Wijkraad Brink & Orden


Nieuwsbrief januari 2017


Als Wijkraad Brink & Orden willen we opkomen voor het leefklimaat en de leefbaarheid in de wijk Orden, Brinkhorst, Driehuizen en Waterloo. We zijn er voor de belangen van de inwoners van onze wijk. Maar wij kunnen dat niet alleen. Heeft u ideeën, suggesties, klachten, nieuws, activiteiten, meldt het ons! Mailadres van de wijkraad: wijkraad@brinkenorden.nl

 

Parkeren bezoekers Apenheul

Zoals u wellicht in een eerdere nieuwsbrief heeft gelezen, heeft het college van B&W enige tijd geleden het plan voorgelegd aan de gemeenteraad  om  twee oefenvelden van AGOVV te gebruiken  voor het parkeren van  bezoekers van de Apenheul.  De ingang zou aan de Asselsestraat (Harpweg) moeten komen. Het kruispunt Asselsestraat/Laan van Spitsbergen zou aangepast moeten worden.
Onze Wijkraad is fel tegen dit plan. Het zal veel files opleveren op de Laan van Spitsbergen, een weg die dwars dor de wijk Orden loopt.  Slecht voor de gezondheid van de bewoners en bovendien zal het onveilige situaties opleveren, met name bij het genoemde kruispunt. Bovendien is het een aantasting van de natuur als er midden in het gebied twee parkeerplaatsen  komen en er veel auto’s door het bos rijden. De Harpweg is naar onze mening niet geschikt voor een dergelijke verkeersstroom.

Als wijkraad hebben wij op verschillende manieren onze bezwaren duidelijk kenbaar gemaakt. 
De werkgroep Asselsestraat heeft onlangs een alternatief plan ingediend bij de gemeente.
Dit plan houdt in dat een weiland bij de Europaweg/afslag Hoog Buurlo geschikt wordt gemaakt als parkeerterrein voor 600 auto’s.  Via een shuttledienst kunnen bezoekers van de Apenheul daar in de bus stappen die hen voor de ingang van de Apenheul afzet. 

Het plan is besproken met  de eigenaar van de grond, met de wijkraden Brink & Orden,  de Sprengen  en Berg & Bos, en  met de pachters van Berg & Bos. Zij staan allen achter dit plan dat goed doordacht en financieel onderbouwd is.

Dit alternatieve plan is niet alleen goedkoper voor de gemeente, maar  levert ook minder files op, minder fijnstof, minder onveilige situaties, geen aantasting van de natuur, de Harpweg kan gewoon door wandelaars gebruikt blijven worden en het kruispunt bij de Asselsestraat hoeft niet aangepast te worden.  
Wij gaan ervan uit dat de gemeente en de raadsfracties dit alternatieve voorstel zeer serieus zullen bekijken en inzien dat dit voorstel niet alleen goedkoper is , maar ook beter is voor onze bewoners én  gemakkelijk voor de bezoekers van Apenheul!
 

Da’s geen sportplezier!


Wij zijn een honk- en softbalclub in het Orderbos en vragen uw medewerking.
Als ‘buren’ hebben we regelmatig contact met de wijkraad Orden over diverse zaken, vandaar deze oproep.
Ons hoofddoel is om mensen te laten sporten, jong en oud, meisje of jongen, op elk mogelijk niveau.
We hadden op onze velden een groot probleem, namelijk dassen-overlast.
Gelukkig plaatste de gemeente rondom ons complex en dat van de SV Orderbos en TKA een extra barrière, namelijk dassengaas voor het eigenlijke hek.
Nu blijkt dat vandalen – tot nu toe steeds in de hoek van TKA/Club Pellikaan – domweg grote gaten in beide hekwerken knippen. Hun beweegreden weten we natuurlijk niet. Soms worden aan onze bezittingen vernielingen aangericht of is er (oud) ijzer verdwenen.
Meerdere reparaties bleken na enkele dagen alweer kapot gemaakt. Dit drijft onze vrijwilligers tot wanhoop, de gemeente repareert nog steeds maar wij vrezen voor het moment dat men zegt: “De verenigingen moeten ook hier hun eigen broek ophouden”.
 
