Categoriearchief: Bouwen & Wonen

Bericht van de gemeente over komende energie transitie

We gaan van het aardgas af. Dat is duidelijk. Maar er is nog veel onduidelijk. Want hoe gaan we dat doen? Wat betekent dit voor u? Hoe gaan we onze huizen in de toekomst verwarmen? En wie gaat dit allemaal betalen?

De gemeente gaat samen met inwoners en partners de komende jaren stappen zetten om van het aardgas af te gaan. De eerste stap is het maken van een Transitievisie Warmte.
Tijdens een online bijeenkomst nemen we u mee in wat er moet gebeuren en beantwoorden we de volgende vragen:
• Waarom moeten we van het gas af?
• Hoe gaan we het proces in Apeldoorn samen vormgeven?
• Hoe werkt dat, van het aardgas afgaan?
Kijkt en doet u mee met deze interactieve avond? Meld u nu aan!

Datum: dinsdag 19 januari 2021
Tijd: 19.30 – 21.00 uur (digitale inloop vanaf 19.30 uur. Start programma om 19.45 uur)
Aanmelden: kan via deze Link: https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/aardgasvrij

Een online bijeenkomst
Vanwege covid-19 wordt de bijeenkomst online gehouden. Via een computer of tablet kunt u makkelijk actief deelnemen en online vragen stellen of reageren op stellingen.

Het programma
Vanaf 19.30 uur kunt u inloggen om beeld en geluid te testen. Om 19.45 uur opent gespreksleider Anja Wormeester de avond en introduceert de gasten. Ook vragen we u een aantal keer te reageren en kunt u via de chat zelf vragen stellen. Dit is wat u kunt verwachten:

Helga van Leur legt uit: Waarom gaat Nederland van het aardgas af?
Klimaatverandering. Het broeikaseffect. Duurzaamheid. Helga neemt ons mee in de veranderende wereld om ons heen. Waarom moet ons land van het aardgas af? Welk effect heeft uw gedrag en hoe kunt u het verschil maken? Helga legt uit en test uw kennis.

Ellen Luten neemt u mee in het proces: Hoe pakken wij dit in Apeldoorn aan?
In het klimaatakkoord is afgesproken: Nederland gaat van het aardgas af. Maar hoe doen we dat met elkaar? Ellen Luten, programmamanager energie bij de gemeente Apeldoorn, legt uit hoe we dit jarenlange proces in Apeldoorn aanpakken. Wat is een transitievisie?
Hoe bepalen we in Apeldoorn de volgorde van de wijken? En wanneer kunt u als inwoner zelf aan de slag? Een kijkje in het proces waar de gemeente samen met de Samenwerkende Woningcorporaties Apeldoorn (VSW), deA en Liander hard aan werkt.

Machiel Karels brengt in beeld: Hoe werkt dat, van het aardgas afgaan?

Van energiebron naar woning zonder te veel overlast. Een interactief programmaonderdeel waarbij Machiel, consultant Buro Loo, uitlegt wat er onder de grond en in de wijk gebeurt bij het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.
Zo weet u wat u in de toekomst kunt verwachten.

Rik te Koppele woont aardgasvrij: Wat zijn do’s en don’ts?

Een inwoner van Apeldoorn die van het gas af is laat u alvast zien hoe hij dit voor zijn eigen woning heeft geregeld.

Planvorming uitbreiding Albert Heijn gaat verder

Albert Hein aan de Schapendoesweg werkt aan een plan om de winkel uit te breiden. Reden daarvoor is dat de klanten toenemend vragen om verse gemaksproducten. Zoiets vraagt nu eenmaal meer ruimte.
Vorig voorjaar is het plan gepresenteerd aan aanwonenden en wijkraad. Er zijn een aantal reacties gegeven. Onlangs heeft AH een tussenfase voor het plan gepresenteerd aan een deel van de aanwonenden, gemeente en wijkraad middels een videovergadering. Er werd hiermee gereageerd op de opmerkingen van dit voorjaar. Er kwamen onlangs nog vragen uit de buurt over herinrichting van de openbare ruimte van de Schapendoesweg en het parkeerterrein. Begin komend jaar reageert AH na overleg met gemeente op die vragen.
Er wordt ook gesproken over hoe informatie te geven aan alle aanwonenden. Een traditionele informatie met tekeningen aan de wand is met de huidige situatie met het Covid-virus niet te verwachten. Hopelijk kan er binnenkort een oplossing aangegeven worden hoe iedereen zo goed als mogelijk geïnformeerd kan worden.

