Categoriearchief: Bouwen & Wonen

Funderingswerkzaamheden Juliana locatie

Diverse buurtbewoners hebben de bouwer Nijhuis, de gemeente Apeldoorn en de wijkraden De Sprengen en Brink & Orden benaderd omtrent funderingswerkzaamheden die nu plaatsvinden bij de bouw van woningen op de locatie van het voormalige Juliana ziekenhuis. Met name de trillingen en geluidsoverlast bij het inslaan (heien) van de funderingspalen riepen reacties op. Om in korte tijd de omwonenden te bereiken zijn de wijkraden gevraagd de  reactie van het bouwbedrijf te verspreiden.

Beste bewoner:

 Na de start van onze heiwerkzaamheden, voor de 86 woningen in het project Julianakwartier, zijn wij door diverse buurtbewoners benaderd over geluidsoverlast en zorgen als gevolg van de trilling die vrijkomt bij het inheien van de funderingspalen. De overlast wordt door buurtbewoners groter ervaren, dan wij van te voren hadden ingeschat. Voor ons daarom zeker aanleiding om u te informeren over de duur, de aard en de keuze van het heisysteem.

De keuze van het heisysteem hebben wij gedaan op basis van het funderingsadvies en de vooropname van de omliggende bebouwing. Hierin is rekening gehouden met de risico’s voor de directe omgeving. In de nabije omgeving van trillingsgevoelige bebouwing worden trillingsarme boorpalen toegepast.

Daar waar de afstand groter is, heipalen. Hierdoor zullen de gevolgen van de trilling nihil zijn. Mocht u onverhoopt toch schade ervaren, informeert u ons alstublieft hier dan over per mail. Dan nemen wij met u contact hierover op. Zowel over het advies, als tijdens de uitvoering, hebben en houden wij nauw contact met de afdeling toezicht en handhaving van de gemeente Apeldoorn. In totaal worden er 434 heipalen en 279 boorpalen aangebracht. Onder voorbehouden onvoorziene omstandigheden, zullen de heiwerkzaamheden woensdag aanstaande, 25 september 2019 gereed zijn. Vanaf 10 oktober zullen wij starten met het plaatsen van prefab betonnen vloeren en wanden. Wij starten met de woningen aan de Sprengenweg. Het plan zal dan vlot zijn vorm onthullen om zo uiteindelijk een prachtige aanvulling te worden op de wijk.

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben met betrekking tot onze bouwactiviteiten, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt ons telefonisch bereiken op 055-538 37 00 en vragen naar Vincent Hagen of Sander Belt. Een mail sturen mag natuurlijk ook naar apeldoorn@nijhuis.nl.

  Met vriendelijke groet,

Vincent Hagen Projectleider

Nieuw systeem van afval inzamelen

Apeldoorn gaat afval anders inzamelen. De zuidelijke helft van Apeldoorn, inclusief de dorpen en buitengebieden, doet dat al. De noordelijke helft van Apeldoorn, inclusief de dorpen en buitengebieden, is vanaf februari 2020 aan de beurt. De gemeente en Circulus Berkel starten nu met de voorbereidingen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de ervaringen die in Apeldoorn Zuid zijn opgedaan.  In september en oktober zijn er inloopavonden en start ook de inspraak procedure op het ontwerp-plaatsingsplan voor de ondergrondse containers. Bewoners krijgen de komende periode meer informatie.

Wat gaat er veranderen?
Kort gezegd komt het erop neer dat de grijze rest-afval container vervalt voor bewoners van laagbouw woningen in Apeldoorn Noord. Deze wordt vervangen door een grijze container met oranje deksel, waarin het afval van plastic, metaal en drankverpakkingen (PMD) gedaan kan worden.  Bewoners ontvangen een milieupas waarmee zij hun restafval naar een ondergrondse container bij hun in de buurt kunnen brengen.

Om ervoor te zorgen dat er genoeg ondergrondse containers zijn waar bewoners hun restafval kwijt kunnen,  zal Circulus Berkel in opdracht van de gemeente een aantal nieuwe containers voor restafval gaan plaatsen. Deze komen op centrale, goed bereikbare plekken, zoals bijvoorbeeld winkelcentra. De gemeente en Circulus Berkel hebben hiervoor een plan opgesteld met daarin de mogelijke nieuwe locaties voor deze extra containers: het ontwerp-plaatsingsplan ondergrondse containers. Dit plan ligt van 5 september t/m 18 oktober ter inzage voor inspraak. In deze periode kan u formele zienswijzen inbrengen.

