Categoriearchief: Verkeer

Plaatsing wildroosters in de J.C. Wilslaan 

Om overlast van wilde zwijnen en edelherten te voorkomen plaatst de gemeente twee wildroosters in de J.C. Wilslaan.

Het eerste wildrooster wordt in de week van 5 december 2022 geplaatst ter hoogte van het depot van de firma Leemans nabij de rotonde met de Amersfoortseweg (N344). Vanwege de werkzaamheden wordt de J.C. Wilslaan ter plaatse vijf werkdagen afgesloten voor autoverkeer. Auto’s worden omgeleid via de Kampsteeg en Jachtlaan. Fietsers en voetgangers leiden we binnen het werk om zodat ze niet hoeven om te rijden of lopen.

Het tweede rooster wordt geplaatst in maart 2023 ter hoogte van de dienstingang van de Apenheul. De precieze datum is vanwege omleidingsroutes afhankelijk van de afsluiting van de Hoog Buurloseweg. De werkzaamheden worden in ieder geval niet uitgevoerd als de Apenheul is geopend (vanaf april 2023). Zodra de planning van deze locatie bekend is worden er vooraankondigingsborden geplaatst en informeren we u.

Het werk wordt begeleid door Tonnie Berends van de gemeente Apeldoorn. Indien u vragen heeft over de werkzaamheden kunt u met hem contact opnemen op t.berends@apeldoorn.nl of telefoonnummer 06-51155302.

Nieuwsflits AutoMobiel maart 2022

Meldt u aan als cliënt of chauffeur

AutoMobiel vervoert ouderen en minder mobiele inwoners, die zelf geen vervoer hebben, naar een activiteit in het wijkcentrum, de dokter, de apotheek of de fysiotherapeut. U kunt ermee op visite of er gewoon even uit. In augustus vorig jaar reed chauffeur Henk de eerste klant naar haar bestemming. Wat is er in die tijd allemaal gebeurd?

De start is vlekkeloos verlopen. Via het landelijke telefoonnummer 088-7004100 melden klanten zich aan als lid (€ 15,00 per jaar) en wordt de aangevraagde rit gepland. De klanten laten weten blij te zijn van huis opgehaald en na afloop van het bezoek weer veilig thuisgebracht te worden. AutoMobiel heeft intussen ongeveer 130 leden, in Apeldoorn, Hoenderloo, Ugchelen en Wenum Wiesel.

De passagier betaalt een vergoeding voor de variabele kosten van het autorijden van € 0,35 per km. (In de folder staat nog de prijs van vóór de sterke stijging van de brandstofprijzen.)

De chauffeurs vinden het werk leuk. Tijdens het twee maandelijkse chauffeursbijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en anekdotes verteld. Daarnaast ontvingen ze eind vorig jaar een leuke attentie.

Om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen, zoeken wij vrijwilligers, die met hun eigen auto mensen willen vervoeren die anders moeilijk van huis kunnen. Bel Gert Mulder (06) 3712 9390, of mail naar gertjemulder@gmail.com of Gerrit van Soest (06) 1308 4010, soest.bimbergen@hetnet.nl

Afsluiting A50 in het weekeinde

Rijkswaterstaat gaat flink aan de slag op de A50. In het weekend van 4 maart start de eerste fase van het groot onderhoud aan de A50, tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg, in de richting van Arnhem. Vanaf het weekend van 4 maart is dit deel van de A50 vijf achtereenvolgende weekenden afgesloten voor verkeer.

Planning van de onderhoudswerkzaamheden

De A50 is afgesloten tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Waterberg in de richting van Arnhem in de weekenden van 4-7 maart, 11-14 maart, 18-21 maart, 25-28 maart en 1-4 april tussen vrijdagavond 20.00 en maandagochtend 05.30 uur.

Het verkeer wordt omgeleid vanaf knooppunt Beekbergen via de A1, de A30 en de A12. De extra reistijd bedraagt meer dan 30 minuten.

