Categoriearchief: Laatste nieuws

Agenda Algemene Vergadering oktober 2017

Datum: dinsdag 10 oktober 2017
Locatie: De Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, Apeldoorn
Tijd: Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Opening door de interim-voorzitter Margaret Bakker
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 12 april 2017
 4. Goedkeuring begroting
 5. Bestuurlijke zaken: er zijn geen aftredende bestuursleden
 6. Thematafels: per thema (verkeer/bouwen&wonen/welzijn/groen&kunst)Tijdens deze vergadering willen we graag van u als bewoner weten welke zaken in onze wijk van
  belang zijn. U kunt zelf onderwerpen aankaarten met de aanwezige wijkraadsleden, gemeente
  medewerkers, politie e.a. en aangeven welke acties ondernomen kunnen worden.
 7. Rondvraag

Sluiting uiterlijk 22.30 uur

U bent van harte welkom!

Nieuwe e-mail adressen

Sinds enkele weken heeft de wijkraad Brink & Orden nieuwe @adressen, gekoppeld aan de functie van het betreffende wijkraad lid.

wijkraad@brinkenorden.nl centraal @adres en komt bij de secretaris (Jolanda Boukari) binnen
voorzitter@brinkenorden.nl Margaret Bakker – interim voorzitter
penningmeester@brinkenorden.nl Hans Amse
bouwenenwonen@brinkenorden.nl Bert Vierhout
verkeer@brinkenorde.nl Jancko Rijpma
groenenkunst@brinkenorden.nl vacant – Margaret Bakker – interim
welzijn@brinkenorden.nl Jorina Ploeg
website@brinkenorden.nl webmaster
nieuwsbrief@brinkenorden.nl webmaster
redactie@brinkenorden.nl redactieleden

Voor plaatsingen op onze facebookpagina kunt u mailen naar: wijkraad@brinkenorden.nl

De commissieleden staan vermeld op onze website of in het wijknieuws.

Het adres is:

p/a Laan van Orden 59
7312 KE Apeldoorn
Telefoon: (055) 3555 796

Parkeren AGOVV terrein

Parkeren AGOVV terrein

Wellicht heeft u het al in de Stentor gelezen.  Het college van B&W heeft een besluit genomen om het verkeers- en parkeerprobleem in verband met bezoekers van de Apenheul op te lossen.

Deze problematiek loopt al jaren.  Onze wijkraad, de wijkvereniging Berg & Bos en de werkgroep Asselsestraat hebben regelmatig overleg gehad met de gemeente en zij hebben  dringende adviezen gegeven.  Wijkvereniging Berg & Bos wil af van het parkeren op de J.C.Wilslaan en Orden wil af van de verkeersdrukte en de files in haar wijk.   Het advies van beide wijkraden was om een transferium buiten de woonwijken te ontwikkelen.  Dit transferium zou dan gebruikt kunnen worden door de drie attracties aan de westkant van Apeldoorn.  (Apenheul, Paleis ’t Loo, Julianatoren).

Gedurende 2 jaar is een oefenveld van AGOVV gebruikt als overloop-parkeerplaats. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situaties aan de Harpweg en bij het kruispunt Asselsestraat/Laan van Spitsbergen.  Als tijdelijke oplossing konden wij hier mee leven, want “er wordt een structurele oplossing gevonden voor het verkeers- en parkeerprobleem voor de Westrand van Apeldoorn”, zo verzekerde de gemeente ons.

Die “structurele oplossing” is nu door het college gevonden in het volgende plan.

 • Twee oefenterreinen van AGOVV worden parkeerterrein voor 800 auto’s
 • Gedurende maximaal 120 dagen per jaar
 • Termijn: 10 jaar
 • De J.C. Wilslaan wordt niet meer als overloop-parkeerplaats gebruikt
 • De Harpweg en de kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen worden aangepast.

U begrijpt, wij zijn heel ongelukkig met deze “oplossing”.  De verkeersdrukte op de Laan van Spitsbergen, dwars door de wijk Orden, wordt hiermee groter.  Dat is slecht voor de verkeersveiligheid en slecht voor onze gezondheid.  Bovendien is dit niet ” de structurele oplossing voor Apeldoorn West”, die ons is beloofd.

Het besluit van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die een definitief oordeel moet geven.

Donderdag 17 november komt dit onderwerp aan de orde in de gemeenteraad. Tijdens de PMA kunnen belanghebbenden inspreken.  Als wijkraad zullen wij dat zeker doen.  U kunt dat ook doen als bewoner of andere belanghebbende.

De gemeente heeft de afgelopen dagen een bewonersbrief doen uitgaan naar 800 adressen in Orden en Berg & Bos.  Hierin staat informatie over het plan  en men wordt  uitgenodigd voor de informatie- en inloopavond op WOENSDAG 12 OKTOBER  van 19 tot 21 uur in restaurant De Boschvijver.