Bewoners die toch graag een restafval container aan huis willen houden, kunnen tegen betaling ook een nieuwe grijze container van 140 liter aanschaffen en na aanmelding via internet laten legen. Bewoners die door een beperking of medische indicatie niet in staat zijn om zelf hun restafval weg te brengen kunnen in aanmerking komen voor de Recycleservice, die (rest)afval aan huis ophaalt.

Voor bewoners van hoogbouw in onze wijk verandert er veel minder. Zij worden apart geïnformeerd over de mogelijkheid om zich aan te melden voor luiercontainers

Met dit nieuwe systeem van afvalinzameling wil de gemeente het beter scheiden van afval stimuleren. Apeldoorn streeft naar minder restafval, namelijk 30 kg per inwoner per jaar in 2025. Nu is dat nog 140 kilo, inclusief 25 kg grof restafval. Door aan huis beter te scheiden blijft er minder restafval over. Dat is milieuvriendelijker en bespaart grondstoffen.

Uitnodiging voor informatie tijdens inloopbijeenkomsten
Onze wijk en Hoog Soeren: vrijdag 11 oktober 14.00 – 17.00 uur Orca, Germanenlaan 360

U hoeft zich niet aan te melden. De inloopbijeenkomsten hebben een opzet met informatiekramen.

Komt de datum of plaats u niet uit? Dan bent u ook welkom bij een van de andere inloopbijeenkomsten.

Noordoost
vrijdag 20 september            14.00 – 17.00 uur  Het Kristal, Distelvlinderlaan 200
woensdag 25 september       14.00 – 17.00 uur  De Vlijt, Vlijtseweg 114
donderdag 26 september      17.00 – 20.00 uur  De Vlijt, Vlijtseweg 114
vrijdag 27 september             14.00 – 17.00 uur  De Vlijt, Vlijtseweg 114

Wenum, Wiesel, Beemte      
woensdag 2 oktober             14.00 – 17.00 uur  De Watermolen, Oude Zwolseweg 160

Noord, Centrum en Uddel   
donderdag 3 oktober            19.00 – 21.00 uur  Gebouw Irene bij Grote Kerk Loolaan 16
vrijdag 4 oktober                    14.00 – 17.00 uur  Gebouw Irene bij Grote Kerk Loolaan 16
donderdag 10 oktober          19.00 – 21.00 uur  Gebouw Irene bij Grote Kerk Loolaan 16

Overzicht van de locaties voor de extra containers die de gemeente in onze buurt wil plaatsen (Zwart symbool geeft locatie restafvalcontainer aan. Idem roze symbool luiercontainer).

Zienswijzen
U kan aangeven dat u het niet eens ben met één of meerdere geplande nieuwe locaties.

Dat kan door een zienswijze in te dienen. Dat kan nog tot en met 18 oktober 2019. U kunt uw zienswijze op verschillende manieren indienen:

 • door een e-mailbericht te sturen naar containers@apeldoorn.nl;
 • door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, eenheid Ruimtelijke Leefomgeving, Programmateam Circulariteit Energie en Milieu, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn.
 • door telefonisch contact op te nemen met telefoonnummer 14055. Vermeld in uw reactie altijd ‘Zienswijze ontwerp plaatsingsplan [code van de locatie, zie daarvoor de website]’ en daarnaast ook uw naam en adres en indien mogelijk uw telefoonnummer.

De termijn tussen informatie naar bewoners en de laatste datum voor indienen zienswijzen is voor een deel van onze bewoners erg kort. Als iemand uit deze groep bewoners eventueel een zienswijze wil indienen, dan kan het zijn dat de tijd daarvoor te kort is. Daarom heeft de wijkraad verzocht de termijn voor indienen zienswijzen een paar week te verlengen. Op dit moment is niet bekend of de gemeente dit verzoek gaat inwilligen.

Bronnen:

 1. https://www.apeldoorn.nl/afvalplan-apeldoorn-noord
 2. https://www.apeldoorn.nl/ter/Voorbereidingen-voor-nieuw-systeem-afvalinzameling-in-noordelijk-Apeldoorn-van-start
 3. Nieuwsbrief_inloopmiddagen_recycleplan

 

Veranderingen bij de Apenheul

Apenheul is aan uitbreiden. Het Apeldoornse dierenpark heeft in de afgelopen periode het oude hoofdgebouw, dat stamt uit de jaren tachtig, gesloopt. Er komt een nieuw dwergapengebied voor in de plaats, met daarbij het grootste ‘insectenhotel’ van Europa. Daarnaast komt er in het nieuwe gebied ook een moderne horeca voorziening.

