Categoriearchief: Laatste nieuws

Recente ontwikkelingen “De Kleiberg”

Een pensioenfonds in het zuiden van ons land heeft het complex De Kleiberg in het bos achter de Koning Willem III kazerne aangekocht. Dit complex was een aantal jaren geleden in gebruik als politieacademie. Dit pensioenfonds wil in samenwerking met een aantal projectontwikkelaars plannen maken om dit complex te herontwikkelen. Om de planontwikkeling te kunnen sturen heeft de gemeente Apeldoorn een zogenaamd Ruimtelijk Kader opgesteld. Onlangs heeft hierover een consult in de gemeenteraad plaats gevonden. Hierbij heeft de meerderheid in de gemeenteraad een voorkeur uitgesproken voor een opleidingsinstituut. Ook werd een voorkeur aangegeven voor een (opleidings)instituut voor (digitale) veiligheid.
Andere mogelijkheden die in het Ruimtelijk Kader werden genoemd zijn bouw van (zorg)woningen en de ontwikkeling van een recreatiespot. De gemeente gaat na het consult bij de gemeenteraad het Ruimtelijk Kader bespreken met het pensioenfonds. Vervolgens is het pensioenfonds aanzet de plannen nader uit te werken.

“Westpoint” wordt een appartementencomplex

De lelijke puist in de Apeldoornse binnenstad mag worden opgeknapt. De gemeenteraad heeft ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor kantoorkolos “Westpoint”. Dat maakt de weg vrij om er 94 woningen in te realiseren.
Het verpauperende gebouw waar ooit 600 ambtenaren werkten, zorgt al vele jaren voor grote ergernis en overlast in de buurt.
De gemeenteraad is blij dat er eindelijk een plan is waar ‘iedereen tevreden mee zou moeten zijn’, zo bleek gisteravond tijdens de politieke behandeling. Alle fracties zeggen het te steunen. De besluitvorming tijdens de raadsvergadering van volgende week is daarmee nog slechts een formaliteit.

Grote supermarkt
De vorige keer dat er een uitgewerkt plan lag, was dat totaal anders. Toen wilden burgemeester en wethouders projectontwikkelaar Bun groen licht geven om “Westpoint” te slopen en er een grote supermarkt te bouwen.
Dat was in strijd met het eigen detailhandelsbeleid – de gemeente wil geen nieuwe supermarkten buiten de winkelcentra – maar B en W wilden daar wel overheen stappen om eindelijk van het probleem Westpoint af te zijn. Op de valreep torpedeerde de gemeenteraad dat, tot woede en verbijstering van de projectontwikkelaar.
Ook omwonenden waren zwaar gefrustreerd. Hun hoop een mooie supermarkt in de buurt te krijgen op de plek van ‘die lelijke puist’ vervloog. Toen Bun vervolgens een plan ontwikkelde om het pand te strippen en er woningen in te realiseren, werd hun humeur er niet beter op. Er zouden te veel mensen in het gebouw worden gepropt, klaagden ze. Dat zou de buurt geen goed doen.

Complimenten
Voor de manier waarop de projectontwikkelaar met de zorgen is omgegaan kreeg Bun de complimenten van meerdere politieke partijen in de Apeldoornse gemeenteraad. Met 69 sociale huurwoningen en 25 woningen in het middensegment, voorziet “Westpoint” in een grote behoefte.’’
De gemeenteraad kan daarom amper wachten op het moment dat Bun aan de slag gaat, wat afhangt van de vraag of tegenstanders nog gaan procederen. Als het aankomt op een procedure bij de Raad van State dan geeft dat vertraging. Bun zelf gaf al aan zo snel mogelijk aan de slag te willen. Voor de toekomstige huurwoningen wordt al veel belangstelling getoond.

Doe mee met de 30-dagen Ontmoeting-challenge Apeldoorn !

Ingezonden bericht van Stimenz

De donkere maanden komen er aan en nu we in een halve lockdown zitten, hebben we een mooie uitdaging: de 30 dagen Ontmoeting-challenge in Apeldoorn. In de maand november ontvangt u om de dag een opdracht om te doen. De opdrachten zullen in het teken staan van contact leggen met anderen, meer contact met jezelf en ook goed voor jezelf zorgen. Het zijn opdrachten waarbij u actief naar buiten gaat en ook opdrachten die u vanuit huis kunt doen! Iedereen kan mee doen, jong en oud, elke dag weer.