Wij raden echter iedereen die betrokken is bij deze ontwikkeling  dringend aan om daar naar toe te gaan en u goed te laten informeren.  Indien u, net als wij, vinden dat dit een oplossing is die slechte gevolgen heeft voor onze wijk, laat het ons dan weten via het secretariaat! Door gezamenlijk op te trekken maken we meer kans om dit onzalige plan van tafel te krijgen.

De eerste Nazomer Fair in wijkcentrum Orca was erg gezellig!

We hebben leuke reacties mogen ontvangen van de bezoekers over de gezellige sfeer tijdens de Nazomer Fair op zaterdag 17 september in wijkcentrum Orca. Veel  buurtbewoners hebben een kijkje genomen bij de verschillende standhouders en op de mini rommelmarkt van Powerpop, deze rommelmarkt viel erg in de smaak!img_0472

Er was een mooie mix van standhouders met lifestyle artikelen aanwezig, er was kunst te zien van verschillende kunstenaars uit de wijk, er waren een aantal informatie stands van instellingen en verenigingen uit de wijk,

img_0491verder konden de kinderen zich laten schminken door een vrijwilligster van Stimenz en er was een kinderworkshop verzorgt door de Freubelkeuken waar je tegeltjes kon decoreren.

Allemaal erg leuk en gezellig, we hebben zeer positieve reacties mogen ontvangen en het lijkt de buurtbewoners leuk als het wijkcentrum twee maal paar jaar zo’n gezellige dag gaat organiseren, wij gaan dit zeker in beraad nemen!

Weggeefkast in wijkcentrum Orca

Vanaf donderdag 1 september staat er een weggeefkast in wijkcentrum Orca.

De weggeefkast is een initiatief van Gelderland helpt en is bedoelt om mensen bij elkaar te brengen. Het idee achter de weggeefkast is dat mensen er voorwerpen in kunnen zetten, waar iemand anders blij van wordt. Bent u uit gepuzzeld? Passen uw boeken niet meer op de plank? Of zoekt u een nieuwe bestemming voor uw bijzondere verzameling ? Plaats het dan in één van de kasten!

 In de weggeefkast gelden de volgende regels:weggeefkast-orca

 • Alle spullen zijn welkom, zolang ze in de weggeefkast passen. Er mogen dus geen artikelen voor/naast/op de kast geplaatst worden
 • Het voorwerp moet nog in goede staat zijn
 • Voedingsmiddelen zijn niet toegestaan
 • Ziet u iets moois, maar heeft u zelf geen voorwerp bij u? Alleen iets meenemen mag ook!
 • Voor uw eigen veiligheid en die van anderen, ga niet aan de kast hangen
 • In de kast liggen kaartjes, hierop kunt u een boodschap achter laten voor de volgende eigenaar.

Vervuiling Orderbos

Na een melding van een burger over glas en rommel in het middenterrein van Orderbos zijn medewerkers van de gemeente ter plaatse geweest om dit op te ruimen. Daarbij hebben zij een paar stukjes asbestverdacht materiaal gevonden en dit gemeld. Het lijkt niet om een recente dumping te gaan maar om materiaal wat uit de bodem omhoog is gekomen door de dunningswerkzaamheden van de afgelopen maanden.
Na een overleg met Gerard Bouwmeester is dit gemeld bij de ovij.
Omdat het om een asbestverdachte locatie gaat moest
het gebied afgezet worden met lint en de ovij laat het gebied onderzoeken om de omvang van de vervuiling en vervolgstappen te bepalen.

IMG_0847 IMG_0850 IMG_0852 vervuilde locatie

Nazomer Fair zaterdag 17 september in wijkcentrum Orca

Zaterdag 17 september van 11.00 uur tot 16.00 uur is er in wijkcentrum Orca een Nazomer Fair.

Leuke kraampjes, workshops, kinderpret, muziek, een hapje een drankje, één en al gezelligheid samen met de andere wijkbewoners! Iedereen is welkom de toegang is gratis!

Voor meer info over de Nazomer Fair of andere activiteiten in wijkcentrum Orca kunt

u contact opnemen met ilith@accres.nl | 06 13 144 371

Nazomer fair

Vragen aan de wijkraad

Tijdens de afgelopen Algemene Vergadering zijn er veel vragen gesteld over allerlei thema’s die spelen in onze wijk.  Daar zijn we erg blij mee. Tegelijkertijd is deze bijeenkomst niet altijd het beste moment om (soms individuele) vraagstukken te bespreken.

En we kunnen ons ook voorstellen dat u een bepaalde vraag of probleem éérder wilt bespreken dan op de Algemene Vergadering. Spaart u uw vragen dan ook niet op, maar leg het meteen voor aan de wijkraad. Dit kan via het secretariaat of via de email.

Op de website(onder->uw wijkraad) of in het wijknieuws vindt u alle adressen.