Werkzaamheden commissie Bouwen en Wonen

Hierna volgt een opsomming van projecten die in 2014 langdurig aandacht van de Commissie Bouwen en Wonen vragen:

 • Locatie Stedenbouwkundige ontwikkeling PWA-laan en omgeving
 • Bestemmingsplan AGOVV terreinen
 • Winkelcentrum Ordenplein
 • Bestemming voormalige Politieacademie aan De Kleiberg
 • Locatie Henri Dunantlaan (voormalige garage Gerritsen)
 • Locatie Julianaziekenhuis (combinatie met Wijkraad De Sprengen)
 • Locatie Özbaktat Supermarkt (F. van Mierisstraat)
 • Verbouwingen kazerneterrein
 • Bouwplannen bij C1000 aan de Asselsestraat
 • Renovatie woningen Schilderskwartier

Daarnaast houdt de Commissie zich onder meer bezig met:

 • Structuurvisie Buitenstad Apeldoorn
 • Bestemmingsplan Brink en Orden
 • Overige bestemmingsplanaanpassingen en -vrijstellingen
 • Bouw- en sloopvergunningen
 • Detailhandels- en andere voorzieningen in onze wijk
 • Toekomstplannen Park Berg & Bos en Apenheul
 • Voormalige stortplaats Sprengenpark
 • Duurzaamheid, woningen energiezuinig dan wel energieneutraal maken
 • Woningen levensloopbestendig maken