Categoriearchief: Bouwen & Wonen

Energieconciërge in Orden: gratis materialen en tips

Binnenkort komt de energieconciërge bij u langs. Die helpt u met kleine maatregelen in uw woning waarmee u direct energie bespaart. De energieconciërges komen niet met lege handen: ze nemen gratis materialen mee als ledlampen, een waterbesparende douchekop en radiatorfolie. Ook krijgt u slimme tips, specifiek voor uw huis en situatie. Ze zijn onafhankelijk en denken met u mee. U hoeft niet te betalen voor de energieconciërge.

Óf advies online óf materialen toegestuurd
Wilt u liever een online advies? Dan kan ook. Online bespreken we dan welke energiebesparende producten voor uw specifieke situatie slim zijn. De materialen worden later thuisbezorgd. Handig en leuk! Het gesprek èn de materialen zijn gratis.

Wat gaat u merken?
In juni of juli komt één van de energieconciërges aan de deur om te informeren wat u wilt. Dan kunt u een afspraak maken voor een gesprek bij u thuis, of online. Bij de activiteiten worden de coronarichtlijnen gehanteerd. Wilt u zelf nu al online een afspraak maken? Aanmelden kan op: www.de-a.nl/injouwbuurt

De gemeente Apeldoorn organiseert diverse acties om u te helpen met het besparen van energie. Daardoor woont u comfortabeler en gebruiken we met elkaar minder energie. In juni en juli komen daarom de energieconciërges van energiecoöperatie deA in Orden langs. In het najaar volgen er nog meer acties.
Maak vooral gebruik van dit gratis aanbod!

Heeft u vragen? Kijk op: www.de-a.nl/injouwbuurt
Mail naar deA: energieconcierge@de-a.nl of bel: 06 42 8383 87.

Ontwikkelingen rond “Westpoint”

Over Westpoint is de wijkraad door de projectontwikkelaar BUN als volgt geïnformeerd:
Vooruitlopend op de uitspraak van de raad van state hebben wij de sloper gevraagd alvast de bomen op ons terrein de kappen om het broedseizoen voor te zijn.
Daarnaast hebben wij hun opdracht gegeven om het terrein op de erfscheiding Bun /gemeente te voorzien van een deugdelijk hekwerk met schuifpoorten (afscherming bouwplaats). Deze blijven staan tot oplevering / tot het moment dat ook de terreininrichting Bun / gemeente uitgevoerd gaat worden.
Vooraf aan de sloopwerkzaamheden moet nog een asbestsanering plaats vinden. Deze werkzaamheden vinden plaats binnen het nog aan te brengen hekwerk die in week 14 geplaatst gaat worden. De aannemer richt de bouwplaats zo in dat de voorbereiding van de bouwplaats hiertoe aansluit bij wat de wet en regelgeving hierover voorschrijft. Daar horen ook de gepaste waarschuwingsborden bij ter bescherming van de omwonenden.

Bouw Lidl op de voormalige Karwei locatie voorlopig niet van start.

Al vanaf het jaar 2004 staat het pand op de hoek Asselsestraat – Beatrixlaan van de voormalige Karwei leeg. Het oude pand raakt steeds verder in verval. Er sprake is van zware verloedering en gevaar voor omgeving en voorbijgangers. Zo zijn er meldingen bekend van vallend verrot hout en een scheefstaande muur langs de Beatrixlaan. Uit voorzorg heeft de nieuwe eigenaar van het terrein, bouwbedrijf Nikkels die muur langs de Beatrixlaan gesloopt. Hierdoor hebben voorbijgangers nu zicht heeft op de oude parkeerplaats en opslag van Karwei.

In mei en juni 2019 heeft de gemeente een ontwerpbestemmingsplan voor een supermarkt (Lidl) ter visie gelegd. Op dat bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Inmiddels vindt de gemeente het nodig om een aantal rapporten die bij het bestemmingsplan waren gevoegd, te herzien. Daarvoor is actualiserend onderzoek nodig. Nadat alle onderzoeken zijn afgerond, ontvangt ieder die een zienswijze heeft ingediend de zienswijze nota en zal een voorstel aan de raad worden gedaan over vaststelling van het bestemmingsplan.
aar verwachting wordt het ontwerpbestemmingsplan inclusief geactualiseerde rapporten in de zomer van 2021 behandeld in de gemeenteraad. Gelijktijdig wordt de nota van zienswijzen behandeld. In die nota zal nader worden in gegaan op de eerder ingediende zienswijzen. Het is nu nog niet te zeggen wanneer welke bouwactiviteiten kunnen gaan starten.

Rookmelders worden in woning verplicht

Het duurt nog even maar vanaf 1 juli 2022 wordt het in alle Nederlandse woningen verplicht om optische rookmelders te installeren. Als jouw woning niet aan de hier onder genoemde eisen voldoet, heb je kans op een onprettige boete en/of problemen met de verzekering.