Wij vragen bezoekers van het Orderbos – in overleg met de gemeente - het volgende: als u rondom ons complex verdachte zaken waarneemt, meld dat dan. We weten dat bijvoorbeeld veel hondenbezitters hun hond uitlaten in het Orderbos, zij zouden onze ogen en oren kunnen zijn.
Onze wijkagent, Eddie van Essen, houdt elke maandag (14-15 uur) spreekuur in het bekende Pluspunt Orden gebouw aan de Germanenlaan 370. Ook op andere tijden kunt u de politie bellen (0800-8844) als u iets heeft gezien, waarmee u ons helpt dit vandalisme te stoppen.
 
Alvast namens alle sporters hartelijk dank!
 
Bestuur en leden HSV Robur ’58 (bestuur@robur58.com)
 

Westpoint update

Nadat de gemeenteraad een streep door het plan voor een boodschappencentrum ter plaatse van het kantorengebouw Westpoint heeft gezet, is het enige tijd relatief rustig geweest rond het leegstaande gebouw.

Een beveiligingsbedrijf controleert geregeld het Westpointgebouw op onder andere ongenode gasten. Daarbij zijn enkele van die gasten in de kraag gevat en dat heeft enigszins geholpen om de ongenode gasten buiten te houden. Het parkeerterrein achter het Westpoint heeft een periode gekend van overlast van uitgaanspubliek en drugshandel. Omdat enkele jaren geleden de gemeente opslagruimte nodig had voor werken in de binnenstad, heeft de gemeente het  parkeerterrein afgesloten. Bijkomend voordeel was dat overlast van uitgaanspubliek en drugshandel op het parkeerterrein was verminderd. Wel waren er nog voor de buurt hinderlijke activiteiten op het speelterrein naast het parkeerterrein.

Onlangs heeft de gemeente de opslag opgeheven en het parkeerterrein weer opengesteld. Immers de gemeente vindt het niet realistisch om een parkeerterrein af te sluiten als de opslag niet meer nodig is. Om terugkeer van de overlast te voorkomen is aan de politie en THOR (team handhaving openbare ruimte)  gevraagd om het parkeerterrein en speelveld in hun controles mee te nemen.
 
U heeft berichten kunnen zien dat naast het plan voor een boodschappencentrum dat door BUN te Almere werd ontwikkeld een plan voor appartementen werd ontwikkeld door Aestus. Omdat BUN een exclusieve optie heeft op Westpoint konden de huidige eigenaar (INGbank) en de gemeente niet in gesprek over het plan van Aestus. Inmiddels heeft Aestus toch verkennend contact met ING en de curator. Door de optie van BUN is het nu voor de overige partijen nog niet mogelijk om het plan voor appartementen snel te ontwikkelen.
 
Gezien de jongste klachten heeft de wijkraad een dringend beroep op de politie en de gemeente gedaan om intensieve aandacht te geven aan de problemen bij het Westpoint.
Daarnaast is er bij de gemeente aangedrongen op een echt actieve rol van de gemeente voor de herontwikkeling van het Westpoint en directe omgeving.
 

Afval- en recycleplan Recycleservice 2025

De gemeente is bezig met het Afval- en recycleplan Recycleservice 2025. Hiervoor heeft de gemeente een concept ter visie gelegd waarop een ieder tot 28 december kon reageren.
De wijkraad heeft de volgende reactie ingediend:

Wij ondersteunen op hoofdlijnen het gemeentelijke beleid om zoveel mogelijk afval te hergebruiken (recyclen). De manier waarop de gemeente denkt dit verder te ontwikkelen, roept bij ons de volgende kanttekeningen en vragen op:

1. Afvalhaken voor PMD
Wij beschouwen de uitvoering van afvalhaken bij flats als mislukt. Ondanks diverse goedbedoelde informatiepogingen weigeren vele flatbewoners zich te houden om alleen op de afhaaldagen zakken met PMD op te hangen.

