Wijkraad Brink & Orden

Extra nieuwsbrief: 6 maart 2016


Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons!
Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl


Sprengenvallei in Berg & Bos wordt opgeknapt
Zoals al eerder gemeld wordt de Sprengenvallei aangepakt. De spreng en de omliggende paden waren erg verwaarloosd en gevaarlijk glad. Dat gaat veranderen. De afgelopen maanden zijn al veel bomen en struiken verwijderd om mooie zichtlijnen te krijgen. Het oostelijke pad achter langs de huizen van de J.C. Wilslaan is niet meer in gebruik en wordt met boomstammen en takkenbossen afgesloten. Vanaf maandag 15 februari is de Grontmij de vervolgwerkzaamheden gestart. In hoofdlijnen gaat het om het schoonmaken van de spreng, het vervangen van de beschoeiing, het vervangen van de bestrating door half verhard materiaal en het maken van nieuwe hekken en twee doorgangen voor wandelaars inclusief het plaatsten van een nieuw hek. Deze hekken en doorgangen komen aan de Grindberglaan en de Laan van Spitsbergen. Samen met andere wijkraden en organisaties zoals het Waterschap, de bekenstichting , KNNV, IVN en Accress hebben wij vast kunnen voorproeven hoe het gaat worden. Het blijft toch een feest zo’n pareltje vlak bij onze wijk en het wordt nog veel mooier. Sinds kort stroomt er meer water door de spreng door het verhogen van het waterpeil in de grote vijver. De ijsvogel is al gespot en er wordt speciaal voor deze blauwe flits een wand aangelegd, waar deze kan gaan nestelen. Daarnaast worden er bij de brug nestkasten opgehangen voor de gele kwikstaart. Vanaf de laan van Spritsbergen kun je door het nieuwe hek zo de spreng in kijken. De werkzaamheden gaan ongeveer 3 maanden duren.
Als de werkzaamheden klaar zijn, kan er weer volop gewandeld worden zeker met de 2 nieuwe ingangen. Ook een prachtige optie voor lunchwandelaars. De nieuwe Berg&Bos wandeling van Stad te Voet van het station naar de Echoput loopt ook door deze prachtige sprengenvallei met zijn onverwachte hoogteverschillen.
Een presentatie over het project met veel foto’s vind u hier: http://www.apeldoorn.nl/ter/fl-sprengenvallei-presentatie
Voor vragen over de uitvoering of klachten kunt u bellen met uitvoerder Aart Nagel 06-51154665 of omgevingsmanager Femke Pos  06-22794923, beiden van Grontmij.
 
 

Regels rondom snippergroen gaat veranderen.
Huurt u op dit moment grond naast uw woning van de gemeente? Let dan op want de gemeente wil de regels rondom dit snippergroen gaan aanpassen. Onderin dit artikel staat de link naar de volledige notitie. Tot 16 maart kunt ook u reageren op deze plannen. De wijkraad Brink & Orden heeft dat al gedaan en zal ook nog een aanvullende reactie versturen.
In hoofdlijn gaat het hierom.
  • Gemeente wil grond graag verkopen aan burgers.
  • Huidige tarieven zijn lager dan tarieven in de markt.
  • Innen huurtarief is duurder dan opbrengst
  • Kooptarief wordt €100/m2 (was €34 tot-68/m2). Gedurende een aantal jaren geldt een tijdelijk tarief van €50/m2
  • Huurtarief wordt €10/m2/jaar ,minimaal €250/jaar (dit was ca €1/m2/jaar)
  • Nieuwe huur is  niet meer mogelijk. Huidige huurder kan kopen of huren tegen nieuwe tarieven of huurcontract wordt opgezegd.
  • Bij oneigenlijk gebruik wordt dit omgezet in koop(voorkeur) of huur of teruggave aan gemeente.
  • Bij langdurig gebruik kan sprake zijn van verjaring (wel aantonen!)
  • Uitgifte wordt getoetst op bestemmingsplan.(Beeldbepalend groen kopen is niet mogelijk)
De wijkraad zal ook nog een extra reactie toesturen.
De wijkraad vindt het een goede zaak dat er nu consequent beleid komt met marktconforme tarieven, maar vindt de verhoging voor de huurders (factor 10 ) ongewenst. Een geleidelijke overgang vinden wij logisch en gewenst. Mensen met bijvoorbeeld een huur van  €100/jaar betalen nu €1000/jaar.
Daarnaast hebben we twijfels aan het financiële effect doordat veel huurders hun contract zullen opzeggen door de hoge tarieven. Bovendien is veel gemeentelijke mankracht nodig om het proces te begeleiden.
Een extra zorg is de bijkomende kosten van de notaris, waardoor koop nog duurder wordt. Ons voorstel is een All-in verkooptarief .
Voor meer informatie zie http://www.apeldoorn.nl/ter/Ter-inzage-Beleidsnotas/Notitie-Herijking-Uitgiftebeleid-openbaar-groen,-concept.html?highlight=herijking
Hier staat ook de beleidsnota en de door de wijkraden verstuurde reacties.
 

Ontwikkelingen bij Waterbronpark


Speelplaats, HUP (Honden Uitlaat Plaats) en Boomfeestdag.

Speelplaats:
Momenteel lopen er verschillende onderzoeken naar de bodemverontreiniging rondom de speelplaats. De resultaten zijn inmiddels in concept bekend, en worden rond 1 maart besproken . Vervolgens zal er overleg zijn met de Provincie Gelderland over de vorm van aanpak (sanering). Naar verwachting zal de sanering in mei worden uitgevoerd, waarna de gemeente de speelplaats verder zal afmaken en openstellen. In de periode van begin maart tot half maart wordt hierover meer bekend en zal de buurt uitgebreid worden geïnformeerd.
 
Honden Uitlaat Plaats
Het terrein dient nog steeds te worden afgemaakt, maar door de zeer natte omstandigheden van de afgelopen maanden kon de gemeente dit nog niet doen. Zodra het water is weggezakt zullen we de HUP afmaken en komt deze beschikbaar. Dit wordt dan ook de officiële uitlaatplaats (is nu dus nog niet geregeld qua borden), hierna mogen de honden niet meer los lopen buiten de HUP.
 
Boomfeestdag op 16 maart


( Foto boomfeestdag Zuiderpark maart 2015)

Op woensdag 16 maart a.s. viert Apeldoorn de Boomfeestdag 2016 in het Waterbronpark aan de Pieter de Hoochlaan in Apeldoorn. Basisschoolleerlingen van de Vrije school de Vijfster en de OBS Spitsbergen gaan aan de slag met het planten van een beekbos langs de Rode Beek. Het project maakt onderdeel uit van het herstel van de beek en de herinrichting van het omliggende Waterbronpark.
 
Met de aanplant van zo’n 500 jonge bomen en struiken ontstaat straks een prachtig bos op de oevers van de beek. Studenten van Helicon MBO Apeldoorn en medewerkers van de gemeente begeleiden de kinderen bij het planten, het IVN-Apeldoorn verzorgt de educatie rond de Boomfeestdag.
 
Hiermee wordt weer een mooie stap gezet in de herontwikkeling van het park, waar onder meer de oude sprengenkoppen zijn hersteld, de beekloop is opgeknapt en een nieuwe hondenuitlaatplaats is aangelegd. Naast de waterbergende en afvoerende functie van het Waterbronpark is er ook ruimte voor natuurontwikkeling en spelen in de natuur.
 
De Boomfeestdag start om 9.00 uur met de opening door Helicon MBO Apeldoorn en de aanplant van de eerste boom.
 

 
© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*