Deze verplichting bestaat al voor nieuwbouwwoningen vanaf 2003 .Volgens de verandering in het bouwbesluit moet een huis uitgerust zijn met ‘voldoende rookmelders’. Dit houdt in dat op iedere verdieping van een zelfstandige woning minstens één rookmelder aanwezig moet zijn. In zogenaamde kamerwoningen, zoals studentenhuizen, wordt in iedere kamer één rookmelder verplicht. Met deze nieuwe regels zullen minder mensen bij woningbranden omkomen.

De rookmelder moet het Europese EN 14604 certificaat hebben. Voor rookmelders op netstroom is daarnaast een NEN 2555 certificaat vereist. Genoemde certificaten garanderen onder meer dat de rookmelder een goed geluidssignaal geeft, eenvoudig te plaatsen is en op tijd rook detecteert. Daarnaast moet een rookmelder ook nog voorzien zijn van een CE-markering en niet van het ionische type zijn. Om schaarste voor 1 juli 2022 te voorkomen is het raadzaam om binnen niet al te lange tijd rookmelders aan te schaffen die voldoen aan de gestelde eisen.

Verbouw Westpoint nog onzeker

Hoewel de gemeenteraad vorig najaar het plan om Westpoint te verbouwen van kantoorgebouw naar woongebouw heeft goedgekeurd, biedt het al jaren leegstaande kamtoorgebouw nog steeds een troosteloze aanblik.


Aanzicht vanaf Handelstraat


Aanzicht vanaf Vosselmanstraat

Bij navraag bij gemeente is gebleken dat er één beroep op het plan door een naburige bewoner is ingediend bij de Raad van State. Het verweer van de gemeente hierop is begin januari 2021 verzonden. De Raad van State moet in dit geval binnen een half jaar uitspraak doen (valt onder de Crisis- en Herstelwet), dus uiterlijk medio juni 2021. Dat is een termijn van orde (dat betekent dat er geen directe rechtsgevolgen zijn als de termijn wordt overschreden), maar de Raad van State houdt zich hier in de regel strak aan. Na de uitspraak van de Raad van State weten we of het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning onherroepelijk zijn geworden. Kortom het is nog even wachten voordat we weten of- en wanneer het Westpoint verbouwd gaat worden.

Subsidie collectieve energieprojecten voor Apeldoorners

Inwoners, bedrijven en organisaties die samen energieprojecten realiseren in de gemeente Apeldoorn, kunnen dit jaar gebruik maken van de subsidieregeling collectieve energieprojecten. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan innovatieve ideeën die binnen de gemeente leven.
Het gaat om initiatieven van minimaal zeven personen die samen een collectief project willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld een buurtbatterij, gedeelde elektrische laadpalen, een zonneveld of zonnedak. De subsidie ondersteunt deze initiatieven in de opstartfase van de projecten. Zoals inhuur van externe expertise, voorbereidende onderzoeken of projectondersteuning.
De subsidieregeling bestaat overigens al langer, maar was toen alleen toegankelijk voor energiecoöperaties. Het ruimer toegankelijk maken van deze regeling is een mooie manier voor Apeldoorners om mee te doen aan en voordeel te hebben van gezamenlijke energieprojecten. Om zo stappen te nemen naar een energieneutraal Apeldoorn.
Meer informatie over deze regeling of een aanvraag indienen? Dat kan via www.apeldoorn.nl/subsidies.

Bericht van de gemeente over komende energie transitie

We gaan van het aardgas af. Dat is duidelijk. Maar er is nog veel onduidelijk. Want hoe gaan we dat doen? Wat betekent dit voor u? Hoe gaan we onze huizen in de toekomst verwarmen? En wie gaat dit allemaal betalen?

De gemeente gaat samen met inwoners en partners de komende jaren stappen zetten om van het aardgas af te gaan. De eerste stap is het maken van een Transitievisie Warmte.
Tijdens een online bijeenkomst nemen we u mee in wat er moet gebeuren en beantwoorden we de volgende vragen:
• Waarom moeten we van het gas af?
• Hoe gaan we het proces in Apeldoorn samen vormgeven?
• Hoe werkt dat, van het aardgas afgaan?
Kijkt en doet u mee met deze interactieve avond? Meld u nu aan!

Datum: dinsdag 19 januari 2021
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (digitale inloop vanaf 19.30 uur. Start programma om 19.45 uur)
Aanmelden: kan via deze Link: https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/aardgasvrij

Een online bijeenkomst
Vanwege covid-19 wordt de bijeenkomst online gehouden. Via een computer of tablet kunt u makkelijk actief deelnemen en online vragen stellen of reageren op stellingen.