In het oude gebouw bevonden zich onder meer het kantoor en de kantine van het park. “We willen Apenheul graag ontwikkelen en dit gebied leent zich daar uitstekend voor”, vertelt Apenheul-directeur Roel Welsing. “Want hier hebben we heel veel vierkante meters waar gasten tot nu toe geen toegang toe hadden.”

Er komt ook een grote speeltuin, gelegen naast de wolapen. Het nieuwe gebied moet in 2020 af zijn. Bezoekers zullen dit jaar geen last hebben van de werkzaamheden, verwacht Welsing. “Want je loopt gewoon prachtig de route die je altijd loopt.”

Inloopavond Westpoint

De gemeente heeft een inloopavond gepland om informatie aan buurtbewoners te geven over de plannen om het leegstaande kantoorpand Westpoint om te vormen tot een woongebouw. De inloopavond is op 1 oktober a.s in de Oude Enk aan de Vosselmanstraat 10 tussen 19.00 en 21 uur. De laatste versie van de plannen voor het Westpoint zal worden getoond. Het plan voorziet nu in 94 appartementen met diverse groottes. Het oorspronkelijke plan met alleen maar kleine appartementen is van tafel. De openbare ruimte om het Westpoint zal worden vernieuwd. Naast parkeerplaatsen worden er groenvoorzieningen, een speelplek en een hondenuitlaatplaats geprojecteerd. Om het parkeren zo goed mogelijk te regelen  komt er vergunningparkeren.

Na de inloopavond wordt naar verwachting in november dit jaar de procedure gestart om de huidige kantoorbestemming te wijzigen naar een woonbestemming. Dan is er mogelijkheid om formele zienswijzen in te dienen.

Oplevering Spartahof

Op vrijdagmiddag 10 mei 2019 is door wethouder Mark Sandmann, vertegenwoordigers van het bouwbedrijf Trebbe én een vertegenwoordiger van de vroegere Spartafabriek (tegenwoordig de Accell Group) het bouwproject Spartahof officieel opgeleverd.  Veel bewoners waren aanwezig om de opening van hun buurt bij te wonen.

De opening gebeurde door het plaatsen van een gedenksteen in de gevel van het hoekhuis, waar ook de stylische fietsen op het dak staan. Op de gedenksteen staat een afbeelding van de oprichter én directeur van de Spartafabriek, de heer Schakel.

Er moeten nog wat afrondende werkzaamheden worden verricht om het project compleet te maken.  Ons wijkgebied Brink & Orden heeft er een mooie buurt bij gekregen!

De wijkraad wenst de bewoners veel woonplezier.

Nieuwe containers

De  gemeente heeft in 2017 een nieuw afvalbeleid vastgesteld.  Dat beleid wordt in september en oktober 2019 in onze wijk uitgevoerd.

De grijze container krijgt een oranje klep

Apeldoorn gaat de komende jaren inzetten op meer afvalscheiding. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor een breed pakket aan maatregelen nemen. Zo krijgt de grijze container een oranje klep. In deze oranje container kan vanaf dat moment plastic, metaal en drankverpakking (PMD) worden gedeponeerd. De oranje container wordt, net als de groene en blauwe container, gratis van huis opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die daarna overblijft, kan weggebracht worden naar speciale ondergrondse containers in uw buurt.  De oude afvalpas vervalt. Daarvoor in de plaats komt er  een pas waarmee u de restafvalcontainers kan openen. Met deze pas kan u ook naar de milieupleinen aan de Aruba en in Vaassen. De restafvalcontainer in uw buurt krijgt 2 trommels van resp 40 (zakje 30 liter) en 80 liter (zakje 60 liter) groot. Tarief resp € 0,72 en € 1,44

Indien men dat wenst kan een kleine grijze container worden genomen, De kosten daarvan zijn   eenmalig € 25. Voor het ledigen daarvan is een melding naar Circulus-Berkel noodzakelijk. Circulus-Berkel die route en tijdstip bepaalt, brengt dan € 7,58 in rekening.

Bewoners van deze wijken en kernen ontvangen per post nieuwsbrieven met nadere informatie. Wijken ten noorden van de spoorlijn gaan na de zomer over op het nieuwe systeem. Zij ontvangen in september nadere informatie over de wijzigingen.

