Commissie Welzijn

Commissie Welzijn

Doelstelling: het bevorderen van het welzijn (in de ruimste zin van het woord) van alle bewoners binnen de wijk Brink & Orden.

Dit gebeurt door het onderhouden van contacten met o.a. de stadsdeelmanager, de wijkbeheerder, buurtregisseur, politie, woningbouwcorporaties, Stimenz, diverse instanties en natuurlijk de wijkbewoners zelf.

Wat is welzijn?
De definitie luidt: en toen kwamen er op Google verschillende definities naar voren.
Want dat is het inderdaad ook. Welzijn is voor iedereen anders. En wordt door iedereen anders ingevuld. Voor niemand gelijk.

De commissie Welzijn binnen uw wijkraad wil zorgen voor een goed welzijn binnen onze wijk.
Samen met u. Extra ogen, ideeën en gedachten zijn altijd fijn!
En of dat gaat om overlast, eenzaamheid, elkaar helpen, burendag, buitenspeeldag of noemt u maar, dat is om het even. Als we maar samen tot een oplossing of idee komen waardoor uw welzijnsdefinitie weer klopt.

Heeft u ideeën of vragen op opmerkingen betreffende Welzijn, schroom dan niet en stuur een mail of bel ons …

Wij hebben regelmatig contact met de gemeente en politie over zaken die er spelen of kunnen gaan spelen en mogelijk onze aandacht nodig hebben.

De commissie is bereikbaar via welzijn@brinkenorden.nl