Categoriearchief: Van de gemeente

Bestemmingsplan ‘Parapluherziening begeleid wonen digitale en analoge plannen

Op 17 januari 2019 heeft de gemeenteraad bestemmingsplannen ‘Parapluherziening begeleid wonen digitale en analoge plannen’ vastgesteld.

Vanaf 31 januari 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan tegen het bestemmingsplan beroep ingesteld worden.

Het plan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze internetsite www.apeldoorn.nl/inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het Team Omgevingsrecht & Advies, mevrouw M. Kuipers, tel. (055) 580 2482.

 

Werkzaamheden spoor

ProRail werkt aan het spoor

Het spoor tussen Apeldoorn en Stroe is toe aan vervanging. Daarom voert ProRail tussen 27 april en 7 mei werkzaamheden uit om het spoor gedeeltelijk te vernieuwen. Dit betekent dat er een aantal spoorwegovergangen tijdelijk niet toegankelijk zijn. Ook het treinverkeer tussen Apeldoorn en Amersfoort ondervindt hinder van de werkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de treinen veilig en betrouwbaar kunnen blijven rijden.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele overgangen afgesloten. De omleidingsroute wordt aangegeven door middel van gele borden. Onderstaand overzicht geeft inzicht in de geplande werkzaamheden aan de spoorwegovergangen.

Overweg Wanneer?
Jachtlaan – Maandag 30 april, dinsdag 1 mei en woensdag 2 mei

dagelijks van 05.00 uur tot 16.00 uur
– Donderdag 3 mei van 05.00 uur tot 23.00 uur

Laan van Spitsbergen Afgesloten in de nachten van 23.00 uur tot 05.00 uur:
– Zaterdag 28 april op zondag 29 april
– Zondag 29 april op maandag 30 april
– Maandag 30 april op dinsdag 1 mei
– Dinsdag 1 mei op woensdag 2 mei
– Woensdag 2 mei op donderdag 3 mei
Ordermolenweg

(fietsovergang)

– Donderdag 3 mei 05.00 tot 23.00 uur

– Vrijdag 4 mei van 07.00 uur tot 23.00 uur

Willemsbos – Maandag 30 april 16.00 uur tot en met dinsdag 1 mei

5.00 uur
– Dinsdag 1 mei 16.00 uur tot en met donderdag 3 mei

12.00 uur
– Donderdag 3 mei 23.00 uur tot en met maandag 7 mei

07.00 uur

Hessenweg Vrijdag 27 april 23.00 uur tot en met maandag 7 mei 07.00 uur
Kruiselseweg Vrijdag 27 april 23.00 uur tot en met maandag 7 mei 07.00 uur

Treinverkeer

Op het traject Apeldoorn-Amersfoort rijden er tussen 28 april t/m 6 mei bussen in plaats van treinen. Naast het spoor in Apeldoorn wordt ook de Harselaartunnel in Barneveld aangepakt.

 Geluidsoverlast

ProRail werkt dag en nacht door om het spoor te vernieuwen. Op deze manier kunnen zij op de
meeste efficiënte manier de onderhoudswerkzaamheden uitvoeren en wordt de duur van de overlast beperkt. Desondanks kunnen de werkzaamheden tijdelijk voor overlast zorgen voor omwonenden. De geluidsoverlast blijft binnen de geluidsnormen.

 Opslag van materiaal
Tijdens de werkzaamheden slaat ProRail bouwmaterialen op in verschillende depots langs het
spoor. De materialen, zoals spoorgrind, dwarsliggers en spoorbielzen, worden per vrachtwagen
naar het depot gebracht.

 Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.prorail.nl.

 

 

 

Het Energieloket van Energiek Wonen

Voor een advies op maat en al jouw vragen over energiebesparende maatregelen in jouw woning kun je terecht bij het Energieloket van Energiek Wonen. Onze energieadviseurs hebben alle kennis in huis om jou met een goed en passend advies de deur uit te laten lopen. Van een slimme energiescan van de woning en informatie over installaties tot tips en trucks over subsidies en leningen. Kosteloos en vrijblijvend. Ga snel naar Energiek Wonen op www.energiekapeldoorn.nl en maak een afspraak met het Energieloket!

De site dé plek voor energiebesparing en -opwekking en geeft aan inwoners van Apeldoorn alle mogelijkheden en informatie op energiegebied. De gemeente Apeldoorn heeft deze website ontwikkeld om Apeldoorners te informeren én inspireren. Zo vind je op de site alle informatie over het energieloket, de vrijwillige energiecoaches, bedrijven die goede oplossingen aanbieden en tips om je op weg te helpen. De site helpt je ook inzicht te geven
in mogelijkheden rond een subsidie of een lage rente lening. Daarnaast staan er op het platform verhalen van Apeldoorners die al een aantal stappen hebben gezet in de energietransitie. Inspirerende voorbeelden voor iedereen!