Bewoners ontvangen ook een brief met een planning voor uw adres en een persoonlijke code. Deze code heeft u nodig wanneer u zich wilt afmelden voor de PMD-container of aanmelden voor de luiercontainer en grijze container. Bewaar deze nieuwsbrief en planning daarom goed.

Inloopbijeenkomsten
In de nieuwsbrief treft u ook een uitnodiging aan voor een inloopbijeenkomst. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. U kunt daar ook terecht wanneer u bij het aan- of afmelden hulp nodig heeft.

Ontwerp bestemmingsplan Karwei naar Lidl

Bouwbedrijf Nikkels heeft in samenwerking met architect, Lidl en gemeente ter plaatse van de voormalige bouwmarkt Karwei (op de hoek van de Asselsestraat en de Beatrixlaan) een plan ontwikkeld voor een nieuwe supermarkt. Nikkels heeft over de plannen info aan naburige bewoners gegeven. Naar Lidl-maatstaven wordt het een kleine supermarkt. Hieronder de aankondiging zoals wij die van de gemeente ontvingen.

Vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Asselsestraat 171-173 en Hoefweg 1 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1369-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de realisering van een supermarkt met twee woningen, het kantoor behorende bij de supermarkt en de technische ruimte op de verdiepingen. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

 • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Asselsestraat 171-173 en Hoefweg 1’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
 • mondeling: maak een afspraak met de heer M. Beimer, tel. (055) 580 2476.
 • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

De gemeente Apeldoorn verstrekt subsidie voor het afkoppelen van regenwater

Afkoppelen betekent dat het regenwater van uw dak niet langer onnodig in het riool terecht komt. Het voordeel hiervan is onder andere dat het riool minder vol wordt en dat er daardoor minder kans is op wateroverlast en -schade Door de regenpijp af te koppelen van het riool, wadi’s en/of een groen dak aan te leggen wordt onder andere dat het riool minder vol wordt en is er minder kans op wateroverlast en -schade. De gemeente neemt zelf ook maatregelen om wateroverlast en -schade tegen te gaan. Een en ander heeft u kunnen lezen in ons wijkblad van vorig jaar.

Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook altijd contact opnemen door te mailen naar regenwater@apeldoorn.nl

Afkoppel folder gemeente Apeldoorn

Verbouwplannen Westpoint van kantoorgebouw naar woongebouw

Het  omvormen van kantoorgebouwen naar woongebouwen gebeurt al een aantal jaren  in Apeldoorn en elders. Het leegstaande en naar de omgeving overlastveroorzakende Westpoint is ook voor een dergelijke verbouwing in beeld gekomen. Op 16 januari j.l. hebben het buurtcomité ‘’Overlast Westpoint’’, en de wijkraden Centrum (noordwest), De Sprengen en Brink & Orden een presentatie van de projectontwikkelaar BUN over de meest recente plannen bijgewoond. De wijkraden hebben na deze presentatie een gezamenlijk standpunt over het plan opgesteld.

Begin voorjaar 2018 en daarvoor hebben BUN en gemeente een plan geopperd voor 72 kleine appartementen en een aantal wat grotere appartementen. Naburige bewoners zagen grote bezwaren tegen dat plan. Naar aanleiding van die bezwaren hebben de 3 betrokken wijkraden zich achter het buurtcomité geschaard en zijn met het comité in overleg gegaan met BUN en gemeente. Dat overleg heeft na de zomer 2018  geleid tot een nieuw maar weliswaar voorlopig plan met veel minder kleine appartementen. De wijkraden beschouwen dat als een positieve ontwikkeling.

Op 16 januari j.l.heeft BUN een nader uitgewerkt maar nog steeds een voorlopig plan gepresenteerd. De drie betrokken wijkraden zijn verheugd dat er nu een integrale aanpak wordt gepresenteerd wat betreft het Westpointgebouw en de directe omgeving.  BUN heeft ons een doordacht plan getoond waarbij goede elementen van het bestaande gebouw gehandhaafd blijven. In samenwerking met de gemeente wordt er zowel aandacht besteed aan parkeren als aan groen. De wijkraden begrijpen dat de afweging van deze twee laatste  zaken een dilemma kan zijn. Naar ons idee is er tot nu toe een aanvaardbare balans gevonden. Nadere uitwerking van het plan zal uitwijzen of het aantal parkeerplaatsen in overeenstemming is met het verbouwplan. En of daarbij voldoende ruimte overblijft voor groen, spelen en honden uitlaten

Wij zijn van mening dat met het voorliggende plan van BUN gekoerst wordt naar een woonsituatie zoals in Apeldoorn en daarbuiten veelvuldig voorkomt en maatschappelijk wordt aanvaard.