Bij elke opdracht maakt u kans op een leuk prijsje. Om in aanmerking te komen voor een prijs laat u ons zien hoe u de opdracht hebt uitgevoerd door middel van bijvoorbeeld een foto of filmpje, een tekening, een verhaaltje of een andere creatieve vorm die bij u past. Aan het eind van de challenge is er een grote prijs die we uitreiken voor degene die alle opdrachten heeft uitgevoerd en ons dat op de leukste, mooiste of meest ontroerendste wijze heeft laten weten. Inzendingen van alle opdrachten kunt u tot 10 december naar ons toesturen.

Tip: maak het voor jezelf spannender en nodig een bekende uit om mee te doen. Dus houdt u wel van een uitdaging en wilt u zich opgeven dan kan dat bij Inge van Dalen via: i.vandalen@stimenz.nl of via 06-53174984

Algemene vergadering op 28 oktober gaat niet door

Helaas zijn we genoodzaakt om de Algemene Ledenvergadering op 28 oktober a.s. af te gelasten. Gezien de huidige coronamaatregelen mogen er 30 personen samenkomen, inclusief bestuurs- en commissieleden van de wijkraad. Dat zou betekenen dat een zeer beperkt aantal bewoners aanwezig zou kunnen zijn. Echter wij willen ook geen enkel risico nemen en hebben daarom besloten de AV niet te laten doorgaan.
Hopelijk kunnen we u in onze voorjaarsvergadering ontmoeten. In het eerstvolgende wijknieuws houden we u op de hoogte van datum en locatie.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, neemt u gerust contact op met ons secretariaat (zie website).
Wij wensen u sterkte en gezondheid toe.

Proeverij Apeldoorn

Na drie jaar een succesvolle Proeverij voor vrijwilligerswerk te hebben georganiseerd, wordt het dit jaar 2020 tijd voor iets anders. Dit betekent dat we dit jaar geen evenement Proeverij in de vorm van een vrijwilligersmarkt gaan organiseren. Terwijl wij met nieuwe betrokkenen aan het denken waren over een ander opzet, kwam het Coronavirus. Dit zorgde mede voor vernieuwing en een andere creatieve denkwijze.
Het doel van Proeverij 2020 is het onder de aandacht brengen en houden van vrijwillige inzet, mensen interesseren voor vrijwilligerswerk. Door het creatieve denken in deze tijd is er een versnelling van het door ontwikkelen van de vrijwillige inzet en de mogelijkheden om dit te doen via digitale apps. We gebruiken digitale mogelijkheden om de vrijwillige inzet onder de aandacht te brengen. Tevens is dit middel een instrument voor het werven van vrijwilligers.
Onze vraag is of jullie en/of jullie vrijwilligers vlogs, blogs, e.d. over vrijwillige inzet in jullie buurt kunnen aanleveren om te delen via Social Media kanalen. Dit loopt gedurende de tweede helft van 2020. Vanaf heden kunnen de vlogs/blogs al doorgemaild worden naar info@apeldoornpaktaan.nl
De organisatie van de Proeverij zou het ontzettend leuk vinden als je een inkijkje geeft in de activiteiten van de vrijwilligers die in jouw/jullie buurt actief zijn en dit delen zodat vrijwilligerswerk dit jaar goed zichtbaar is en nieuwe vrijwilligers enthousiast maakt.
Wij realiseren ons dat het in deze tijd wellicht lastig is om met alle beperkingen in clubs en verenigingen te laten zien hoe het allemaal werkt binnen jullie buurt, maar we doen een beroep op jullie creativiteit en hopen op veel reacties!

Tot slot nog even dit: Volgend jaar 2021, is het “Nationale Jaar van de Vrijwilliger”. We denken nu alvast na hoe we er een geweldig vrijwilligersjaar van kunnen maken. Ideeën en input zijn welkom op info@apeldoornpaktaan.nl
De Proeverij voor vrijwilligerswerk is een initiatief van Apeldoorn Pakt Aan, Present Apeldoorn, Platform Ertoe doen, Platform Vrijwilligers Coördinatoren Apeldoorn e.o. en de Sportraad Apeldoorn.

Aanpassing Sportlaan en toegangsweg naar het Sportpark Orderbos

De wijkraad ontving een bericht van René Sanders, civiel technisch projectleider van de gemeente Apeldoorn
Hij deelt ons het volgende mede:

1e Werkzaamheden Sportlaan – Berghuizerweg aan het vrijliggende fietspad langs de Sportlaan.
Nabij de kruisende wegen wordt het fietspad voorzien van rood asfalt op een verhoging zodat de fietsers goed zichtbaar zijn. In de Sportlaan wordt een verhoogd plateau aangebracht zodat de fietsers vanaf de rijbaan over kunnen steken naar het 2-richtingen fietspad.

