Categoriearchief: Laatste nieuws

Waar hangen de Automatische Externe Defibrillators (AED’s) in onze wijk ?

Er is geen openbare database van alle AED’s die bij Hartslag.Nu zijn aangemeld. Aan een openbare database kleven een aantal nadelen.

  • De AED’s zijn geen gemeenschappelijk bezit. De informatie over de AED’s is tot personen herleidbare informatie. Sommige AED-eigenaren willen dan ook niet dat de locatie van hun AED openbaar wordt gemaakt. Daarom kunnen we geen concrete locaties vrijgeven.
  • Het belangrijkste wat omstanders in het geval van een hartstilstand moeten doen is 112 bellen. Dan wordt Hartslag.Nu automatisch geactiveerd en krijgen burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer de opdracht om te gaan reanimeren of eerst de dichtstbijzijnde AED op te halen. Als ze een AED moeten ophalen, stuurt Hartslag.Nu hen de exacte locatie van de dichtstbijzijnde AED door en eventueel de pincode van de buitenkast.
  • Een overzicht in een openbare database kan er toe leiden dat 112 niet of vertraagd wordt gebeld, omdat mensen eerst op zoek gaan naar de dichtstbijzijnde AED. In dat geval worden de professionele hulpdiensten niet of niet direct gealarmeerd én wordt Hartslag.Nu niet of niet direct geactiveerd. Dit kan levens kosten.

Voor meer informatie: zie de website van Hartslag.Nu: https://www.hartslag.nu/

Helpt u mee Apeldoorn verkeersveiliger te maken?

Vul de online enquête van de gemeente in.
Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven we hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Welke kruispunten en wegen zijn belangrijk om aan te pakken? Uw mening is belangrijk, daarom kunt u nu de online enquête over verkeersveiligheid invullen.
Link: Helpt u mee Apeldoorn verkeersveiliger te maken
Enquête: Link naar enquête

Parkeren in Orden

Ons wijkdeel Orden is gebouwd in de tijd dat auto’s geen gemeengoed waren. Inmiddels hebben veel gezinnen één auto en soms meerdere auto’s inclusief bedrijfsauto’s. Dit geeft problemen in de vaak smalle woonstraten. Aan de wijkraad werd een foto’s toegestuurd, dat in sommige gevallen men behoorlijk wat ruimte tussen geparkeerde auto’s laat. Als bewoners hun auto’s meer laten aansluiten, kunnen er in de parkeervakken meer auto’s worden geparkeerd en wordt daarmede de parkeerdruk iets minder. Hou dus rekening met uw buren bij het parkeren van uw auto.

Plannen voor voormalig belastingkantoor JFK2 aan de J.F. Kennedylaan

Vastgoedbedrijf Explorius maakt nu plannen voor de verbouw van dit voormalige belastingpand. Dit bedrijf heeft ook de nieuwe woningen in het Julianakwartier ontwikkeld. Explorius gaat uit van 100 zorgwoningen en huurappartementen in de vrije sector. Eind dit jaar wordt de bestemmingsplanwijzigingen naar Wonen verwacht. De basis voor de plannen ligt in het behoud van het gebouw, zodat er geen volledige sloop hoeft plaats te vinden. Zo kan de uitstraling van het gebouw als gemeentelijk monument eer aan gedaan worden. Als de bestemmingsplanwijziging spoedig wordt geaccepteerd, wordt in de 2e helft van 2022 het gebouw ontdaan van onnodige onderdelen. Daarna vindt in 2023 volgens de huidige planning de invulling naar woningen plaats. Begin 2024 kunnen naar verwachting de eerste bewoners naar dit pand verhuizen.
Voor meer info zie https://explorius.nl/projecten/belastingkantoor-apeldoorn