Categoriearchief: Groen & Kunst

Groot onderhoud vijver park Berg en Bos afgerond

De vijver in park Berg en Bos is flink onderhanden genomen: de gemeente heeft de sliblaag laten verwijderen en de wanden van de vijver zijn weer waterdicht gemaakt. Dat was nodig om het natuurlijk evenwicht van de bosvijver te herstellen. In het najaar van 2020 is aannemer Gerwers met voorbereidende werkzaamheden gestart en heeft men 1400 kubieke meter slib verwijderd. In maart 2021 waren de werkzaamheden afgerond.

Geschiedenis
De vijver bestaat al heel wat jaren. In 1932 is de bosvijver aangelegd en werd toen door grondwater gevoed. Door daling van de grondwaterstand was het noodzakelijk om in 1973 de vijver te voorzien van een folie, afgedekt met een dikke laag zand. Nu, 47 jaar later, heeft men de sliblaag die in al die jaren is ontstaan verwijderd en zijn de wanden van de vijver weer waterdicht gemaakt.

Natuurlijk evenwicht
De uitbraak van blauwalg een aantal jaar geleden duidde op het verstoorde natuurlijk evenwicht. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar waterbodem en diktes van de sliblagen. De sliblaag op de bodem van de vijver bleek mede de oorzaak van de blauwalgenbloei. In de tussentijd zijn onder andere de karpers uit de vijver verwijderd.

Flora en fauna
Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft er een flora en fauna onderzoek plaatsgevonden. Daarbij zijn geen beschermde dier -en plantensoorten aangetroffen. Er werd gewerkt volgens de gedragscode Wet Natuurbescherming voor waterschappen. Daarin staan de voorwaarden beschreven waaronder het werk mag worden uitgevoerd.

Onderhoud
Oorspronkelijk stond het groot onderhoud al in 2019 gepland. Net als talloze andere baggerwerkzaamheden in ons land is toen ook dit project stil komen te liggen vanwege de stof(groep) PFAS. Het afgelopen jaar is de norm verruimd waardoor grond en slib met PFAS mag worden afgevoerd en verwerkt.
Bron: website gemeente Apeldoorn

Pergola binnenterrein medisch centrum ‘Orderbron’

In 2020 is onder de naam “Johan Hartmann Tuin” de beweegtuin op het binnenterrein van het Gezondheidscentrum Orderbron geopend. Om het geheel meer aanzien te geven is er van het Orderplein een pergola geplaatst. De kosten van deze pergola zijn door uw wijkraad betaald. Deze staalconstructie oogt nu vrij kaal, maar zal in het voorjaar van 2021 een groene uitstraling krijgen door de aangeplante klimop.

Algemene vergadering op 28 oktober 2020 gaat niet door

Helaas zijn we genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober a.s. af te gelasten. Gezien de huidige coronamaatregelen mogen er 30 personen samenkomen, inclusief bestuurs- en commissieleden van de wijkraad. Dat zou betekenen dat een zeer beperkt aantal bewoners aanwezig zou kunnen zijn. Echter wij willen ook geen enkel risico nemen en hebben daarom besloten de AV niet te laten doorgaan.
Hopelijk kunnen we u in onze voorjaarsvergadering ontmoeten. In het eerstvolgende wijknieuws houden we u op de hoogte van datum en locatie.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u gerust contact op met ons secretariaat (zie website).
Wij wensen u sterkte en gezondheid toe.

Dieren in de winter

Vleermuis.
Tijdens de winter is er voor vleermuizen te weinig voedsel om te kunnen overleven. Daarom gaan ze in het late najaar op zoek naar een plek om hun winterslaap te houden. De vleermuis heeft wel een aantal dingen nodig om goed in winterslaap te kunnen gaan. Hun plaats moet koel zijn (tussen de 2 en 10 graden), het mag er dus niet vriezen. Het moet een donkere ruimte zijn en de lucht moet een hoge luchtvochtigheid hebben. Ook moet het een rustig plekje zijn, zodat de vleermuis niet wakker gemaakt wordt. Veel soorten vleermuizen zijn daarom te vinden in grotten. Er zijn ook soorten die in holle bomen of spouwmuren overwinteren. Tegenwoordig worden er ook speciale slaapplaatsen gemaakt voor vleermuizen.

Voordat ze gaan slapen.
Vleermuizen bereiden zich voor op hun winterslaap door in het najaar flink te eten. Hierdoor leggen ze een flinke vetlaag aan, die ze in de winter als reserves kunnen gebruiken.

De egel.
Om zich voor te bereiden op de winterslaap gaat de egel eerst heel veel eten in de herfst. Zo krijgt de egel een vetlaag die hij als voorraad kan gebruiken in zijn winterslaap.
Wanneer het buiten rond de 9 graden is, gaat de egel op zoek naar een beschut plekje, bijvoorbeeld onder een boomstam. Hij maakt een nestje van takjes, gras en blaadjes. Wanneer het nestje klaar is, maakt de egel een holletje en rolt hij zichzelf op. Nu kan de egel beginnen met zijn winterslaap. De egel beweegt zo min mogelijk, dan gebruikt hij ook bijna geen energie
In het lijfje van de egel verandert tijdens zijn winterslaap heel veel. Om nog meer energie te besparen daalt zijn hartslag van gemiddeld 180 slagen per minuut naar 20 slagen per minuut. De ademhaling daalt van gemiddeld 45 keer per minuut naar 4 keer per minuut. Zijn lichaamstemperatuur daalt van 35 graden naar 5 graden. Bij een lage temperatuur gebruik je namelijk veel minder energie. De vetlaag die hij in de herfst heeft gemaakt, gebruikt de egel beetje bij beetje. En het diertje hoeft de hele winter niet te poepen en bijna niet te plassen.
Wanneer de lente is aangebroken, wordt de egel weer wakker. Hij is heel veel afgevallen, omdat hij zijn vetlaag kwijt is geraakt in zijn winterslaap. Nu gaat de egel weer eten zoeken om aan te sterken.
De winter staat al weer voor de deur. Veel mensen gaan hun tuin netjes opruimen, “winterklaar maken”. U kunt dat beter niet doen. Laat het blad in de border (niet op het gras) liggen, zodat de egel er een veilig plekje kan vinden voor zijn winterslaap. Niet alleen de egel helpt u hiermee, maar ook andere beestjes!

Bron: www.hetklokhuis.nl

De mannen die ons een fijn woonklimaat geven

De mannen die ons een fijn woonklimaat geven

Een kijkje in de wereld van bomenbeheer en -onderhoud

In de hitte van de afgelopen zomers is er niets zo fijn als de schaduw van een boom. Dat we in de gemeente Apeldoorn kunnen genieten van zoveel bomen is echter helemaal niet zo vanzelfsprekend. Zo staan er in onze gemeente maar liefst 71.000 bomen die worden onderhouden door de mensen van de bomenploeg . Namens beheer en onderhoud zijn Ernst Jan Mulderij (vakspecialist groen) en Peter Huis in ’t Veld (technisch beheerder bomen) dagelijks bezig met het bomenbeheer en -onderhoud van gemeentelijke bomen.

Zorgplicht voor onze bomen

In de wet is vastgelegd dat bomen, door de eigenaar, zorgvuldig onderhouden moeten worden. Peter vertelt: “Iedere gemeente is verplicht om bomen gezond en veilig te houden. Hier geven we bij de gemeente Apeldoorn invulling aan met ons ‘handboek bomen’ en het ‘bomenpaspoort’. In het handboek staat onder meer dat iedere boom eens in de vier jaar wordt gecontroleerd. Na iedere controle worden de gegevens van de bomen genoteerd in het bomenpaspoort. Hierin staan ook de zogenaamde attentiebomen die meer aandacht verdienen en ieder jaar worden gecheckt.”

Bedreigingen voor de boom

Er zijn veel bedreigingen voor bomen zoals verhardingen, ondergrondse kabels, woningbouw en verkeer. Ernst Jan vertelt: “Bedreigingen tasten vaak op de lange termijn de gezondheid van bomen aan. Een teken van een ongezonde boom is vaak dat er zwammen op de stam groeien. Zwammen zijn in de meeste gevallen niet goed voor bomen, maar zijn niet altijd schadelijk. Het komt soms voor dat bewoners zwammen verwijderen, maar dit is juist niet de bedoeling. We signaleren deze het liefst zelf zodat we de situatie kunnen beoordelen. Als we vervolgens signaleren dat een boom niet meer gezond is, of zelfs onveilig is, kan er besloten worden dat de boom wordt gekapt.

Kappen en vervangen of juist niet?

Bomen worden gemiddeld zo’n 100 jaar oud. Wanneer de boom op is, wordt deze gekapt. Voor iedere boom die gekapt wordt, wordt niet standaard een nieuwe boom geplaatst. Ernst Jan legt uit: “Wanneer een boom gekapt wordt, kijken we eerst hoe de situatie in de wijk is. Soms krijgen andere bomen hierdoor juist meer ruimte om te groeien. We gaan dus voor kwaliteit van de bomen, niet voor kwantiteit. Bij elke nieuwe boom wordt er zorgvuldig gekeken of er zowel ondergronds als bovengronds voldoende ruimte is. De steeds drukker wordende ondergrondse situatie met kabels en leidingen geeft soms belemmeringen. Waar mogelijk maken we ruime boomgroeiplaatsen. De grond wordt goed los gemaakt en voorzien van voldoende organische stof. Dit is noodzakelijk om het regenwater en water vanuit de watergiften langer vast het houden. In gebieden waar het ondergronds druk is, bijvoorbeeld in de binnenstad, worden vaak ondergrondse boombunkers gebruikt om de bomen te beschermen.”

“Wanneer we nieuwe bomen plaatsen, kijken we vooruit naar het veranderde klimaat. En passen we boomsoorten toe die zich goed ontwikkelen onder drogerere omstandigheden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: acacia’s, tamme kastanjebomen, honingbomen of tulpenbomen. We zijn terughoudend met het plaatsen van eikenbomen in verband met de eikenprocessierups.”

Verschillende typen onderhoud

De bomen in de gemeente Apeldoorn worden door onderhoud in de best mogelijk conditie gehouden. Peter vertelt: “We hanteren twee verschillende typen onderhoud, namelijk: begeleidend snoeien en onderhoudssnoei. Door begeleidend snoeien kunnen bomen in een stedelijke omgeving blijven staan. Hierbij snoeien we de stammen zodat de takken tot maximaal 4.60 meter rijhoogte doorhangen en verkeer er dus ongestoord onderdoor kan rijden. Onderhoudssnoei houdt in dat we dode en slechte takken verwijderen. Naast de onderhoudswerkzaamheden boven de grond, geven we de bomen ook onder de grond veel aandacht. Zo brengen we bijvoorbeeld extra lucht en organische stoffen in de grond. Waar mogelijk, laten we zoveel mogelijk organische stoffen als bladeren bij de bomen liggen.”

Betrokken bewoners met aandacht voor bomen

In het openbaar, maar ook zeker bij bewoners thuis staan vele bomen die al 80 jaar of ouder zijn. Deze bomen krijgen de titel ‘bijzondere bomen’. “Deze bomen mogen niet zomaar gekapt worden en in een straal van tien meter mogen er, zonder vergunning, geen andere dingen worden geplaatst”, vertelt Peter. “Particulieren kunnen subsidie krijgen voor het onderhoud van deze bijzondere bomen. We willen bewoners dan ook graag vragen om deze bijzondere bomen bij ons te melden. Dit kan via de website van de gemeente. Wanneer bewoners klachten hebben over bomen kunnen ze dit via het algemene nummer van de gemeente melden. De wijkbeheerder kijkt op basis hiervan wat de situatie is. Kan hij het niet oplossen, dan worden wij ingeschakeld. We kijken wel eerst wanneer er weer onderhoud uitgevoerd gaat worden. Is dat bijvoorbeeld al over een jaar? Dan gaan we niet direct over tot actie. Tenzij de veiligheid in het geding is natuurlijk.”

Trots op prachtige bomen in Apeldoorn

In 2018 was Apeldoorn de Europese bomenstad. Het laat zien dat de bomen hier structureel op een goede manier worden beheerd. Dit houden we graag vol, maar het is uitdagend. Ernst Jan vertelt: “Het blijft een uitdaging om een prettig woonklimaat op de lange termijn te realiseren. Een boom die je vandaag plant, wordt alleen maar meer waard.” Peter vervolgt: “Ondanks de drukte in de stad willen we oude bomen graag behouden. Dit is niet altijd makkelijk, maar wij zien het als een mooie uitdaging. Wij zijn ervan overtuigd dat bomen bijdragen aan het woonplezier en de gezondheid van de bewoners van de gemeente Apeldoorn.”

Overlast van Ratten

Enige tijd geleden was er sprake van rattenoverlast in de wijk Orden. Na een inspectie van de gemeente is door middel van  camerabeelden geconstateerd dat de hoofdrioolbuis in orde is. Het  vertoont geen gaten of scheuren waar ratten door zouden kunnen.  Toch blijft het probleem bestaan. De wijkraad constateert ook dat er regelmatig voedsel, voedselafval en vogelvoer op de grond ligt. Dit trekt natuurlijk ratten aan. Op 23 mei hebben wij weer een gesprek met de gemeente om dit aan te kaarten. We zullen u middels deze digitale nieuwsbrief blijven informeren.

Uitnodiging opening IVN Beleefweekend 28 t/m 30 september

Graag nodigen wij u uit voor de opening van het IVN Beleefweekend van 28 t/m 30 september 2018. Onder het thema ‘Voor ieder wat wil(d)s!’ zullen diverse ‘gastheren van het landschap (IVN)’ activiteiten ontplooien waaraan zowel onze eigen Apeldoornse gemeenschap als de Veluwse toerist kunnen deelnemen en de Veluwe kunnen beleven.

De opening van het Beleefweekend wordt verricht door wethouder Wim Willems en Joline de Weerdt, directeur IVN, en vindt plaats op vrijdag 28 september om 16.00 uur bij het Theehuis op Stadspark Berg & Bos. Bij de opening zullen het ’50 dingen boekje’ en de ‘beleefrugzak’ landelijk worden gelanceerd. Deze materialen zijn speciaal voor kinderen ontwikkeld in het kader van natuureducatie en verkenning van de flora en fauna op de Veluwe.

Voor meer informatie: www.ivn.nl/beleefapeldoorn

Hekken Park Berg & Bos

Het stadspark Berg & Bos is vrij toegankelijk voor iedereen.

Wel zijn er hekken die ’s morgens geopend en ’s avonds gesloten worden.

Onderstaand de tijden waarop dit gebeurd.

Openen:

  • Winter: alle hekken open om 8.00uur.
  • Zomer: alle hekken open om 7.00uur

Sluiten:

  • Winter: Hek hoofdingang en Apenheul ingang sluiten om 21.00uur.  Alle andere hekken sluiten om 18.00uur.
  • Zomer: Alle hekken sluiten om 21.00uur.
  • De nachtuitgang blijft uiteraard te gebruiken.

Voor meer informatie over het stadspark, raadpleeg de website via onderstaande link

http://bergenbosapeldoorn.nl/home