Parkeren Apenheul AGOVV

Bericht van 11 oktober 2016

Wellicht heeft u het al in de Stentor gelezen.  Het college van B&W heeft een besluit genomen om het verkeers- en parkeerprobleem in verband met bezoekers van de Apenheul op te lossen.

Deze problematiek loopt al jaren.  Onze wijkraad, de wijkvereniging Berg & Bos en de werkgroep Asselsestraat hebben regelmatig overleg gehad met de gemeente en zij hebben  dringende adviezen gegeven.  Wijkvereniging Berg & Bos wil af van het parkeren op de J.C.Wilslaan en Orden wil af van de verkeersdrukte en de files in haar wijk.   Het advies van beide wijkraden was om een transferium buiten de woonwijken te ontwikkelen.  Dit transferium zou dan gebruikt kunnen worden door de drie attracties aan de westkant van Apeldoorn.  (Apenheul, Paleis ’t Loo, Julianatoren).

Gedurende 2 jaar is een oefenveld van AGOVV gebruikt als overloop-parkeerplaats. Dit heeft geleid tot gevaarlijke situaties aan de Harpweg en bij het kruispunt Asselsestraat/Laan van Spitsbergen.  Als tijdelijke oplossing konden wij hier mee leven, want “er wordt een structurele oplossing gevonden voor het verkeers- en parkeerprobleem voor de Westrand van Apeldoorn”, zo verzekerde de gemeente ons.

Die “structurele oplossing” is nu door het college gevonden in het volgende plan.

  • Twee oefenterreinen van AGOVV worden parkeerterrein voor 800 auto’s
  • Gedurende maximaal 120 dagen per jaar
  • Termijn: 10 jaar
  • De J.C. Wilslaan wordt niet meer als overloop-parkeerplaats gebruikt
  • De Harpweg en de kruising Asselsestraat/Laan van Spitsbergen worden aangepast.

U begrijpt, wij zijn heel ongelukkig met deze “oplossing”.  De verkeersdrukte op de Laan van Spitsbergen, dwars door de wijk Orden, wordt hiermee groter.  Dat is slecht voor de verkeersveiligheid en slecht voor onze gezondheid.  Bovendien is dit niet ” de structurele oplossing voor Apeldoorn West”, die ons is beloofd.

Het besluit van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad die een definitief oordeel moet geven.

Donderdag 17 november komt dit onderwerp aan de orde in de gemeenteraad. Tijdens de PMA kunnen belanghebbenden inspreken.  Als wijkraad zullen wij dat zeker doen.  U kunt dat ook doen als bewoner of andere belanghebbende.

De gemeente heeft de afgelopen dagen een bewonersbrief doen uitgaan naar 800 adressen in Orden en Berg & Bos.  Hierin staat informatie over het plan  en men wordt  uitgenodigd voor de informatie- en inloopavond op WOENSDAG 12 OKTOBER  van 19 tot 21 uur in restaurant De Boschvijver.

Wij raden echter iedereen die betrokken is bij deze ontwikkeling  dringend aan om daar naar toe te gaan en u goed te laten informeren.  Indien u, net als wij, vinden dat dit een oplossing is die slechte gevolgen heeft voor onze wijk, laat het ons dan weten via het secretariaat! Door gezamenlijk op te trekken maken we meer kans om dit onzalige plan van tafel te krijgen.

Bericht van 30 april 2017

Ondanks vele pogingen van de wijkraad om het parkeren bij AGOVV niet te laten doorgaan, heeft de gemeenteraad donderdag 20 april toestemming gegeven voor het parkeren op twee oefenvelden van AGOVV op dagen dat dit noodzakelijk is vanwege grote drukte bij Apenheul.

Het stelt ons zeer teleur dat op deze wijze de problematiek van het parkeren aan de J.C. Wilslaan wordt verplaatst naar de wijk Orden. Herhaaldelijk hebben wij de gemeente er op gewezen dat er een oplossing moet komen voor het parkeer- én verkeersprobleem in Apeldoorn-West.
Het parkeren op de velden van AGOVV levert onze wijk veel verkeersdrukte op de Laan van Spitsbergen: slecht voor de veiligheid, voor de gezondheid van de omwonenden en voor de natuur.
Het gebruiken van de Harpweg als toevoerweg naar de velden vinden wij, ondanks dat er reeds een wandelpaadje is aangelegd, gevaarlijk door het af- en aanrijden van auto’s.
Dwars door de mooie natuur.

Het kruispunt Asselsestraat/Laan van Spitsbergen zal worden aangepakt, maar wij betwijfelen of dit afdoende zal zijn.

Gesprekken met de verantwoordelijke wethouder, met gemeente-ambtenaren, met gemeenteraadsleden,  brieven,  meerdere malen inspreken op de Politieke Markt, het heeft niet mogen baten.
Zelfs het alternatieve voorstel van de werkgroep Asselsestraat om een transferium in te richten aan de Hoog Buurloseweg is niet echt serieus bekeken. Dit voorstel werd o.a. gesteund door onze wijkraad, die van de Sprengen en de wijkvereniging Berg & Bos.

Nu dit besluit er eenmaal ligt, zullen wij er alles aan doen om vervelende en gevaarlijke situaties te helpen voorkomen en blijven wij aandringen op een andere en betere oplossing.
Het aankomende seizoen zullen wij zeker in de gaten blijven houden of en in welke mate zich gevaarlijke situaties zullen voordoen. Indien er sprake is van overlast of onveiligheid zullen wij dit melden aan de gemeente.

U kunt ons daarbij helpen. Indien u iets ziet dat gevaarlijk of onveilig is, neem een foto en geef een omschrijving van de situatie, tijdstip en locatie. Indien u deze naar ons stuurt, kunnen wij deze gebruiken in onze besprekingen met de gemeente.