Het programma
Vanaf 19.30 uur kunt u inloggen om beeld en geluid te testen. Om 19.45 uur opent gespreksleider Anja Wormeester de avond en introduceert de gasten. Ook vragen we u een aantal keer te reageren en kunt u via de chat zelf vragen stellen. Dit is wat u kunt verwachten:

Helga van Leur legt uit: Waarom gaat Nederland van het aardgas af?
Klimaatverandering. Het broeikaseffect. Duurzaamheid. Helga neemt ons mee in de veranderende wereld om ons heen. Waarom moet ons land van het aardgas af? Welk effect heeft uw gedrag en hoe kunt u het verschil maken? Helga legt uit en test uw kennis.

Ellen Luten neemt u mee in het proces: Hoe pakken wij dit in Apeldoorn aan?
In het klimaatakkoord is afgesproken: Nederland gaat van het aardgas af. Maar hoe doen we dat met elkaar? Ellen Luten, programmamanager energie bij de gemeente Apeldoorn, legt uit hoe we dit jarenlange proces in Apeldoorn aanpakken. Wat is een transitievisie?
Hoe bepalen we in Apeldoorn de volgorde van de wijken? En wanneer kunt u als inwoner zelf aan de slag? Een kijkje in het proces waar de gemeente samen met de Samenwerkende Woningcorporaties Apeldoorn (VSW), deA en Liander hard aan werkt.

Machiel Karels brengt in beeld: Hoe werkt dat, van het aardgas afgaan?

Van energiebron naar woning zonder te veel overlast. Een interactief programmaonderdeel waarbij Machiel, consultant Buro Loo, uitlegt wat er onder de grond en in de wijk gebeurt bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Zo weet u wat u in de toekomst kunt verwachten.

Rik te Koppele woont aardgasvrij: Wat zijn do’s en don’ts?

Een inwoner van Apeldoorn die van het gas af is laat u alvast zien hoe hij dit voor zijn eigen woning heeft geregeld.

Planvorming uitbreiding Albert Heijn gaat verder

Albert Hein aan de Schapendoesweg werkt aan een plan om de winkel uit te breiden. Reden daarvoor is dat de klanten toenemend vragen om verse gemaksproducten. Zoiets vraagt nu eenmaal meer ruimte.
Vorig voorjaar is het plan gepresenteerd aan aanwonenden en wijkraad. Er zijn een aantal reacties gegeven. Onlangs heeft AH een tussenfase voor het plan gepresenteerd aan een deel van de aanwonenden, gemeente en wijkraad middels een videovergadering. Er werd hiermee gereageerd op de opmerkingen van dit voorjaar. Er kwamen onlangs nog vragen uit de buurt over herinrichting van de openbare ruimte van de Schapendoesweg en het parkeerterrein. Begin komend jaar reageert AH na overleg met gemeente op die vragen.
Er wordt ook gesproken over hoe informatie te geven aan alle aanwonenden. Een traditionele informatie met tekeningen aan de wand is met de huidige situatie met het Covid-virus niet te verwachten. Hopelijk kan er binnenkort een oplossing aangegeven worden hoe iedereen zo goed als mogelijk geïnformeerd kan worden.

De mannen die 1200 kilometer riolering onderhouden en vervangen

Een kijkje in de wereld van Beheer & Onderhoud

Maar liefst 1200 kilometer riolering in de gemeente Apeldoorn; heb je daar wel eens bij stil gestaan? Het doel van de mannen van rioolonderhoud is dat alle bewoners niet merken dat het riool er is. Wil de Ridder (vakspecialist riolering), Cees Petersen (unitleider water en riolering) en het team rioolonderhoud (bestaande uit acht personen) houden zich dagelijks bezig met de riolering in onze gemeente. Zij zorgen er namens Beheer & Onderhoud voor dat de riolering functioneert, ze repareren schades, verhelpen lekkages en houden het riool schoon. Zo speelt er zich ontzettend veel af onder onze Apeldoornse grond. Wil en Cees vertellen er graag over.

Twee soorten riolen
Er bestaan twee soorten riolen, namelijk het traditionele riool waarbij vuil water en regenwater gemengd worden opgevangen en het afgekoppelde systeem waarbij het vuile water apart van het schone regenwater wordt opgevangen. Wil legt uit: “We kijken steeds vaker of er ‘afkoppelkansen’ zijn. Dit houdt in dat we het traditionele riool vervangen voor een nieuw riool waarbij het schone regenwater apart wordt opgevangen. We hebben hier maandelijks een ‘wateroverleg’ over. Het schone regenwater wordt steeds meer opgevangen in wadi’s. Deze wadi’s zien we met name in nieuwbouwwijken. Het zijn eigenlijk droge rivierbeddingen die een overvloed aan water kunnen opvangen in natte periodes. Het is dus geen rioolwater meer dat omhoog komt, maar altijd schoon water. Dit is hygiënischer voor de bewoners en beter voor het milieu. Wanneer riolen zijn afgekoppeld, is dit ook beter voor de wateropvang bij extreme regenbuien. Het zal nog wel eens voorkomen dat er water op straat komt te staan, maar weet wel dat dit altijd schoon regenwater is. Het mag wat ons betreft best wat hinder opleveren, maar wij willen er altijd voor zorgen dat de overlast beperkt blijft.”

