Categoriearchief: Bouwen & Wonen

Transitievisie Warmte 2021 tot 2050

Uw wijkraad heeft de volgende informatie gevonden in het document dat u kan vinden via onderstaande link:
https://www.de-a.nl/wp-content/uploads/2021/10/Transitievisie-Warmte-2021-TG.pdf

In het kort komt het voor Brink & Orden op het volgende neer:

Orden: Is aan de beurt in het tijdvak 2025-2035 Gedacht wordt aan een individuele warmtepomp of warmtenet. Er is in de buurten in dit tijdvak aquathermie en restwarmte beschikbaar voor ten minste 35% van de buurt. Gemeente e.a. doen vanaf 2025 onderzoek naar de potentie van aquathermie en restwarmte, en de haalbaarheid ervan voor het verwarmen van woningen. Als het voorwerk en onderzoek aanleiding geeft, dan start men het proces om tot een Uitvoeringsplan te komen.

Brink (buurten Driehuizen, Waterloo en Brinkhof): Is aan de beurt in het tijdvak 2040-2050. In dit tijdvak is met de huidige stand van de techniek, eigenlijk nog geen goede duurzaam alternatief. Er wordt voor de buurten in dit tijdvak verschillende ontwikkelingen afgewacht. Denk hierbij aan de komst van bijvoorbeeld waterstof, groen gas of andere innovatieve alternatieven. Men krijgt op de langere termijn pas echt zicht op de beschikbaarheid hiervan.

Plannen voor voormalig belastingkantoor JFK2 aan de J.F. Kennedylaan

Vastgoedbedrijf Explorius maakt nu plannen voor de verbouw van dit voormalige belastingpand. Dit bedrijf heeft ook de nieuwe woningen in het Julianakwartier ontwikkeld. Explorius gaat uit van 100 zorgwoningen en huurappartementen in de vrije sector. Eind dit jaar wordt de bestemmingsplanwijzigingen naar Wonen verwacht. De basis voor de plannen ligt in het behoud van het gebouw, zodat er geen volledige sloop hoeft plaats te vinden. Zo kan de uitstraling van het gebouw als gemeentelijk monument eer aan gedaan worden. Als de bestemmingsplanwijziging spoedig wordt geaccepteerd, wordt in de 2e helft van 2022 het gebouw ontdaan van onnodige onderdelen. Daarna vindt in 2023 volgens de huidige planning de invulling naar woningen plaats. Begin 2024 kunnen naar verwachting de eerste bewoners naar dit pand verhuizen.
Voor meer info zie https://explorius.nl/projecten/belastingkantoor-apeldoorn