2e Werkzaamheden Sportlaan richting Sportpark Orderbos
Hier wordt het asfalt vervangen en een drempel met oversteekvoorziening nabij de parkeerplaats aangelegd. Nabij de kruising worden voorzieningen getroffen zodat het water de zijkanten van de weg niet meer zal uitspoelen. In de groene zone wordt een voorziening gemaakt waar het water kan infiltreren.

3e Werkzaamheden fietspad Berghuizerweg
De parkeerplaats en het asfaltpad door het Orderbos krijgt een nieuwe asfaltlaag. Er vinden nog wat wijzigingen plaats aan de bestaande hekwerken en wildroosters in het bos. Dit vergt nog enige afstemming omdat hier een archeologische vindplaats aanwezig is. Ook willen we deze vindplaats beter zichtbaar maken. Een nadere uitwerking daarvan volgt nog.

4e Werkzaamheden Berghuizerweg – Sportlaan
De Berghuizerweg en de Sportlaan wordt voorzien van nieuwe verharding. Onlangs hebben we onderzoek gedaan en het asfalt is in een dermate slechte toestand dat de gehele weg vernieuwd zal moeten worden. De materialisering is nog niet helemaal duidelijk. Dit zal asfalt worden of gebakken elementenverharding.
Op het deel Sportlaan (parallel aan de kazerne tot aan bocht De Kleiberg) wordt aan de westzijde een parkeerstrook aangelegd. Het hemelwater zal van het vuilwater worden afgekoppeld en met speciale infiltratieputten wordt het water in de bodem geïnfiltreerd. Zodoende zorgen we er voor dat de grondwaterstand op peil blijft en er geen onnodig schoon water naar de afvalzuivering gaat.
Op het deel van De Kleiberg tot de Orderbeek wordt aan de zuidzijde van de weg ca. 0,5 m. van rijbaan afgehaald zodat de bestaande bomen meer ruimte krijgen. De weg is hier breed genoeg voor.
Ook aan de verkeersveiligheid is gedacht, op het hele traject zullen er drempels en 1 plateau aangebracht worden. Het aantal drempels is nu nog indicatief ingetekend.

Planning:
De werkzaamheden staan qua uitvoering gepland in het eerste halfjaar van 2021.

Wordt lid van de Wijkraad Brink & Orden

Lid worden van uw wijkraad.
In ons wijkblad, dat de komende weken bij u in de bus ligt, staat een artikel over burgerparticpatie en de toekomstige rol van de dorps- en wijkraden.
Om de rol van de wijkraad en de legitieme vertegenwoordiging van de bewoners door de wijkraad te waarborgen is het van belang dat de bewoners lid worden van de wijkraad. Wij zijn officieel een vereniging en een dergelijke rechtsvorm heeft nu eenmaal een bestuur én leden.
Tot nu toe zijn de bewoners die aanwezig waren bij onze algemene ledenvergadering beschouwd als leden. Leden die mogen stemmen, de begroting, de jaarrekening en de benoeming van bestuursleden wel of niet goedkeuren. De gemeente vraagt echter meer. Zij wil meer duidelijkheid of en hoeveel bewoners wij vertegenwoordigen.
Het is daarom van belang dat u , als bewoners van ons wijkgebied lid wordt van de vereniging Wijkraad Brink & Orden. Dat kost u niets, wij vragen geen contributie. Wel uw naam en adres en graag ook uw emailadres voor de nieuwsbrief. Uw gegevens worden voor niets anders gebruikt dan voor uw registratie als lid.

Indien u het van belang vindt om
• 2 x per jaar ons wijkblad te ontvangen
• 2 maandelijks de digitale nieuwsbrief te ontvangen
• op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in uw wijk
• steun van de wijkraad te krijgen bij nieuwe ideeën
• doorverwezen te worden naar de juiste personen bij de gemeente of andere instantie
• door de wijkraad geholpen te worden bij problemen in uw straat of wijk
• door de wijkraad vertegenwoordigd te worden bij het indienen van zienswijzen of bezwaren bij de gemeente
• door de wijkraad vertegenwoordigd wil worden bij het inspreken bij raadsvergaderingen,
meld u dan aan als lid. Dat kan schriftelijk met een kort briefje naar ons secretariaat, Laan van Orden 59, 7312 KE Apeldoorn.

Of via de email: ledenadministratie@brinkenorden.nl of wijkraad@brinkenorden.nl
In het komende wijkblad vindt u deze gegevens ook, alsmede een korte enquête. Het zou fijn zijn als u die ook wilt invullen. Alvast dank voor uw moeite!