De mannen die 1200 kilometer riolering onderhouden en vervangen

Een kijkje in de wereld van Beheer & Onderhoud

Maar liefst 1200 kilometer riolering in de gemeente Apeldoorn; heb je daar wel eens bij stil gestaan? Het doel van de mannen van rioolonderhoud is dat alle bewoners niet merken dat het riool er is. Wil de Ridder (vakspecialist riolering), Cees Petersen (unitleider water en riolering) en het team rioolonderhoud (bestaande uit acht personen) houden zich dagelijks bezig met de riolering in onze gemeente. Zij zorgen er namens Beheer & Onderhoud voor dat de riolering functioneert, ze repareren schades, verhelpen lekkages en houden het riool schoon. Zo speelt er zich ontzettend veel af onder onze Apeldoornse grond. Wil en Cees vertellen er graag over.

Twee soorten riolen
Er bestaan twee soorten riolen, namelijk het traditionele riool waarbij vuil water en regenwater gemengd worden opgevangen en het afgekoppelde systeem waarbij het vuile water apart van het schone regenwater wordt opgevangen. Wil legt uit: “We kijken steeds vaker of er ‘afkoppelkansen’ zijn. Dit houdt in dat we het traditionele riool vervangen voor een nieuw riool waarbij het schone regenwater apart wordt opgevangen. We hebben hier maandelijks een ‘wateroverleg’ over. Het schone regenwater wordt steeds meer opgevangen in wadi’s. Deze wadi’s zien we met name in nieuwbouwwijken. Het zijn eigenlijk droge rivierbeddingen die een overvloed aan water kunnen opvangen in natte periodes. Het is dus geen rioolwater meer dat omhoog komt, maar altijd schoon water. Dit is hygiënischer voor de bewoners en beter voor het milieu. Wanneer riolen zijn afgekoppeld, is dit ook beter voor de wateropvang bij extreme regenbuien. Het zal nog wel eens voorkomen dat er water op straat komt te staan, maar weet wel dat dit altijd schoon regenwater is. Het mag wat ons betreft best wat hinder opleveren, maar wij willen er altijd voor zorgen dat de overlast beperkt blijft.”

Goede afstemming over vervanging riolen
Er vinden met grote regelmaat rioolinspecties plaats om vast te stellen waar schades zich voordoen en op basis daarvan worden er maatregelen genomen. Wil vertelt: “Wanneer we maatregelen nemen, proberen we dit zo veel mogelijk te combineren met bijvoorbeeld wegwerkzaamheden. Als er een riool compleet vervangen moet worden, moet de weg toch opengebroken worden. Wanneer dit gecombineerd wordt met andere werkzaamheden scheelt dat aanzienlijk in de kosten. We hebben dan ook regelmatig contact met de beleidsmedewerker Ruimtelijke Leefomgeving. Riolering gaat in onze gemeente zo’n 70 tot 80 jaar mee. In het verleden is er altijd veel aandacht geweest voor leidingherstel, maar de laatste jaren kiezen we daarnaast ook steeds vaker voor het renoveren van putten. Er werd lange tijd gedacht dat de putten weinig te verduren hadden, maar we weten inmiddels wel beter. Dit soort grootschalige ingrepen worden uitgevoerd door een externe aannemer.”

