Commissie Verkeer

Doelstelling van de commissie:
Het aandachtsgebied van de Commissie Verkeer omvat het onderhoud en de aanleg van wegen en paden, het verkeer in de wijk en de verkeersveiligheid.

De commissie is bereikbaar via verkeer@brinkenorden.nl