Categoriearchief: Welzijn

Corona

Corona

Het Coronavirus heeft ons in de greep. Ook onze wijkbewoners. De gemeente Apeldoorn heeft op haar website onder “Corona” een speciaal informatiepunt dat dagelijks wordt bijgewerkt. Hierop vind u de stand van zaken en antwoorden op veelgestelde vragen.

Als u meent dat wij als wijkraad iets kunnen betekenen voor u of voor uw buurtgenoten, neemt u dan gerust contact met ons op. Hoewel onze middelen beperkt zijn zullen we alles in het werk stellen om u of anderen te helpen of door te verwijzen.

Houd u aan de regels en blijf gezond!

Avondvierdaagse Orderbos

Avondvierdaargse Orderbos

Van 15 t/m 18 juni 2020 wordt de Avondvierdaagse Orderbos georganiseerd in het Sportpark Orderbos. Deelnemers vertrekken vanaf 18:00 van het voetbalterrein van SV Orderbos, en komen daar uiterlijk 21:00 weer terug.

In overleg met politie en gemeente zijn afspraken gemaakt over de toegang tot het Sportpark:

  • Van 17.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor auto’s vanaf de Asselsestraat. Uitrijden is alleen mogelijk via de Sportlaan.
  • Vanaf de Sportlaan kunnen alleen fietsers en wandelaars het Sportpark betreden.
  • Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet. Volg hun aanwijzingen voor het aan- en afrijden van het Sportpark.
  • Auto’s parkeren op de ringweg van Sportpark Orderbos.

 

Secretariaat Apeldoorns Wandel Comitee
Mail: info@awc-avond4daagse.nl
Post: Trekweg 36, 7322 HR Apeldoorn
Tel: 055-5226704 / 06-20283978
Site: www.awc-avond4daagse.nl
Facebook: https://www.facebook.com/avond4daagseorderbos/

Veilig omgaan met honden in de buurt

UITNODIGING
KOM OP 31 MAART 2020 naar ‘t Buurtpalet
Van 17.00 uur tot 19.45 uur, voor jong en oud
Veel nuttige informatie, leuke activiteiten,
gratis (halal) eten en mooie prijzen
17:00 uur: Inloop
17:30 uur: Welkom
17:45 uur: Voorlichting
18:15 uur: Eten
18:45uur: Activiteiten voor
jong en oud
19.30 uur: Prijsuitreiking
Adres: Pieter Saenredamstraat 15A,
’t Buurtpalet op het terrein van speeltuinvereniging Kindervreugd
Veilig omgaan met honden in de buurt

Advies en hulp in ieder Apeldoorns stadsdeel

Advies en hulp in ieder Apeldoorns stadsdeel

Komend jaar verandert er een aantal zaken op de plekken waar Apeldoorners terecht kunnen voor hulp en advies, de zogenoemde Basisontmoetingsplekken. Die veranderingen zijn bedoeld om ook in de toekomst te zorgen voor toegankelijke en betaalbare sociale voorzieningen in de wijken en dorpen.

Zo wordt het aanbod aan ondersteuning en hulp op sommige locaties geconcentreerd. Ook de manier van financiering en samenwerking verandert. Mensen die een steun in de rug nodig hebben, krijgen individuele hulp als dat nodig is, maar de nadruk komt steeds meer te liggen op ondersteuning en advies bij centrale inloop- en/of ontmoetingspunten in hun eigen stadsdeel: de Basisontmoetingsplekken. Voor mensen die echt individuele ondersteuning nodig hebben, blijft die uiteraard beschikbaar. Daarvoor kunnen ze terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO), die de gemeente nu op vier plekken inricht, in ieder stadsdeel één. Waar mogelijk worden die gecombineerd met een Basisontmoetingsplek.

Duidelijke keuzes nodig
Verspreid over de hele stad zijn er nu zo’n 20 Basisontmoetingsplekken. In een Basisontmoetingsplek zijn er, naast allerlei dagbestedingsactiviteiten, ook professionals en vrijwilligers actief die mensen kunnen helpen als ze informatie of begeleiding nodig hebben. Het belang van deze zogeheten ‘algemene voorzieningen’ wordt steeds groter, omdat de kosten voor individuele hulp en ondersteuning (de zogeheten ‘maatwerkvoorzieningen’) voor volwassenen én jeugd enorm stijgen. Om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst nog goede ontmoetingsplekken en hulpverlening kunnen bieden, is het nodig duidelijke keuzes te maken. Dat kan betekenen dat sommige Basisontmoetingsplekken van plek veranderen of dicht gaan, wanneer er in de nabije omgeving al een Basisontmoetingsplek is. De organisaties en vrijwilligers die dit mogelijk betreft, hebben van de gemeente rechtstreeks bericht gehad. Omdat in de dorpen veel door vrijwilligers gebeurt, geldt hier een andere aanpak; in de dorpen komt subsidie beschikbaar voor nieuwe initiateven gericht op ontmoeten.