Als de haken vol zijn, zetten flatbewoners de zakken rondom de lantaarnpaal. Daarnaast dumpen niet in de aangrenzende flats wonende buurtbewoners (soms uit de kofferbak van hun auto) zakken met afval aan of rond de lantaarnpalen. Ook afval wat er niet thuis hoort, wordt met regelmaat aangetroffen. Het gevolg van dit alles is een heel onaangenaam straatbeeld en rommel op straat door vogels opengepikte - en door katten opengekrabde zakken. Er zijn hondenbezitters die gevulde poepzakjes ophangen. Ook ratten komen op het afval af. Kortom een visueel zeer onaangename en milieuhygiënisch gezien onverantwoorde situatie. Hiermee gaat de kwaliteit van de openbare ruimte en de woonkwaliteit in de buurten nabij hoogbouw flink naar beneden.

We zouden kunnen gaan denken aan handhaven (bekeuringen geven aan niet-luisterende ontdoeners) maar gezien onze ervaringen met handhaven, dringen wij sterk aan op het aanbrengen van (liefst ondergrondse) voorzieningen bij hoogbouw.

2. Extra betalen voor restafval, luiers en incontinentiemateriaal
Door ontdoeners te laten betalen voor restafval, luiers en incontinentiemateriaal neemt het risico op dumpen toe. Wij pleiten voor een zodanige maatregelen en tarieven dat het risico op dumpen afneemt.

3. Afval app
Wij vinden de introductie van de ‘’afval app’’ een zinvol gegeven. Ons inziens dient er een grotere bekendheid worden gegeven aan de app. Tevens dient de app verder te worden ontwikkeld.
Hierbij te denken met het aangeven van de aanleverpunten met de afhaaltijden

4. Openstellen van milieustraat op zaterdagmiddag
Wij zijn er voorstander van om met name door de weeks werkende en in het weekend klussende bewoners de gelegenheid te geven om zich te ontdoen van overtollig materiaal.

5. Verhoging gratis kilo’s
Wij ondersteunen uw voornemen in uw conceptplan om de gratis kilo’s op de milieustraat te verhogen van 300 naar 400 kilo. Dit kan helpen om te voorkomen dat ontdoeners elders (b.v. in de natuur) gaan dumpen.
 

Ook de Grift in winterse sferen.

Het is al een tijdje echt winters met al weken een mooi wit landschap. Die verstilling in de natuur blijft prachtig. Al wandelend over het landelijke paadje langs de Grift achter de Waterloseweg kwamen we ineens bijgaand plaatje tegen. Onder een geïmproviseerd bruggetje hebben zich vlak boven het water allerlei ijspegels ontwikkeld. Vooral vlak boven het stromende water blijft dat opmerkelijk. Blijkbaar wordt steeds opnieuw waterspatjes bevroren en groeien de pegels verder aan. En de plek ligt bijna de hele dag in de schaduw, dus de zon heeft geen kans.


 

Energiek wonen

Op 18 januari 2017 heeft gemeente Apeldoorn het nieuwe energieloket ‘Energiek Wonen’ geopend. Onderstaande tekst is ontleend aan:
https://www.apeldoorn.nl/energiek-wonen

Wilt u energie besparen in uw woning? Maar weet u niet waar u moet beginnen? Of wie u goed adviseert over de mogelijkheden? Maak dan een afspraak met Energiek Wonen.
Voor uw vragen over energie besparen kunt u kosteloos terecht bij Energiek Wonen van de gemeente Apeldoorn. Deze vragen kunnen gaan voor het zelf opwekken van energie, voor energiebesparende maatregelen in huis en voor informatie over subsidies en leningen. De gemeentelijke adviseurs zijn op de hoogte van de mogelijkheden en leggen die helder aan u uit. Samen met u maken zij een energiebespaarplan voor uw woning. Compleet met mogelijkheden voor financiering.

Energiek Wonen zit op de bovenverdieping van de Kavels en Pandenwinkel, Marktplein 33 in Apeldoorn.