Uitnodiging stadspraat – Jan Terlouw over het touwtje in de brievenbus

U bent van harte uitgenodigd voor ‘Stadspraat’ op 23 november om 15:30 a.s. in het stadhuis. Dan komt de heer Jan Terlouw vertellen over het Apeldoornse touwtje uit de brievenbus. Sinds zijn optreden bij De wereld Draait Door is dat spreekwoordelijke touwtje een ding geworden. Het staat vooral voor vertrouwen in de medemens. Bij Stadspraat zijn medewerkers van gemeente Apeldoorn, ondernemers en inwoners van harte welkom dus u ook.

 

Helikopters van de Koninklijke Luchtmacht starten 11 september reguliere training bij duisternis


Bemanningen van jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en helikopters van de Koninklijke Luchtmacht trainen dagelijks om inzetbaar te zijn voor wereldwijde missies. Omdat daadwerkelijke inzet vaak onder nachtelijke omstandigheden plaatsvindt, is het belangrijk dat de bemanningen ook in het duister trainen. Door de vroeg invallende duisternis zijn de wintermaanden hiervoor zeer geschikt.
De bemanningen gebruiken geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom-zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig.

De periodes en locaties van de trainingen verschillen per type vliegtuig. Het avondvliegen wordt in principe beoefend van maandag tot en met donderdag. Om uiterlijk 00.00 uur moeten de vliegtuigen teruggekeerd zijn op de vliegbases, maar er wordt altijd getracht de oefeningen om rond 23.00 uur te eindigen.

Jachtvliegtuigen
F-16’s van de vliegbases Volkel en Leeuwarden trainen in de weken 44, 45, 46, 47, 48 en 50. De trainingen vinden vaak boven zee plaats, maar ook boven Nederland. Op het oefenprogramma staan onder andere het luchtgevecht, navigeren en bijtanken in de lucht.

Transportvliegtuigen
Vanaf vliegbasis Eindhoven wordt het KDC-10 tankvliegtuig ingezet om F-16’s in de lucht te voorzien van brandstof. Gedurende het gehele avondvliegseizoen kunnen trainingsvluchten van de transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht, waaronder de C-130 Hercules en KDC-10, plaatsvinden in de avonduren. Tijdens dergelijke vluchten worden oefennaderingen gemaakt op diverse luchtmachtbases.

Helikopters
De helikopterbemanningen vliegen vanaf vliegbasis Gilze-Rijen, Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder en vliegbasis Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen in Nederland. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden. De trainingen worden regelmatig  uitgebreid met eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine. Het reguliere avondvliegen is in de periode van 11 september 2017 tot 1 april 2018 en kan in de zomer met enkele weken worden aangevuld.

Herstelperiode
Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Nederlandse vliegtuigen en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen. De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid.

Informatie
Meer informatie over vliegbewegingen staat op luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 766. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar. Klachten kunnen eveneens worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Klachten uit de directe omgeving van vliegbasis Eindhoven kunnen worden ingediend op samenophoogte.nl.

Apeldoorn versnelt de bouw van 600 woningen

Na jaren van crisis trekt de woningmarkt ook in Apeldoorn aan. Bestaande woningen worden sneller verkocht, de woningbouw verloopt voorspoedig en marktpartijen zien mogelijkheden in bijvoorbeeld leegstaande panden. Desondanks blijkt er in Apeldoorn onvoldoende aanbod aan goedkope huur- en koopwoningen en (middel)dure huurwoningen. Om op korte termijn aan de vraag naar deze woningen te kunnen voldoen heeft het college van burgemeester en wethouders in Apeldoorn besloten om de komende drie jaar de bouw van 600 woningen toe te voegen aan het lopende woningbouwprogramma.

 

75 initiatieven met 2.472 woningen

Voor de bouw van de extra woningen heeft de gemeente afgelopen januari grondeigenaren  gevraagd om met voorstellen te komen. Op deze vraag zijn er in februari 75 plannen voor 2.472 woningen bij de gemeente ingediend. De afgelopen maanden heeft het college van burgemeester en wethouders de initiatieven beoordeeld en een zorgvuldige selectie gemaakt aan de hand van criteria die de gemeenteraad heeft meegegeven in haar afwegingskader Woningbouw 2016-2019.