Goede afstemming over vervanging riolen
Er vinden met grote regelmaat rioolinspecties plaats om vast te stellen waar schades zich voordoen en op basis daarvan worden er maatregelen genomen. Wil vertelt: “Wanneer we maatregelen nemen, proberen we dit zo veel mogelijk te combineren met bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Als er een riool compleet vervangen moet worden, moet de weg toch opengebroken worden. Wanneer dit gecombineerd wordt met andere werkzaamheden scheelt dat aanzienlijk in de kosten. We hebben dan ook regelmatig contact met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Leefomgeving. Riolering gaat in onze gemeente zo’n 70 tot 80 jaar mee. In het verleden is er altijd veel aandacht geweest voor leidingherstel, maar de laatste jaren kiezen we daarnaast ook steeds vaker voor het renoveren van putten. Er werd lange tijd gedacht dat de putten weinig te verduren hadden, maar we weten inmiddels wel beter. Dit soort grootschalige ingrepen worden uitgevoerd door een externe aannemer.”

Innovaties in rioleringssystemen
“Binnen onze afdeling zijn we altijd bezig met innovaties op het gebied van riolering”, vertelt Wil. “We kijken natuurlijk naar landelijke trends, maar ook binnen onze afdeling worden er innovaties uitgeprobeerd. We hebben altijd de focus op wat het beste werkt, hoe onderhoudsvriendelijk het is en hoe de status op de lange termijn zal zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een pilot onder de parallelweg aan de Zwolseweg in Apeldoorn. Hier hebben we waterbergende bestrating aangebracht. In deze innovatieve bestrating loopt het water via de kolken de fundering in. Van hieruit kan het water breed de grond in vloeien.”

Risico’s voor riolen
De risico’s voor riolen zijn groot. Cees vertelt: “We zien vaak dat riolen verstopt raken door vet en vochtige doekjes. Wc-papier lost wel op in het water, maar vochtige doekjes niet. Ook wordt er nog steeds veel frituurvet en jus weggespoeld. Dit gaat stollen en zorgt voor problemen. Verder zien we verstoppingen door wortelgroei van bomen en struiken. Bij voegen tussen de leidingen groeien deze wortels soms naar binnen. Bij rioolinspecties komen we regelmatig flinke wortels in de leidingen tegen. Een ander risico voor riolen is instorting. Dit heeft vaak een lekkage als oorzaak. Door de lekkage spoelt het zand onder de verharding weg, ontstaat er een holle ruimte en is instorting het gevolg. Het asfalt erboven kan soms tijden lang intact blijven, maar het gaat geheid een keer mis. Hier kan een bewoner zelf niets aan te doen, maar aan het doorspoelen van vochtig toiletpapier en vet kan iedereen zelf wel wat doen.”

Verschil tussen kolk en put
Jaarlijks worden er binnen onze gemeente zo’n 500 tot 600 meldingen over riolering gedaan. “Bij klachten hebben bewoners het vaak over putten, terwijl het dan om een kolk gaat. De kolk is de plek waar het water het riool in stroomt. Kolken zie je meestal aan de zijkant van de weg. Als er een watermotiefje op de kolk staat, betekent dit dat het om een afgekoppeld systeem staat. Hier wordt het regenwater dus apart opgevangen. Putten zijn de grote deksels die je in het midden van de weg ziet”, vertelt Cees.

Klachten verhelpen
“Niet alle meldingen moeten acuut worden opgelost. Soms kan het wachten en worden gecombineerd met andere werkzaamheden”, aldus Wil. “Wat voor bewoners in ieder geval goed is om te weten, is dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het water op eigen terrein. Op de grens van hun tuin en het gemeentelijke deel zit een controleputje op zo’n meter diepte. Wij weten precies waar die putjes zitten. Als er een melding komt, wordt vanuit dat putje gekeken aan welke kant het probleem ligt. Ligt het aan de kant van de gemeente (staat het controleputje vol) dan lossen wij het op. Ligt aan de kant van de bewoner (staat het controleputje leeg), dan moet hij of zij zelf hulp inschakelen via een rioleringsbedrijf. Bewoners worden overigens ook gestimuleerd om dakwater zelf op te vangen en ook om hun tuin groen te maken zodat water opgenomen kan worden. Er is de mogelijkheid om subsidie te ontvangen. Ga hiervoor naar www.Apeldoorn.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater