Wijkraad Brink & Orden


Nieuwsbrief mei 2017


Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons! Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl
 

Parkeren Apenheul 

Ondanks vele pogingen van de wijkraad om het parkeren bij AGOVV niet te laten doorgaan, heeft de gemeenteraad donderdag 20 april toestemming gegeven voor het parkeren op twee oefenvelden van AGOVV op dagen dat dit noodzakelijk is vanwege grote drukte bij Apenheul.
 
Het stelt ons zeer teleur dat op deze wijze de problematiek van het parkeren aan de J.C. Wilslaan wordt verplaatst naar de wijk Orden. Herhaaldelijk hebben wij de gemeente er op gewezen dat er een oplossing moet komen voor het parkeer- én verkeersprobleem in Apeldoorn-West.
Het parkeren op de velden van AGOVV levert onze wijk veel verkeersdrukte op de Laan van Spitsbergen: slecht voor de veiligheid, voor de gezondheid van de omwonenden en voor de natuur.
Het gebruiken van de Harpweg als toevoerweg naar de velden vinden wij, ondanks dat er reeds een wandelpaadje is aangelegd, gevaarlijk door het af- en aanrijden van auto’s.
Dwars door de mooie natuur.
 
Het kruispunt Asselsestraat/Laan van Spitsbergen zal worden aangepakt, maar wij betwijfelen of dit afdoende zal zijn.
 
Gesprekken met de verantwoordelijke wethouder, met gemeente-ambtenaren, met gemeenteraadsleden,  brieven,  meerdere malen inspreken op de Politieke Markt, het heeft niet mogen baten.
Zelfs het alternatieve voorstel van de werkgroep Asselsestraat om een transferium in te richten aan de Hoog Buurloseweg is niet echt serieus bekeken. Dit voorstel werd o.a. gesteund door onze wijkraad, die van de Sprengen en de wijkvereniging Berg & Bos.  
 
Nu dit besluit er eenmaal ligt, zullen wij er alles aan doen om vervelende en gevaarlijke situaties te helpen voorkomen en blijven wij aandringen op een andere en betere oplossing.
Het aankomende seizoen zullen wij zeker in de gaten blijven houden of en in welke mate zich gevaarlijke situaties zullen voordoen. Indien er sprake is van overlast of onveiligheid zullen wij dit melden aan de gemeente. 
 
U kunt ons daarbij helpen. Indien u iets ziet dat gevaarlijk of onveilig is, neem een foto en geef een omschrijving van de situatie, tijdstip en locatie. Indien u deze naar ons stuurt, kunnen wij deze gebruiken in onze besprekingen met de gemeente. 
 

Geluid bij evenementen: locatieprofielen

Eind 2015 is de nota Evenementenvergunningenbeleid vastgesteld. Hierin is vastgelegd wat voor soort evenementen er zijn (van een kleine buurtbarbecue tot de Midwintermarathon) en wat er dan wel of niet geregeld hoeft te worden (vergunning nodig of niet, EHBO posten, geluidsmetingen etc.).
 
Vervolgens zou per evenementenlocatie een profiel worden opgesteld waarin beschreven wordt wat voor soort evenement op een bepaald evenemententerrein is toegestaan. En daarbij dan ook de eisen aan het aantal dagen dat er een evenement mag zijn, wat het geluidsvolume mag zijn en tot welke tijd het evenement door mag gaan.

Omdat ons wijkgebied loopt van de grens van de binnenstad tot voorbij het Sportpark Orderbos hebben onze wijkbewoners te maken met meerdere evenementenlocaties, maar wel met een heel verschillende beleving van mogelijke overlast. Omdat evenementen in de binnenstad al kritisch gevolgd worden door de wijkraad Centrum, hebben wij ons vooral gericht op de evenemententerreinen Berg en Bos en Orderbos.
 