Locaties bouw extra woningen

Tot en met 2018 mogen deze extra woningen worden gebouwd in de binnenstad aan de Paul Krugerstraat, op de Van Berlo locatie (tegenover Mc Donalds op de hoek Hoofdstraat/Kanaalstraat), in het voormalige gebouw van Centraal Beheer en Westpoint. Verder heeft het college gekozen voor initiatieven in de wijk Zuidbroek, aan de Dovenetel, Hoenderparkweg, Imkersplaats, op het terrein van Groot Schuylenburg en op locatie van de Ambelt.

Woningen binnen drie jaar gebouwd

De initiatiefnemers en de grondeigenaren zijn inmiddels door de gemeente hierover geïnformeerd. De plannen worden nu door de gemeente beoordeeld op aspecten als parkeren, milieu, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit, waarna de gebruikelijke procedures (zoals het opstellen van het bestemmingsplan) doorlopen kunnen worden. De woningen moeten uiterst 2019 worden

APELDOORN PRESENTEERT ZOMEREVENEMENTENPROGRAMMA

Er valt meer te beleven in en met de stad

Met ruim 200 evenementen op de zomerkalender 2017 is er voor ieder wat wils in Apeldoorn. Ten opzichte van voorafgaande jaren ligt er dit jaar meer nadruk op afstemming, kwalitatieve invulling van het programma en een goed doorlopend toeristisch programma met focus op gezinsevenementen. Hiermee sluit de kalender beter aan op het door het gemeentelijk vastgestelde evenementenbeleid ‘De levendige stad’.

 Vaste waarden

Het zomerevenementenseizoen biedt een aantal vaste waarden op het programma. De zomer wordt traditioneel ingeluid met Prinsennacht en Koningsdag. Op Hemelvaartsdag vinden naast het Zeepkistenracefestival ook weer festival Brapop en de Nationale Stoomtreindag plaats.
Het Drakenbootfestival (laatste weekend juni) verhuist naar een nieuwe locatie: het Zwitsalpark. Met ruim 2,2 hectare biedt dit terrein ruimte aan zowel de races op het water als de rest van het programma. De line-up van ‘Drakenboot in Concert’ bestaat dit jaar o.a. uit Racoon en Douwe Bob.

Autoklassiekersevenement Concours d’Élégance strijkt in het eerste weekend van juli neer op het voorterrein van Paleis Het Loo. Ook Lumido lichtjesfestival, de Kanaalconcerten, de StadsOase, het grootste stoomtreinfestival van Nederland ‘Terug naar toen’, het Openluchtfilmfestival, het Paardenspektakel Beekbergen en Bierfestival Bruisend Apeldoorn zijn weer van de partij.

Vanzelfsprekend zijn er ook weer veel zomermarkten in en om Apeldoorn, waaronder de kofferbakverkopen langs Het Kanaal, de antiek- en curiosamarkt op het Marktplein, de wekelijkse zomermarkten in Loenen en Beekbergen maar ook de zomermarkt en oogstfeest in Uddel.

Culinaire festivals

Op culinair gebied kan je deze zomer proeven van diverse sferen en smaken. Tijdens het Pinksterweekend rollen tientallen bijzondere keukens het Zwitsalpark in om een groot open air pop-up restaurant te vormen: het Keuken Karavaan Festival.

Ook driedaags foodfestival Lepeltje Lepeltje heeft het voornemen om terug te keren naar Apeldoorn. Dit keer is Beekpark het beoogd festivalterrein in het eerste weekend van mei. In het laatste weekend van augustus zijn de Kanaalconcerten terug met culinair preuvenement De Smaakparade.

 Muziekfestivals

De horeca Apeldoorn heeft de handen ineengeslagen en presenteert twee grote evenementen: de Nacht van Apeldoorn (laatste vrijdag van mei) en Pop in the Woods (laatste vrijdag van juni). Op dancegebied verwelkomen we o.a. Deciliters Outdoor en Liberazione. Op de kalender van 2017 staan veel vaste muziekwaarden, waaronder Drakenboot in Concert, de Kanaalconcerten, horeca-evenement Popronde, Radio NL Zomertoer, de NJO Muziekzomer en de Zondagmiddagconcerten in het Oranjepark. Ook park Zuidbroek ontpopt zich als evenemententerrein en biedt deze zomer een aantal miniconcerten op de zondagmiddag.

Culturele evenementen

Cultuurliefhebbers komen deze zomer aan hun trekken met o.a. Cultuur bij je Buur, de Culturele Pleinmarkt, Festival Mondial en De Open Monumentendagen. Op Paleis Het Loo vinden diverse culturele evenementen plaats, waaronder het bijzondere openluchtconcert ‘Elisabeth in concert’.