Liever eerst zelf aan de slag? Dat kan natuurlijk ook. Op het digitale energieloket ziet u met de HuisScan ( https://regionaalenergieloket.nl/stedendriehoek ) snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. U krijgt direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden. Ook kunt u eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders in de regio.

Wilt u advies van een medewerker, dan kunt u het beste een afspraak maken via https://www.apeldoorn.nl/ter/bb-afspraak-energiek-wonen .

De medewerkers van Energiek Wonen zijn voor een (bel)afspraak beschikbaar op de volgende tijden:

Dinsdag, woensdag en donderdag: 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag: 18.00 tot 20.00 uur
Vrijdag: 10.00 tot 12.00 uur
Hebt u vragen of wilt u de afspraak annuleren, neem dan contact op met energiekwonen@apeldoorn.nl
 

Cursus Natuur en samenleving 2017

Bij IVN genieten we van de natuur en dat willen we graag zo houden. Maar berichten over het klimaat, het milieu en onze leefomgeving spreken van opwarming van de aarde, vervuiling en uitputting. Wil je weten hoe de vork in de steel zit, hoe onze samenleving de natuur beïnvloedt en hoe je dat in je directe omgeving kunt zien, kom dan naar de cursus Natuur & Samenleving.
We gaan het hebben over klimaat en energie, over landbouw, voedsel en biodiversiteit. Onderwerpen van wereldformaat, die zich dicht bij huis afspelen en ons allemaal aangaan. Ze raken de beschikbaarheid van ons water en voedsel, onze schone lucht, en de mooie flora en fauna om ons heen. De rode draad in de cursus is hoe natuur en samenleving in goede harmonie kunnen samengaan.
Er zijn vier theorieavonden en twee excursies, waarbij we gaan kijken naar lokale initiatieven voor een ander energiegebruik en andere voedselproductiewijzen.

Data cursusavonden: dinsdag 24 januari, 7 en 28 februari, 14 maart van 19.30 tot 22.00 uur in IVN lokaal De Vijfster.
Data excursies: zaterdag 18 februari en eind april (naar een biobedrijf) van 10.00 tot 12.30 uur in de omgeving van Apeldoorn.
Aanmelden kan via dit e-mailadres
Vermeld in het bericht naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en of je lid bent van IVN of KNNV, of vriend van IVN Apeldoorn.

Meer informatie bij: Janneke Brouwer, 0571-785 008
of via natuurensamenleving@ivn-apeldoorn.nl
 

Inloopbijeenkomst Spartahof


De informatiebijeenkomst is op maandag 30 januari, van 19.00 tot 21.00 uur in de aula van Sprengeloo, Sprengenweg 81, 7314 Apeldoorn (ingang Prinses Beatrixlaan). U kunt op elk moment tussen 19.00 en 21.00 uur binnen komen. Er is geen vast programma. Tijdens deze bijeenkomst wordt u over het plan voor het voormalige Sparta terrein geïnformeerd.

Omdat u in de directe omgeving woont, is het belangrijk om u te laten zien hoe dit plan eruit ziet en wat de planning is. Dit gebeurd door middel van een inloopbijeenkomst. U kunt tijdens deze bijeenkomst het plan en de planning bekijken en vragen stellen, er zal geen presentatie worden gegeven.

Omdat deze avond als informatiemoment is bedoeld, kunt u wel uw reactie op het plan meegeven, maar geen formele bezwaren indienen. Over de benodigde bestemmingsplanherziening, die naar verwachting vanaf maart 2017 ter inzage zal liggen, wordt u via de formele kanalen door de gemeente geïnformeerd. Daarnaast zal ook het Beeldkwaliteitsplan in dezelfde periode ter inzage worden gelegd. De gemeente is deze avond eveneens aanwezig voor toelichting op de bestemmingsplanprocedure en het beeldkwaliteitsplan.

U kan alvast een kijkje nemen op www.nieuwbouw-spartahof.nl
© *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, Alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|* *|END:IF|*

Bekijk deze email in uw browser    Afmelden    Voorkeuren aanpassen 

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*