Innovaties in rioleringssystemen
“Binnen onze afdeling zijn we altijd bezig met innovaties op het gebied van riolering”, vertelt Wil. “We kijken natuurlijk naar landelijke trends, maar ook binnen onze afdeling worden er innovaties uitgeprobeerd. We hebben altijd de focus op wat het beste werkt, hoe onderhoudsvriendelijk het is en hoe de status op de lange termijn zal zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met een pilot onder de parallelweg aan de Zwolseweg in Apeldoorn. Hier hebben we waterbergende bestrating aangebracht. In deze innovatieve bestrating loopt het water via de kolken de fundering in. Van hieruit kan het water breed de grond in vloeien.”

Risico’s voor riolen
De risico’s voor riolen zijn groot. Cees vertelt: “We zien vaak dat riolen verstopt raken door vet en vochtige doekjes. Wc-papier lost wel op in het water, maar vochtige doekjes niet. Ook wordt er nog steeds veel frituurvet en jus weggespoeld. Dit gaat stollen en zorgt voor problemen. Verder zien we verstoppingen door wortelgroei van bomen en struiken. Bij voegen tussen de leidingen groeien deze wortels soms naar binnen. Bij rioolinspecties komen we regelmatig flinke wortels in de leidingen tegen. Een ander risico voor riolen is instorting. Dit heeft vaak een lekkage als oorzaak. Door de lekkage spoelt het zand onder de verharding weg, ontstaat er een holle ruimte en is instorting het gevolg. Het asfalt erboven kan soms tijden lang intact blijven, maar het gaat geheid een keer mis. Hier kan een bewoner zelf niets aan te doen, maar aan het doorspoelen van vochtig toiletpapier en vet kan iedereen zelf wel wat doen.”

Verschil tussen kolk en put
Jaarlijks worden er binnen onze gemeente zo’n 500 tot 600 meldingen over riolering gedaan. “Bij klachten hebben bewoners het vaak over putten, terwijl het dan om een kolk gaat. De kolk is de plek waar het water het riool in stroomt. Kolken zie je meestal aan de zijkant van de weg. Als er een watermotiefje op de kolk staat, betekent dit dat het om een afgekoppeld systeem staat. Hier wordt het regenwater dus apart opgevangen. Putten zijn de grote deksels die je in het midden van de weg ziet”, vertelt Cees.

Klachten verhelpen
“Niet alle meldingen moeten acuut worden opgelost. Soms kan het wachten en worden gecombineerd met andere werkzaamheden”, aldus Wil. “Wat voor bewoners in ieder geval goed is om te weten, is dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor het water op eigen terrein. Op de grens van hun tuin en het gemeentelijke deel zit een controleputje op zo’n meter diepte. Wij weten precies waar die putjes zitten. Als er een melding komt, wordt vanuit dat putje gekeken aan welke kant het probleem ligt. Ligt het aan de kant van de gemeente (staat het controleputje vol) dan lossen wij het op. Ligt aan de kant van de bewoner (staat het controleputje leeg), dan moet hij of zij zelf hulp inschakelen via een rioleringsbedrijf. Bewoners worden overigens ook gestimuleerd om dakwater zelf op te vangen en ook om hun tuin groen te maken zodat water opgenomen kan worden. Er is de mogelijkheid om subsidie te ontvangen. Ga hiervoor naar www.Apeldoorn.nl/subsidie-afkoppelen-regenwater

Recente ontwikkelingen “De Kleiberg”

Een pensioenfonds in het zuiden van ons land heeft het complex De Kleiberg in het bos achter de Koning Willem III kazerne aangekocht. Dit complex was een aantal jaren geleden in gebruik als politieacademie. Dit pensioenfonds wil in samenwerking met een aantal projectontwikkelaars plannen maken om dit complex te herontwikkelen. Om de planontwikkeling te kunnen sturen heeft de gemeente Apeldoorn een zogenaamd Ruimtelijk Kader opgesteld. Onlangs heeft hierover een consult in de gemeenteraad plaats gevonden. Hierbij heeft de meerderheid in de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor een opleidingsinstituut. Ook werd een voorkeur aangegeven voor een (opleidings)instituut voor (digitale) veiligheid.
Andere mogelijkheden die in het Ruimtelijk Kader werden genoemd zijn bouw van (zorg)woningen en de ontwikkeling van een recreatiespot. De gemeente gaat na het consult bij de gemeenteraad het Ruimtelijk Kader bespreken met het pensioenfonds. Vervolgens is het pensioenfonds aanzet de plannen nader uit te werken.