Voor Wethouder Nathan Stukker staat voorop dat er ook in de toekomst goede ondersteuning en voorzieningen moeten zijn voor de mensen die dat echt nodig hebben. “Daarom is dit een goede stap: we willen dat iedereen mee kan blijven doen in Apeldoorn en op deze manier zorgen we daarvoor.

Meer weten over deze keuzes? Lees dan hier verder:

Dit is wat er gaat veranderen:

1. Werken per stadsdeel
Voor individuele hulp kunnen de inwoners van Apeldoorn terecht op Samen055-locaties (voorheen Centra voor Maatschappelijke ontwikkeling, CMO). Deze richt de gemeente momenteel per stadsdeel in; het Julianakwartier in Noordwest, de Zilverschoon in Noordoost, De Stolp in Zuidoost en Dok Zuid in Zuidwest. In Samen055 kunnen inwoners terecht voor individuele hulp, persoonlijk advies en ondersteuning (CJG, Inwonersondersteuning, de consulenten Wmo, activeringscoaches en schuldhulpverleners). Waar dat kan, combineren we dat met een Basisontmoetingsplek. Doel daarvan is nauwere samenwerking tussen de verschillende hulpverleners.

In de dorpen is meestal geen behoefte aan een volledig ingerichte professionele Basisontmoetingsplek, de ontmoetingsactiviteiten worden daar vaak gedragen door vrijwilligers. Voor de dorpen reserveren we daarom een apart budget. Zij kunnen aanvragen indienen voor ontmoetingsplekken die wij onderling met elkaar vergelijken en beoordelen.

Buurtmobiel mogelijk ook actief in Brink&Orden

Buurtmobiel mogelijk ook actief in Brink & Orden

De Buurtraad De Heeze heeft in overleg met de gemeente Apeldoorn de ‘Buurtmobiel’ opgestart.

De wijkraad Brink en Orden kan gebruik maken van deze Buurtmobiel.

Om ook de bewoners in ons wijkraadgebied te kunnen laten profiteren van dit mooie initiatief, hebben wij chauffeurs nodig.

Hiervoor zijn wij op zoek naar vrijwilligers die met de elektrische auto van de Buurtmobiel willen rijden. Men rijdt een dagdeel of meerdere dagdelen per week , van 09.00 tot 13.00 uur óf van 13.00 tot 17.00 uur. De ritten beginnen en eindigen bij het appartementencomplex De Graanhof in De Heeze (daar staat de auto in de parkeerkelder).

Een leuke job voor iemand die graag auto rijdt en graag mensen ontmoet. Bovendien helpt u er iemand mee. Heeft u belangstelling?

Ook is er behoefte aan iemand die de inkomende aanvragen per telefoon doorgeeft aan de chauffeur.

Laat het ons weten of u zich als vrijwilliger hiervoor wilt aanmelden.

Wat kunt u verwachten van deze ‘buurtmobiel’?

• Een vrijwillige chauffeur brengt u met een elektrische auto (op afspraak) van deur tot deur.

• Elke werkdag wordt er van 09.00 tot 17.00 uur gereden.

• Binnen Orden, het Orderbos, Brinkhorst, Driehuizen, Waterloo en omliggende buurten

• Ook rijden wij naar het Gelreziekenhuis en het station (achterzijde)

• Een rit kost € 1,50 (binnen één uur weer gratis terug)

• Liefst een dag van te voren reserveren, maar is niet vereist.

Zonder chauffeurs m/v m geen buurtmobiel voor ons wijkraadsgebied!

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie?

wijkraad@brinkenorden.nl of verkeer@brinkenorden.nl

Of neem contact op met John Verhoek – telefoon 06-81 40 53 93

Sinterkerstmarkt

Op zaterdag 22 november organiseert de werkgroep Kerk in Actie voor Moldavië wederom een gezellige en sfeervolle Sinterkerstmarkt. U kunt er terecht voor originele en betaalbare cadeautjes voor de decemberfeesten. Bijvoorbeeld: handgemaakte kerstkaarsen, 2de handsboeken, zelfgemaakte wolproducten zoals sjaals, kerstsokken en mutsen en glasfusen produkten. Naast de heerlijke versnaperingen oliebollen, kerststol en glühwein, hebben we ook dit jaar een wijnproeverij met wijn uit Moldavië. De Sinterkerstmarkt wordt gehouden op het terrein van de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat en duurt van 10:00 tot 15:00 uur. De gehele opbrengst is voor de opvang in dagcentra van kinderen, geconfronteerd met extreme armoede, verwaarlozing en misbruik, in het armste land van Europa, Moldavië. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd, hulp bij hun huiswerk en allerhande activiteiten. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.

Uitnodiging: Miezaan 29 oktober

Hieronder vind u een uitnodiging van Miezaan die een pand in onze wijk gaat betrekken:

Geachte omwonenden Texandrilaan 22

Medio november a.s. zal Miezaan de voormalige praktijkruimte fysiotherapie aan de Texandrilaan 22 betrekken. Wij nodigen u van harte uit voor een informatieavond op dinsdag 29 oktober a.s., om 20.00 uur aan de Texandrilaan 29 te apeldoorn. De informatieavond duurt tot 21.30 uur.