Woonagenda 2018-2021

De gemeente heeft onlangs in overleg met wooncorporaties en een aantal andere partijen een concept woonagenda opgesteld. Tijdens de(voor)inspraakperiode heeft de wijkraad de volgende reactie gegeven:

Duurzaamheid/energietransitie
Wij vinden de tekst nog te vrijblijvend. Er wordt aangegeven dat in 2050 de energietransitie moet zijn voltooid. Eind vorige eeuw werd al gesteld dat Apeldoorn in 2020 energieneutraal moet zijn. Tot nu toe (bijna 2020) zijn er wel relatief kleine stappen genomen. Het is nu wel het moment dat er een concreter plan van aanpak
inclusief planning wordt gemaakt om te komen tot een energietransitie. Wij verwachten technische en financiële
problemen bij de transitie van met name de oudere woningen. Het wordt zeer kostbaar om deze woningen te voorzien van de noodzakelijke grondige isolatie, als dat technisch al mogelijk
zou zijn. Wooneigenaren zullen deze hoge kosten niet of nauwelijks kunnen opbrengen. Wij vinden het opstellen van de warmtekansenkaart een goed begin maar meer dan dit is die warmtekansenkaart niet. Het is te voorzien dat oudere woningen blijvend energietoevoer van buiten af nodig zullen hebben. Hierbij de volgende vragen:

 • Heeft de gemeente per wijk bodem- of dossieronderzoek gedaan naar de kansen van geothermie ?
 •  Is er kans dat er per wijk een centrale winning komt van geothermie ?
 • Is al gekeken naar de kansen van een ‘’waterstofcentrale’’ ?
 • Idem van een ‘’groengascentrale’’ ?

Wij zien nog niet in de woonagenda dat de gemeente hierover  verlegt met energiebedrijven. Als dergelijk overleg te weinig op zou leveren, bevelen wij de oprichting van een gemeentelijk
energiebedrijf aan zoals in de voorgaande eeuw met vergelijkbare gemeentelijke bedrijven heeft plaats gevonden. Wij beseffen dat dit strijdig is met de huidige tijdgeest maar de noodzaak tot een dergelijk energiebedrijf kan eerder nodig zijn dan nu wordt gedacht.
Veel bewoners zijn in onzekerheid welk verwarmingssysteem aangeschaft moet worden als de huidige gasgestookte centraleverwarmingsketel is versleten. Wij dringen er bij de gemeente op aan om snel een einde te maken aan deze onzekerheid.

Levensloopbestendige woningen
Het aandeel levensloopbestendige woningen in de huidige woningvoorraad is te laag gezien de (toekomstige) behoefte. Wij pleiten er voor een zo groot mogelijk aantal nieuwbouwwoningen direct levensloopbestendig (en energieneutraal) te laten bouwen. Een andere goede optie is om voor te schrijven dat een groot deel van de nieuwe woningen een minimale beukmaat moeten hebben van 6,30m. Deze woningen kunnen desgewenst eenvoudig aan de achterkant uitgebouwd worden met daarin een slaapkamer en een badkamer. Het is lastiger om bestaande woningen om te bouwen. Wij bevelen aan –als er in een rij een woning vrijkomt met daarnaast (in de nabij toekomst) zorgbehoevende mensen – de leegkomende woning bij voorrang toe te wijzen aan familie (kinderen) die dan mantelzorg kan verlenen.

Woningtoewijzing/doorstroming
De hierboven aangeven wens om energieneutrale en levensloopbestendige nieuwbouwwoningen zal leiden tot hogere bouwkosten. Kosten die met name voor starters niet te betalen zijn. Het is goed om voor alle doelgroepen een woningvoorraad te kunnen bieden. Ook om te zoeken naar de nieuwe woonvormen. Hoe lastig het ook is, maar doorstroming van ouderen naar levensloopbestendige woningen waarbij deze plaats maken voor starters op de woningmarkt is en blijft van essentieel belang. De bevordering van doorstroming zal naar ons inzicht nader in de woonagenda benadrukt moeten worden.

Oproep aan lezer(s) van dit artikel in deze nieuwsbrief
Heeft u opmerkingen of vragen dan zal de wijkraad proberen deze mee te nemen dan wel te beantwoorden.