Waterstof: zin en onzin

Waterstof: er wordt veel over gesproken. Volgens sommigen het ei van Columbus, volgens anderen een energiedrager met nog veel haken en ogen, zeker bij het gebruik in woonwijken. Is het wel of geen goede oplossing? Zijn er voorwaarden voor de inzet, of is het een utopie?
Op dinsdagavond 24 november organiseert de gemeente Apeldoorn in samenwerking met platform Energiek Apeldoorn een online debat over de toepassing van waterstof als energiedrager in de gebouwde omgeving. Fans en sceptici gaan met elkaar in gesprek en proberen de zin en onzin van elkaar te scheiden. De bijeenkomst is onderdeel van een serie themabijeenkomsten over Apeldoorn in de energietransitie.

Datum: dinsdag 24 november
Tijd: 19:30 – 21:00 uur
Wilt u online deelnemen via internet ?: Meld u direct aan

U kunt zich nu alvast aanmelden
Vanwege de huidige situatie omtrent covid-19 wordt de bijeenkomst online gehouden. Via een computer of tablet kunt u makkelijk actief deelnemen en online ook uw vragen stellen of reageren op stellingen. U kunt zich alvast aanmelden via deze link: https://fd10.formdesk.com/apeldoorn/waterstof.

Meer informatie kan u vinden via:
https://www.energiekapeldoorn.nl/evenementen/themabijeenkomst-waterstof-online/

“Westpoint” wordt een appartementencomplex

De lelijke puist in de Apeldoornse binnenstad mag worden opgeknapt. De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor kantoorkolos “Westpoint”. Dat maakt de weg vrij om er 94 woningen in te realiseren.
Het verpauperende gebouw waar ooit 600 ambtenaren werkten, zorgt al vele jaren voor grote ergernis en overlast in de buurt.
De gemeenteraad is blij dat er eindelijk een plan is waar ‘iedereen tevreden mee zou moeten zijn’, zo bleek gisteravond tijdens de politieke behandeling. Alle fracties zeggen het te steunen. De besluitvorming tijdens de raadsvergadering van volgende week is daarmee nog slechts een formaliteit.

Grote supermarkt
De vorige keer dat er een uitgewerkt plan lag, was dat totaal anders. Toen wilden burgemeester en wethouders projectontwikkelaar Bun groen licht geven om “Westpoint” te slopen en er een grote supermarkt te bouwen.
Dat was in strijd met het eigen detailhandelsbeleid – de gemeente wil geen nieuwe supermarkten buiten de winkelcentra – maar B en W wilden daar wel overheen stappen om eindelijk van het probleem Westpoint af te zijn. Op de valreep torpedeerde de gemeenteraad dat, tot woede en verbijstering van de projectontwikkelaar.
Ook omwonenden waren zwaar gefrustreerd. Hun hoop een mooie supermarkt in de buurt te krijgen op de plek van ‘die lelijke puist’ vervloog. Toen Bun vervolgens een plan ontwikkelde om het pand te strippen en er woningen in te realiseren, werd hun humeur er niet beter op. Er zouden te veel mensen in het gebouw worden gepropt, klaagden ze. Dat zou de buurt geen goed doen.

Complimenten
Voor de manier waarop de projectontwikkelaar met de zorgen is omgegaan kreeg Bun de complimenten van meerdere politieke partijen in de Apeldoornse gemeenteraad. Met 69 sociale huurwoningen en 25 woningen in het middensegment, voorziet “Westpoint” in een grote behoefte.’’
De gemeenteraad kan daarom amper wachten op het moment dat Bun aan de slag gaat, wat afhangt van de vraag of tegenstanders nog gaan procederen. Als het aankomt op een procedure bij de Raad van State dan geeft dat vertraging. Bun zelf gaf al aan zo snel mogelijk aan de slag te willen. Voor de toekomstige huurwoningen wordt al veel belangstelling getoond.