In de onderstaande link vind u de volledige brief:

Uitnodiging-Miezaan

 

 

Volop fietsplezier tijdens de Fietsinformatiedag

Op donderdag 31 oktober 2019 organiseert de Fietsersbond een Fietsinformatiedag voor senioren in De Groene Hoven aan de Koninginnelaan 280. Het is een gezellige en leerzame dag voor 60- plussers die met plezier willen blijven fietsen. Deelname kost slecht 5 euro, inclusief koffie, thee en een lunch. Aanmelden kan telefonisch of per mail bij de Fietsersbond: 030 – 291 81 71 of www.fietsersbond.nl/fietsinformatiedagen.

De fiets is een handig en gezond vervoermiddel. Met de fiets kun je zo makkelijk even boodschappen doen, een bezoekje afleggen of een lekker tochtje maken in de natuur. Daarom verzorgt de Fietsschool van de Fietsersbond deze dag voor senioren, in samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Plezierig en veilig blijven fietsen, daar gaat het om!

Met eigen fiets
Deelnemers zijn vanaf 9.15 uur welkom bij De Groene Hoven, met hun eigen fiets, e-bike of driewielfiets. Om 9.30 uur start het programma, dat eindigt rond 15.30 uur. Halverwege is er een lekkere lunch. De dag wordt geleid door fietsdocenten van de Fietsschool.

Gevarieerd programma
Er is een presentatie over verkeersregels en verkeersgedrag. Er wordt gekeken naar de juiste afstelling van de fiets en is informatie over de nieuwste ontwikkeling op het gebied van fietsen en e-bikes. Op een fietsparcours kunnen deelnemers hun behendigheid testen. Een bewegingsdocentdoet actieve oefeningen met de deelnemers, om lijf en leden soepel te houden.

Na de lunch is er een fietstocht met de hele groep, waarbij wordt stilgestaan bij lastige verkeerssituaties. Tot slot komt een deskundige voor informatie over het lokale verkeersbeleid en het beantwoorden van vragen daarover. De ervaring leert dat deze cursusdag leerzaam, interessant en bovenal gezellig is.

Flyer Fietsinfodag Apeldoorn

Seniorenbeurs in Sprengeloo

In de eerste week van oktober  nodigt ,het  Senioren Platform Apeldoorn, senioren weer  uit om samen de Dag voor Senioren  te vieren

Zorg – en verpleeghuizen
Zoals elk jaar laat het Senioren Platform Apeldoorn ook aan bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen weten dat zij erbij horen. Op elke locatie wordt daarom vrijdag  4 oktober  een grote bos bloemen gebracht.

Seniorenbeurs  op zaterdag 5 oktober Sprengeloo.

Actief zijn en actief blijven. Dat is het thema van de gezellige informatiemarkt voor senioren, die het Senioren Platform Apeldoorn op zaterdag 5 oktober organiseert. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom op Sprengeloo, aan de Sprengen­weg 81, tussen 10 en 16 uur. De toegang is gratis.

Al direct bij binneenkomst worden bezoekers onthaald met koffie, thee en wat lekkers, terwijl er gedurende de dag optredens zijn van het Phoenixkoor en het koor Rock Oud Loud.

Meedoen
Er zijn veel activiteiten, waaraan bezoekers kunnen meedoen: creatief bezig zijn, denksporten, tafeltennis, koersbal en jeu de boules. Daarnaast is er volop informatie over de mogelijkheden voor thuiszorg, aangepast hulp en persoonlijke zorg. Op het fietsparcours kan fietsvaardigheid worden geoefend en de trek kan worden gestild door een hapje te proeven van de maaltijdservice.

 Informatie
Zorgorganisaties zijn aanwezig om bezoekers te voorzien van informatie over extra zorg en hulp. Tal van verenigingen zullen in hun kraampjes vertellen over de mogelijkheden om actief te zijn. Van trimmen tot meedoen met Oud Apeldoorn; kaarten, fietsen, sjoelen boogschieten en nog veel meer.

Eerste Wegwijzer voor wethouder Cziesso
Ook na deze dag is het belangrijk te weten wat er allemaal te doen is voor senioren in Apeldoorn en waar je moet zijn met vragen over hulp en zorg. Het senioren Platform Apeldoorn heeft daarom de Wegwijzer samengesteld, waarvan het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de wethouder. Dit overzichtelijke boekje heeft als thema ‘Senioren, actief zijn en actief blijven’. In de gemeente volop mogelijkheden. Niet alleen thuis, maar ook in de buurt of omgeving. Wordt het bewegen wat moeilijker, dan zijn er mogelijkheden om extra hulp en zorg te krijgen. Ook die staan in de Wegwijzer beschreven.

Bereikbaarheid
Sprengeloo, de school voor voortgezet onderwijs, ligt aan de Sprengenweg 81. De ingang is aan de Prinses Beatrixlaan. Er is gratis parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s. De school is ook bereikbaar met stadsbus lijn 2, richting Apenheul.

Uitnodiging Dag voor Senioren 5 oktober