Gezinsevenementen

Nieuw op de kalender is het Apeldoorns Parkfestival. Het festival vindt plaats van vrijdag 21 t/m zondag 23 juli in het Mheenpark. Verwacht een breed opgezet  (familie)festival met diverse muziekpodia. Naast livemuziek zijn er diverse kinderactiviteiten, eten en drinken een uitgebreid randprogramma voor jong en oud.

Het Street Art festival wordt voorzien van een nieuw jasje en verhuist van het Havenpark naar de binnenstad. Laat je tijdens dit festival in het eerste weekend van juli inspireren door kunst in de openbare ruimte en de dynamiek van straatartiesten. Ook op de Stadakkers in Zuidbroek wordt gewerkt aan een nieuw festival in juni: Levenslustig. Een duurzaam en kleinschalig gezinsfestival. Verder maken o.a. het populaire Zeepkistenracefestival en Theater op ‘t Zand onderdeel uit van het aanbod gezinsevenementen in Apeldoorn.

Speciale thema’s

Apeldoorn en Canada hebben een bijzondere band. In het kader van het 150 jarig bestaan van Canada, pakt Apeldoorn dit jaar uit met diverse activiteiten. O.a. het evenement World Proef Canada op 7 mei in het Oranjepark, een taptoe en een unieke fietstocht langs oorlogsmonumenten staan op het programma. Dit jaar viert ook de Hoofdstraat het 100 jarig bestaan. In de maanden juni en juli worden diverse activiteiten hieromheen georganiseerd in de binnenstad.

Meer informatie

Het evenementenprogramma wordt gecoördineerd door Apeldoorn Marketing. Op uitinapeldoorn.nl is alle actuele informatie over het evenementenaanbod, festivals, expositie  theatervoorstellingen, sportieve activiteiten, recreatie en overnachten te vinden.

Helikopters trainen bij duisternis

Om veilig te kunnen opereren, zowel bij daglicht als bij duisternis, trainen helikopterbemanningen van de Koninklijke Luchtmacht het hele jaar door. Dit kan tot uiterlijk 00.00 uur, maar getracht wordt alle helikopters om 23.00 uur weer aan de grond te hebben. Voor de periode tussen april en oktober is toestemming verleend om in een aantal weken militaire vluchten uit te voeren voor oefendoeleinden bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur. Zo kunnen helikopterbemanningen blijven voldoen aan het vereiste niveau van geoefendheid die nodig is voor inzet waar dan ook ter wereld.

Personeel van het Defensie Helikopter Commando, locatie vliegbasis Gilze-Rijen oefent onder andere het vliegen bij duisternis tot uiterlijk 01.00 uur in week 14, 17, 18, 23, 27 en 32. De helikopterbemanningen vliegen vanaf Vliegbasis Gilze-Rijen en Vliegbasis Deelen naar de verschillende militaire oefenterreinen in Nederland.

Bij duisternis vliegen helikopterbemanningen met speciale nachtzichtapparatuur. De bemanningen gebruiken geavanceerde nachtkijkers om in het donker goed te kunnen zien. Deze zogenoemde Night Vision Goggles (NVG) beperken wel het rondom zicht. Kijken met de apparatuur is vergelijkbaar met het kijken door twee kokertjes. Het vergt daarom veel oefening om goed en veilig met NVG’s te werken. Veel training gebeurt in een vliegsimulator, maar praktijktraining blijft nodig.

Herstelperiode
Het oefenen in de avonduren bereidt de bemanningen voor op een breed scala aan missies, waar ook ter wereld. Nederlandse helikopters en het betrokken personeel zijn de laatste twee decennia onafgebroken ingezet en hebben hun bijdrage geleverd waar nodig. De jarenlange inzet is echter eenzijdig geweest en heeft daarnaast veel gevraagd van de militairen. De komende periode wordt daarom hard gewerkt aan het herstel van de brede inzetbaarheid. Er wordt getraind met ladingen in en onder de helikopter, het in- en uitstijgen van personeel en het landen in verschillende omstandigheden. De trainingen worden regelmatig gecombineerd met deelname door eenheden van de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

Informatie ontheffing en klachten:

De verleende ontheffing en meer informatie over vliegbewegingen zijn te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘documenten’/ ‘downloads’, of NOS teletekst pagina 766.
De beschikking wordt gepubliceerd in de Staatscourant, zie MLA/019/2017 op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.
Bezwaar tegen het verlenen van deze ontheffing kan binnen zes weken worden ingediend, zie de ontheffing voor meer informatie. Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder.

Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is ook het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Sectie Communicatie van het Defensie Helikopter Commando, tel 0161-296100 (met inspreek mogelijkheid) of 0161-296101.