Algemene vergadering op 28 oktober gaat niet door

Helaas zijn we genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober a.s. af te gelasten. Gezien de huidige coronamaatregelen mogen er 30 personen samenkomen, inclusief bestuurs- en commissieleden van de wijkraad. Dat zou betekenen dat een zeer beperkt aantal bewoners aanwezig zou kunnen zijn. Echter wij willen ook geen enkel risico nemen en hebben daarom besloten de AV niet te laten doorgaan.
Hopelijk kunnen we u in onze voorjaarsvergadering ontmoeten. In het eerstvolgende wijknieuws houden we u op de hoogte van datum en locatie.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u gerust contact op met ons secretariaat (zie website).
Wij wensen u sterkte en gezondheid toe.

Nieuwe ontwikkelingen Kleiberg

Het complex Kleiberg is nu in het bezit van een pensioenfonds. Dat pensioenfonds overlegt met enkele projectontwikkelaars en de gemeente over mogelijke toekomstige invulling. De betrokken afdeling(en) binnen de gemeente hebben een Ruimtelijk Kader voor de Kleiberg opgesteld. Het Ruimtelijk Kader wordt donderdagavond 1 oktober 2020 in de Politieke Markt behandeld. Deze behandeling kunt u via internet volgen via https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/id=611

Brief van 28 september 2020 van de wijkraad aan de Voorzitter Politieke Markt Apeldoorn.
Betreft: Inspraakreactie op Ruimtelijk Kader Kleiberg

Geachte voorzitter

De wijkraad is verheugd dat er nu een oplossing wordt gezocht voor de leegstaande gebouwen op de Kleiberg. Gaarne willen wij u een en ander meegeven voor de consultatie van het Ruimtelijk Kader in de Politieke Markt op 1 oktober a.s.
De wijkraad heeft een sterke voorkeur om het complex terug te geven aan de natuur. Op dit moment wordt het complex omgeven door Natura 2000 gebied. Door het teruggeven aan de natuur ontstaat er een aaneengesloten gebied waarvan natuur en natuurliefhebbers zullen profiteren. Gelijkertijd houdt de wijkraad rekening dat dit teruggeven problemen bij de huidige eigenaar en potentiële ontwikkelaars geen bruikbare optie zal zijn. Hierbij nog een inhoudelijke reactie op de drie genoemde opties.
– Een beperkte vorm van recreatie lijkt ons zeer bruikbaar. Intensieve recreatie lijkt ons uitgesloten . M.a.w. de wijkraad is tegen een grote publiekstrekker of gebruik als attractieterrein.
– Een toekomstige gebruik als woonzorgcentrum, opleidingsinstituut voor natuur of duurzaamheid is denkbaar.
– Footprint huidige bebouwing liefst verminderen, nieuwe bebouwing niet hoger dan 12 meter, geen groter bouwvolume dan het huidige bouwvolume en niet meer verharding.
– De toename van het verkeer naar de Kleiberg beperken. Verkeersbewegingen naar de Kleiberg zo veel als mogelijk via de Sportlaan. Daarbij te denken aan het treffen van enkele verkeersvoorzieningen aan de Sportlaan, Ordermolenweg en Pieter de Hooghlaan vanaf de Laan van Spitsbergen.
Met betrekking tot het bestemmingsplan is de wijkraad gehecht aan een nieuw bestemmingsplan voor de Kleiberg. Immers de huidige bestemming voor de Kleiberg is geregeld in de voorloper van het huidige bestemmingsplan voor Brink en Orden en is daarom gedateerd. De bestemming voor de Kleiberg is verdient een update naar moderne inzichten overeenkomstige eerdere mededelingen door de gemeente.

Wij zijn bereid om deze reactie mondeling toe te lichten.

Met vriendelijke groet

Margaret Bakker
Interim voorzitter wijkraad Brink & Orden