Privacy Policy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Wijkraad Brink & Orden kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van Wijkraad Brink & Orden, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een
contactformulier op de website aan Wijkraad Brink & Orden verstrekt. Wijkraad Brink & Orden kan
de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Klik en surfgedrag

WAAROM WIJKRAAD BRINK & ORDEN GEGEVENS NODIG HEEFT

Wijkraad Brink & Orden verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Wijkraad Brink & Orden
Web: www. brinkenorden.nl
Email: wijkraad@brinkenorden.nl
KvK. : 40103791

Daarnaast kan Wijkraad Brink & Orden uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit onze
dienstverlening.

HOE LANG WIJKRAAD BRINK & ORDEN GEGEVENS BEWAART

Wijkraad Brink & Orden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Wijkraad Brink & Orden verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Wijkraad Brink & Orden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wijkraad Brink & Orden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Wijkraad Brink & Orden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer
(IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Wijkraad Brink & Orden te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wijkraad Brink & Orden heeft hier geen invloed op. Wijkraad Brink & Orden heeft Google geen toestemming gegeven om via Wijkraad Brink & Orden
verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Wijkraad Brink & Orden
Web: www. brinkenorden.nl
Email: wijkraad@brinkenorden.nl
KvK. : 40103791

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar <E-MAILADRES>. Wijkraad Brink & Orden
zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

COOKIES

Wijkraad Brink & Orden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Wijkraad Brink & Orden hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

BEVEILIGEN

Wijkraad Brink & Orden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wijkraad Brink & Orden maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wijkraad Brink & Orden verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Wijkraad Brink & Orden op via wijkraad@brinkenorden.nl.
brinkenorden.nl is een website van Wijkraad Brink & Orden. Wijkraad Brink & Orden is als volgt te bereiken:

Postadres: Laan van Orden 59, 7312 KE Apeldoorn
Vestigingsadres: Laan van Orden 59, 7312 KE Apeldoorn
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 40103791
Telefoon: 055 – 355 57 96
E-mailadres: wijkraad@brinkenorden.nl