met een van de bestuursleden van de wijkraad. U vindt de namen en telefoonnummers op de pagina van de betreffende commissie. Zij kunnen u er alles over vertellen.

Bestuur Wijkraad Brink & Orden