Parkeren Apenheul en de AGOVV velden

Het einde van een jarenlange discussie met betrekking rond het parkeren voor Apenheul leek in zicht. Maar nu verzet AGOVV zich tegen de verkoop van de twee voetbalvelden die als overloopparkeerplaats moeten dienen voor de bezoekers van Apenheul.

Als Wijkraad Brink & Orden, en ook de andere omliggende wijkraden, hebben wij ons steeds verzet tegen het gebruik van deze velden als parkeerplaats: gezondheid en veiligheid van de bewoners en aandacht voor de natuur vinden wij belangrijker dan “het parkeren bij de voor- of achterdeur van Apenheul”. Alternatieven zijn door de gemeente afgewezen.
In maart 2020 stemt de gemeenteraad echter voor de aankoop van twee voetbalvelden die tot dan toe gebruikt werden als tijdelijke parkeerplaatsen. Een motie waarin werd voorgesteld om de parkeerplaatsen weer terug te geven aan de natuur als de velden niet meer nodig zouden zijn als parkeerplaats, is daarbij aangenomen.

De gemeente is er hierbij van uitgegaan dat AGOVV de velden zou verkopen. Want, zo zegt de gemeente, in het koopcontract van 1999 staat dat AGOVV de grond moet verkopen zodra de bestemming van het terrein wordt gewijzigd. Echter AGOVV ziet geen reden om de bestemming te wijzigen. De voetbalvereniging is de laatste jaren sterk gegroeid en heeft in ieder geval één van de twee velden hard nodig om op te kunnen sporten. In het genoemde contract van 1999 staat dat er bij terugkoop van de velden door de gemeente elders ruimte geboden moet worden om te voetballen. Dat is uiteraard niet wat AGOVV wil. Zij willen op hun eigen plek, waar zij al sinds 1921 gehuisvest zijn, kunnen voetballen. Het is een prachtige plek om te sporten en volgens menig Apeldoorner “hoort AGOVV daar gewoon”.

Een door AGOVV aangereikte tussenoplossing, namelijk de verkoop van één van de twee velden, wordt door de gemeente/wethouder niet opgepakt. Deze blijft erbij dat beide velden nodig zijn en dat eventueel overgegaan zal worden tot gedwongen verkoop.
Wat is nu de stand van zaken? De huurovereenkomst voor de twee velden voor het overloopparkeren is per 1 november 2021 beëindigd. De gemeente is verplicht om de beide velden weer in de oude staat terug te brengen. Dat betekent dat alle voorzieningen die enkele jaren geleden zijn aangebracht, inmiddels verwijderd zijn.

Helpt u mee Apeldoorn verkeersveiliger te maken?

Vul de online enquête van de gemeente in.
Gemeente Apeldoorn werkt op dit moment aan een Verkeersveiligheidsplan. Daarin beschrijven we hoe we de verkeersveiligheid in Apeldoorn de komende 10 jaar verder verbeteren. Welke kruispunten en wegen zijn belangrijk om aan te pakken? Uw mening is belangrijk, daarom kunt u nu de online enquête over verkeersveiligheid invullen.
Link: Helpt u mee Apeldoorn verkeersveiliger te maken
Enquête: Link naar enquête

Parkeren in Orden

Ons wijkdeel Orden is gebouwd in de tijd dat auto’s geen gemeengoed waren. Inmiddels hebben veel gezinnen één auto en soms meerdere auto’s inclusief bedrijfsauto’s. Dit geeft problemen in de vaak smalle woonstraten. Aan de wijkraad werd een foto’s toegestuurd, dat in sommige gevallen men behoorlijk wat ruimte tussen geparkeerde auto’s laat. Als bewoners hun auto’s meer laten aansluiten, kunnen er in de parkeervakken meer auto’s worden geparkeerd en wordt daarmede de parkeerdruk iets minder. Hou dus rekening met uw buren bij het parkeren van uw auto.