Op 30 maart en 13 april is dit onderwerp behandeld op de Politieke Markt. Dit moest op twee avonden, aangezien er veel mensen waren die over dit onderwerp wilden inspreken. De horeca in Apeldoorn voelen zich erg beknot in haar mogelijkheden en tegelijkertijd vrezen bewoners voor hun nachtrust en woongenot. Om er voor te zorgen dat diverse belanghebbenden niet meer lijnrecht tegenover elkaar blijven staan, is nu besloten om vervolggesprekken te organiseren waarbij de partijen niet meer los gehoord worden door de gemeente, maar in direct contact komen.
 
Als wijkraad Brink en Orden vinden we het vooral een slechte ontwikkeling dat de gemeente veel meer op afstand wil staan: de organisator van een evenement is nu verantwoordelijk voor het bijtijds verspreiden van bewonersbrieven en is ook degene die tijdens een evenement bereikbaar moet zijn als er klachten zijn. Als je dus wilt klagen over te hard geluid, of het te lang doorgaan van een evenement, moet je de organisator bellen. Dit lijkt ons niet de goede manier. En trouwens voor de organisator ook niet handig. Veel liever zien wij dat de gemeente een persoon beschikbaar heeft die voor klachten bereikbaar is TIJDENS een evenement. En ofwel zorgt dat de klachten op de juiste plek terechtkomen ofwel gelijk kan (laten) ingrijpen.
 
Een ander punt dat wij graag anders zien, is de informatievoorziening richting bewoners: nu kan je je “abonneren” of berichten van de overheid (via overheid.nl). Maar dan moet je nog steeds zelf de onderliggende informatie opvragen. Wij vragen ons af waarom de gemeente niet gelijk bij het verlenen van een vergunning deze compleet op haar eigen website kan plaatsen. Dan is ook gelijk duidelijke voor bewoners welke evenementen er allemaal aan de gang zijn, en tot hoe laat die duren.
 
Wij gaan ons inzetten om deze punten de komende tijd alsnog in de voorstellen opgenomen krijgen. Als u ons nog ander punten mee wilt geven over dit onderwerp, horen wij dat natuurlijk graag. Voor de voorlopige locatieprofielen en verder achtergrondinformatie kunt u terecht op
https://apeldoorn.raadsinformatie.nl/vergadering/386312/Politieke%20markt%2013-04-2017
en dan op de “paperclip” klikken bij dit ondewerp.
 

Theatervoorstelling “Midas en het boterham met pindakaas zakje” door theater Tomaat.

De voorstelling gaat over een jongetje dat zijn lege boterhamzakje zomaar heeft weggegooid, maar uiteindelijk beseft dat al dat plastic op straat, in de zee en overal heel slecht is voor het milieu. Deze voorstelling is mogelijk gemaakt door de medewerking van Silvia Ratering, Markant, Accres en wijkraad Brink & Orden.
 
Hieronder een tweetal stukjes van leerlingen van de PCBS “De Wegwijzer”
 
We gingen van school naar Orca lopen en daarna moesten we wachten op de Spitsbergen
School toen mochten we eindelijk naar binnen meteen naar de zaal toe.
Een heel grote zaal, toen kwamen er meiden en toen kwam er en jongen een heel gekke jongen.
Die had een broodje pindakaas en die gooide het zakje op straat toen het afgelopen was mochten we nog vragen stelen en kregen we en koekje en drinken toen gingen we terug naar school.
 
Lianne Jonker (7 jaar) De Wegwijzer
 
We ging naar Orca toen we daar waren kwam de Spitsbergen. We moesten heel lang wachten.
We mocht eindelijk naar binnen. Er kwam een gekke jongen in de zaal. Hij had een broodje pindakaas. En gooide het zakje weg op de grond. Het zakje beleeft een avontuur.
Het zakje zat in de vis. Die vis smaakte naar plastic. Die jongen had het zakje in zijn mond en zei IEL. Toen ging hij een hamburger eten en tv kijken. Op tv was nieuws van de plastic soep. De jongen vond het niet leuk en eigenlijk wel heel erg. Dus hij ging het plastic opruimen.
We gingen weer naar school. Onderweg ging ik ook naar plastic zoeken en in de prullenbak gooien hoe het hoort.
 
Tim de Jong (8 jaar) De Wegwijzer


 

 

© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* *|END:IF|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*